• Toplam 66.581
  • ŞİİR 19.242
  • YAZI 13.115
  • ARA 

ZÂHİDLER O LA’L-İ LEBİ KİM NÂR GÖRÜRLER
Şeyh Galip Şiirleri
ESA
368    0
DİVANİ: BİR KARIŞ TOPRAĞA VERSELER
Posoflu Aşık Zülali Şiirleri
ESA
258    0
DİVANİ : BİR ONULMAZ DERDE DÜŞTÜM BU İMİŞ HÜKMİ KAZA
Katibi Şiirleri
ESA
289    0
DİVANİ : ELESTİDEN BELİ DEYEN SÜBHAN'A BAŞ ENDİRİR
Elesker ( Aşık Elesker) Şiirleri
ESA
261    0
DİVANİ MUHAMMES: GERÇİ OLMUŞTUR MUKARRER
Ömer - Aşık Ömer - Şiirleri
ESA
267    0
DİVANİ MURABBA : DİLBERA KIL MERHAMET ŞEYDA GÖNÜL
Gevheri Şiirleri
ESA
287    0
DİVANİ - GAZEL: DİLBERÂ GÜLŞANE DOĞRU GEL DEDİM GELMEM DEDİ
Dertli ( Aşık Dertli ) Şiirleri
ESA
432    0
AYAKLI DİVANİ: MÜBTELÂ-Yİ AŞK OLALDAN BULDU
Pesendî Hacı Ali (Kütahyalı Aşık; d. 1841, ö. 1913)
ESA
203    0
OLMASUN AĠYAR İLE YĀRİ İLĀHİ KİMSENÜÑ
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
342    0
CÜRMÜM NEDİR Kİ DİLBERE BİZDEN ṢAFĀSI YOḲ
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
299    0
SENSÜZ ṢANEMĀ CİSMÜME BU CĀNI GEREKEMEZ
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
306    0
ḤACI NĀBĪ BİZÜM ALLĀHA ḲALUPDUR İŞÜMÜZ
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
357    0
LEBLERÜÑİ GÖRDÜGÜMCE DŌSTUM CĀN İMRENÜR
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
275    0
BĪ-ÇĀRE GÖÑÜL BİLMEZEM ĀVĀRE NEDENDÜR
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
393    0
EY ḲĀMETİ RAʿNĀ VÜ EYĀ ẖŪB-NİGĀR
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
283    0
OL MÜBĀREK ẔĀTUÑA HER DEMDE ṢIḤḤAT YARAŞUR
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
267    0
BŪY·I ZÜLFÜÑ GİBİ ʿANBER-BĀR Ü MİSKĪN OLMAYA
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
315    0
ŞİMDİDEN GİRÜ CİHĀN ẖŪBLARINUÑ VĀRINA YUF
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
314    0
RUẖUÑ ENVĀR·I ŞEVḲİNDEN ṬOLUPDUR BU CİHĀN ĀTEŞ
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
173    0
NİTEKİM YĀRÜÑ YOLINDA CĀN VİRÜP İTDÜM HEVES
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
177    0
YOLINA CAN VİRMEGE CĀNĀNE GELMİŞLERDENÜZ
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
269    0
GÖRDİ BİR MĀH-LİKĀYI YİNE SEVDİ GÖZÜMÜZ
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
225    0
ʿIŞḲ ĀTEŞİNE YANICI PERVĀNELERÜZ BİZ
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
222    0
SEN VAR(İ)KEN EY DŌST BAÑA YĀR GEREKMEZ
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
368    0
NE ẖOŞ YAYLAḲ İMİŞ BU ŞEHR·İ LĀDİḲ -MÜTEKERRİR MURABBA
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
205    0
KİM VAR GÜZELLER İÇRE CİHĀNDA SAÑA YETER
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
226    0
GÖZİ(Y)LE ĠAMZESİ ṢANEMÜÑ EL BİR İTDİLER
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
182    0
GERÇİ DİL MECRŪḤDUR HİCRÜÑLE GÖZDE NEM DE VAR
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
194    0
ŞÖYLE KİM DİL ẖĀNESİNDE MİHR·İ CĀNĀN GİZLÜDÜR
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
211    0
ŞOL DİL-RÜBĀ Kİ ḤÜSN İLİNÜÑ KİŞVERİ GEÇER
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
191    0
ZÜLFÜÑ Ü ḲAŞUÑ ḲADÜÑ GÖRDÜM Kİ CĀN ANDAN ÇIḲAR
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
279    0
DİLİ VİRDÜM YALIÑUZ ṢANMA SAÑA CĀN BİLEDÜR
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
211    0
DİL SER·İ ZÜLFÜÑE BER-DĀR OLMAĠA CĀNIN SÜRER
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
238    0
DİL-BERÜÑ BĀĠ·I CEMĀLİ Kİ KIŞ U GEH YAZ AÇILUR
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
185    0
ḪAṬṬUÑ BENEFŞE ẖADDÜÑ ẖOŞ YĀSEMĪNE BEÑZER
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
190    0
ÇEKMEYEN BİLMEZ NEDÜR YĀRÜÑ CEFĀSI ÖZGEDÜR
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
308    0
CĀN BOYNIÑA ZÜLFEYNÜÑ ʿANBER-RESEN OLMIŞDUR
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
196    0
BİR ṢANEM EGNİNE ALMIŞ SĪM Ü ZER ḲAFTĀNLAR
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
207    0
BİZE MEYL EYLERİDİ GEH GEH O ÇEŞM·İ ḲARALAR
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
204    0
OL KĀN·I VEFĀ ẖOŞ BİZE GÖSTERDİ KEREMLER
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
223    0
EŞK·İ ÇEŞMÜMDEN OLUR CŪŞ İTDÜGİ IRMAĠLAR
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
207    0
EY DİL BAHĀR FAṢLI VÜ ÇÜN DEVR·İ LĀLEDÜR
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
360    0
ĀŞİNĀLAR ṢAĠLIĠİLE EYLESÜN SEYRĀNLAR
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
251    0
ĀTEŞ·İ ʿIŞḲA OL ʿĀŞIḲLAR Kİ CĀNIÑ YAḲDILAR
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
321    0
YOḲ ṢANURDUM ʿĀLEM İÇRE CĀNİLE SERDEN LEẔĪẔ
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
216    0
BU GÖÑLÜM ZEVRAḲIN ALDI BU GÜN BİR ĠONCE-LEB GÜL-RUẖ
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
257    0
DŌSTUM ʿARŻ İT CEMĀLÜÑ CĀNIMUZ BULSUN FERAḤ
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
203    0
BİR DEM OL DİL-BER CEMĀLİNDEN IRĀĠ OLMAḲ NE GÜC
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
306    0
DÜŞMEN ḲAMU KİŞİYE RAḲĪB OLDI ʿĀḲİBET
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
222    0
NEYLEDÜM N'ETDÜM GÜNĀHUM BİLMEZEM BU BEN ĠARĪB
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
194    0
NİÇE FERYĀDA VARĀ NĀLELERÜM ĀH SAÑA
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
207    0
GELMİŞEM YÜZ SÜRİYÜ ṬOĠRU ḲILUP RĀH SAÑA
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
192    0
ḪOŞ GÖRÜR BENDEN RAḲĪBİ RAḤM İDÜP CĀNĀN AÑA
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
184    0
CĀNĀ YETER BU CĀNUMA CEVR Ü CEFĀLAR İT
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
500    0
OL CİHĀN GÜLZĀRINUÑ RAʿNĀ ĠAZEL-ẖĀNI DÜRÜST
Mihri Hatun Şiirleri
ESA
352    0
ÇIKTIM YÜCESİNE BAKTIM
DELİ BORAN ŞİİRLERİ
ESA
284    0
OSMAN PAŞA DER Kİ VARDIK BERİDEN
DELİ BORAN ŞİİRLERİ
ESA
299    0
DON JUAN
Abbas Abdullah Haccaloğlu - Azerbaycan
ESA
264    0
TEMÂŞÂ-YI LEYÂL
Abbas Abdullah Haccaloğlu - Azerbaycan
ESA
261    0
YAKAZÂT-I LEYLİYE
Cenap Şahabettin Şiirleri
ESA
2272    0
AHDÜM OLSUN GER DER-İ CENNET OLURSA EY FEHĪM
Fehim-i Kadim Şiirleri
ESA
913    0
GEH MEVCVEŞ MÜSĀFİR-İ UMMĀN-I GURBETÜZ
Fehim-i Kadim Şiirleri
ESA
741    0
OL Kİ ĤURŞĪD-İ CEMĀL-İ YĀRDAN MAĦRŪM OLUR
Fehim-i Kadim Şiirleri
ESA
745    0
KĀMETİ DİKMESİDÜR NAĤL-İ DİL-ĀRĀ-YI MIŜI
Revani - Edirne - Şiirleri
ESA
594    0
MIŜR-I ĦÜSNÜŊ ĦAĖI EY YŪSUF-I KENĆĀN-I MIŜIR
Ahmet Paşa Şiirleri
ESA
1012    0
ŞATHİYE- DEĞİL Mİ- ULU TANRIM, AKIL ERMEZ SIRRINA,
Neyzen Tevfik Şiirleri
ESA
1876    0
YŪSUF VE ZELÌḪĀ (MESNEVİSİNİN14 BEYİTLİK GİRİŞİ)
Şeyyat Hamza Şiirleri
ESA
1585    0
ŞARÂB-I HAYRETİ NÛŞEYLEDİK HAMÛŞ OLDUK
Asaf Halet Çelebi Şiirleri
ESA
866    0
HAFİFLEME
Amil Çelebioğlu (Hayrânî) (1934 -1990) Şiirleri
ESA
658    0
DEM OLUR HER ŞEYE İSYÂN EDERİZ
Amil Çelebioğlu (Hayrânî) (1934 -1990) Şiirleri
ESA
622    0
ELİFNÂME ELİFDEN ELİFE DÖNERİZ HER DEM
Amil Çelebioğlu (Hayrânî) (1934 -1990) Şiirleri
ESA
783    0
ĖY HˇÂCE SAKIN CEVHERÜNİ CÂN ARASINDA
Kuloğlu ( Aşık)
ESA
614    0
YALNIZ DEĞİLİZ, AİLEMİZ VAR
Hasan Ali Yücel Şiirleri
ESA
790    0
DUYMADAN DÜŞÜNMEK YOK DİNİMİZDE;
Hasan Ali Yücel Şiirleri
ESA
992    0
GELİN DOSTLAR
Mevlana Şiirleri
ESA
760    0
GÖZLERÜN FİTNEDE EBRÛN İLE ENBÂZ MI Kİ
Yavuz Sultan Selim - Selimi Şiirleri
ESA
3738    0
TEVHİD TA‘ÂLA’LLÂH YÂ HANNÂN Kİ ZÂTIÑA ZEVÂL OLMAZ
Ümmi Sinan Şiirleri
ESA
768    0
DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT- AZÎZ MAHMÛD HÜDÂİ
Aziz Mahmud Hüdayi Şiirleri
ESA
761    0
EVVELİMDE DİNMEZ İDİ ÂH Ü EFGÂNIM BENİM
Niyazi Mısrî Şiirleri
ESA
1940    0
DEVLET DAHİ SENSÜN BANA DEVRAN .....
Aşık Paşa ( 14. yy ) Şiirleri
ESA
829    0
DÂNİ Kİ MEN BE'ALEM YALGUZ SEN! SEVER MEN
Mevlana Şiirleri
ESA
1984    0
DÂSTÂN VE TEVÂRÎH-İ MÜLÛK-İ ÂL-İ OSMAN- BU TEVÂRÎHİ ÇÜN EYLEDÜM
Ahmedi Şiirleri
ESA
870    0
DÂSTÂN VE TEVÂRÎH-İ MÜLÛK-İ ÂL-İ OSMAN'DAN
Ahmedi Şiirleri
ESA
821    0
TEVÂRÎH-İ MÜLÛK-İ ÂL-İ OSMAN'DAN : OSMAN BİR ULU GAZİ KİM OL,
Ahmedi Şiirleri
ESA
688    0
ÇENGNAME OTURMUŞ BİR ÇALICI...
Ahmed-i Dai Şiirleri
ESA
1155    0
VÂSIL OLMAZ KİMSE HAKK’A CÜMLEDEN DÛR OLMADAN
Şemseddîn Ahmed Sivâsî, Kara Şems Şiirleri
ESA
1364    0
GÖRDİ NİHĀL-İ KĀMETÜÑİ
Fiğânî Şiirleri
ESA
815    0
MÜNÂCÂT KOMAZ GÖÑÜLDE GÜMÂN LÂ-İLÂHE İLLA’LLÂH DİSEM BİÑ OLSA ZEBÂN LÂ-
Zati Şiirleri
ESA
999    0
ŞAİRNAME SULTAN NESÎMÎ’DİR CÜMLEYE SERDÂR
Ömer - Aşık Ömer - Şiirleri
ESA
848    0
KUDRET KANDİLİNDE BİR ZİYA İKEN
SIDKI BABA ( Zeynel Abidin - AŞIK PERVANE) 1865- 1928 Şiirleri
ESA
1352    0
ACEP HAL KESBETMİŞ HALK -İ ZAMANE
Kıbrıslı Âşık Kenzî ( 19.yy) Şiirleri
ESA
576    0
SALA OLDUKTA AŞKIN ŞEM’İNE PERVANE BEN ÇIKTIM.
Kıbrıslı Âşık Kenzî ( 19.yy) Şiirleri
ESA
620    0
VAKTAKİ ASKERİMLE İSTANBUL’DAN ÇIKIP İRAN’A SALDIRDIM
Yavuz Sultan Selim - Selimi Şiirleri
ESA
1958    0
BÜLBÜL GİBİ GÜLİSTAN BOSTANDAN AYRI DÜŞTÜM
Yavuz Sultan Selim - Selimi Şiirleri
ESA
4102    0
DEST-İ KUDRETLE YOĞ-İKEN ÂLEMİ VÂR EYLEDÜN
Muhibbi- Kanûnî Sultan Süleyman Şiirleri
ESA
8606    0
GELSELER HEP BİR YERE CÜMLE CİHÂNIN DİLBERLERİ
Fitnat Hanım (1831-1909) Şiirleri
ESA
1422    0
MERSİYE-İ MURABBA : CÂNIMA KÂR İTDİ NÂR-I İŞTİYÂK
Leyla Hanım (ö. İstanbul 1847) Şiirleri
ESA
948    0
ŞARKI - SENSİZ GÖZÜM KAN AGLARIM
ŞEREF HANIM ( ö. 1861) Şiirleri
ESA
833    0
LEYLÂ İLE MECNÛN'DA MI DA‘VÂ-YI MAHABBET
ŞEREF HANIM ( ö. 1861) Şiirleri
ESA
894    0
MÜSTEZAT GAZ EL EY MÂH GİCE RÜYÂDA GÖRÜB
Fitnat Hanım (1831-1909) Şiirleri
ESA
1197    0