ÂŞIK ŞİİRİ DİVANİ ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
628    0
(MAHŞERNÂME) HÂZÂ NÂME-İ MAHŞER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
918    0
AÇIKLAMALARI İLE MUHTEŞEM HÜSNÜ TALİL ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2583    0
ARÛZ KALIPLARI VE BAHİRLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
7634    0
ARUZ ÖLÇÜSÜNÜ ÖĞRENELİM.
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
7271    0
AYRIK CİNAS: CİNASI MEFRUK NEDİR VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1500    0
BEND NEDİR TÜRK ŞİİRİNDE BEND SİSTEMİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
379    0
CİNAS TECNİS VE TÜRLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5153    0
CİNASLI KAFİYE NEDİR CİNASLI KAFİYE MANİ BAYATI MAHNI ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5497    0
DEVRİYE NAZIM TÜRÜ TÜM ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3417    0
DEVRİYE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
11348    0
DİVAN ŞAİRİ NASIL YETİŞİR? MEHMET PEKTAŞ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3965    0
DİVAN ŞİİRİNDE LİSÂN-I PEPEĞÎ ÖRNEKLERİ ( PELTEKNAMELER )
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
983    0
DİVAN ŞİİRİNDE YERGİ AMAÇLI SÖZ SANATLARI PROF.DR. MİNE MENGİ)
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3134    0
EDEBİ SANATLAR VE TÜRLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4941    0
EDEBİYATIMIZDA MERSİYE MERSİYECİLER VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
27615    0
EDEBİYATIMIZDA VE KÜLTÜRÜMÜZDE MEVLİT VE MEVLİD OKUTMA
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
14091    0
EDEBİYATTA DADAİZM
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
8455    0
EDEBİYATTA FÜTÜRİZM AKIMI BİLDİRSİ FÜTÜRİSTLER VE ŞİİR ÖRNEĞİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
17175    0
EDEBİYATTA SEMBOLİZM
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4464    0
EEBİYATIMIZDA MEMELEKETÇİLİK HAREKETİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2179    0
ELİFNAME ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1257    0
EN SEÇKİN ALEVİ BEKTAŞİ NEFES ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
11440    0
EN SEÇKİN ŞATHİYE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
16555    0
EN SEÇKİN TUYUG ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1224    0
EN SEÇKİN VARSAĞI ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4021    0
FASL-I LİSÂN-I SIBYAN- RAMAZANNAME
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
764    0
GARİP KİTABI VE İÇERİĞİ HAKKINDA
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2798    0
GARİP ÖNSÖZÜ ORHAN VELİ KANIK
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2298    0
GAZEL NEDİR GAZEL TÜRLERİ GAZELLİN TÜM ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
61804    2
HALK OZANLARINDAN TAŞLAMA ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
11979    0
HECE ÖLÇÜSÜ VE ÖZELLİKLERİ ENİS ERAŞ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
8629    0
HİCİV HİCVİYE TAŞLAMA VE ENFES ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
110242    2
İDEALİZM
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2321    0
İKİNCİ YENİ ŞİİRİ VE ÖZELLİKLERİ:
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5490    0
İRÂD VE İRSAL-I MESEL SÖZ SANATI ÖRNEKLERİ ( İZAHLARIYLA)
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1629    0
İZAHLI HÜSN-Ü TALİL ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
710    1
KAFİYE VE REDİF NEDİR KAFİYENİN ÖZELLİKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
58467    0
KASİDE NEDİR TÜM ÖZELLİKLERİ KONULARI TÜRLERİ BÖLÜMLERİ ÖRNEKLER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
46186    0
KİNAYE ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALARI VE TANIMLARIYLA
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
6612    0
KLASİSİZM AKIMI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
8838    0
KOÇAKLAMA ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4607    0
KOŞMA NEDİR KOŞMA TÜRLERİ TÜM ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
128193    0
LİRİZM LİRİK ŞİİR VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
45951    0
MECAZ ÖRNEKLERİ MECAZ NEDİR VE MECAZ YAPMA YOLLARI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3034    0
MEFRU CİNAS VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1051    0
MEHMET AVŞAR’IN ŞİİRLERİNDE SÖZ SANATLARI ÖMER AYDOĞAN
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
10005    0
MEMLEKETÇİLİK AKIMI VE ŞAİRLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
21090    0
MENSUR NEDİR MENSUR ŞİİR VE ÖZELLİKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
8269    0
MENSUR ŞİİR ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
14889    0
MESNEVİ NAZIM TÜRÜ BÜTÜN ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
46685    0
MISRA AZADE BERCESTE BEYİT NEDİR VE SEÇKİN ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
101148    0
MUTAVVEL NEDİR MUTAVVEL GAZEL VE ÖRNEĞİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1969    0
MÜLEMMA GAZEL ÖRNEĞİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1846    0
MÜNACÂT ÖRNEKLERİ VE TÜRLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1209    0
MÜRÂCA’A KOŞMALAR VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2034    0
MÜREKKEP CİNAS NEDİR VE TÜRLERİ MÜTEŞABİH MEFRU, MEFRUK CİNASLAR
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1217    0
MÜRETTEP VE MUHTASAR DİVAN İLE DİVANÇE NEDİR VE TERTİPLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
8792    0
MÜSEMMEN ÖRNEKLERİ - MÜZDEVİÇ VE MÜTEKERİR ÖRNEKLER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2055    0
MÜSTEZAD – MÜSTEZAT- NEDİR MÜSTEZAD DÜZENİ VE NAZIM ŞEKLİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2244    0
MÜSTEZAT ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3390    0
MÜŞTEREK NEDİR VE MÜŞTEREK GAZEL
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2159    0
MÜTEŞABİH CİNAS NEDİR VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1003    0
MÜZEYYEL NEDİR MÜZEYYEL GAZEL VE ÖRNEĞİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3249    0
NA'T ( HZ. MUHAMMED'E ÖVGÜ ) ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
643    0
NATÜRALİZM (DOĞALCILIK)
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5293    0
NAZIM ŞEKLİ NAZIM BİÇİMİ NEDİR TÜRK ŞİİRİNDEKİ NAZIM TÜRLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2258    0
NAZİRE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3357    0
NEVRÛZİYE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
863    0
NUTUK ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
14362    0
OTTOWA RİMA NEDİR
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
18723    0
ÖZLEŞİM ÖLÇÜSÜNÜ ÖĞRENELİM.
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
5758    0
PARNASİZİM
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5201    0
REALİZM (GERÇEKÇİLİK)
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
7029    0
ROMANTİZM (COŞUMCULUK) AKIMI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
6185    0
RUBAİ'NİN TÜM ÖZELLİKLERİ VE RUBAİ ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
54274    0
SATRANÇ – VEZN-İ AHAR ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
7340    0
SEBKİ HİNDİ TARZI ÜSLUBU VE TÜM ÖZELLİKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
17726    0
SEÇKİN GÜZELLEME ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
10076    0
SEÇKİN İLAHİ ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
8518    0
SEÇKİN MURABBA ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
940    0
SEÇKİN RUBAİ ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
853    0
SEÇKİN SEMAİ ÖRNEKLERİ ( HALK VE DİVAN ŞİİRİNDEN SEMAİ ÖRNEKLERİ )
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5531    0
SERBEST ŞİİR ( I. YENİ , GARİP ŞİİRİ ) VE ÖZELLİKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
11337    0
SONE NEDİR ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
45500    0
SÜRREALİZM (GERÇEKÜSTÜCÜLÜK) İSMAİL ÇETİŞLİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4317    0
ŞİİR DİLİNDE SAPMALAR - PROF. DR. DOĞAN AKSAN VE HULUSİ GEÇGEL
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
13885    0
ŞİİRDE AHENK NEDİR VE AHENK OLUŞTURMA TEKNİKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
9941    1
ŞİİRDE ZİHNİYET, ŞAİR VE ŞİİR GELENEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3471    0
ŞUŞA VE KARABAĞLI AŞIKLARDAN GERAYLI ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
577    0
TAM CİNAS – CİNASI TAM BASİT VE MÜREKKEP CİNAS NEDİR VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1645    0
TAM KAFİYE NEDİR VE TAM KAFİYE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
21316    0
TERCİ-İ BEND NEDİR VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2962    0
TERKİB-İ BEND NEDİR VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
36039    0
TERZA RİMA NEDİR VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
17143    0
TUNÇ KAFİYE NEDİR VE ZENGİN KAFİYE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
7339    0
TUYUG NEDİR ANLAMI KONUSU ÖZELİKLERİ VE TUYUG ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
37552    0
TÜM YÖNLERİYLE ŞEHRENGİZLER KONULARI BÖLÜMLERİ VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
23694    0
TÜRK EDEBİYATI VE ŞİİRİNDE SÖZ SANATLARI YARD. DOÇ. DR. NURULLAH ÇETİN
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
12437    0
VAROLUŞÇULUK EXİSTENTİALİSME
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3266    0