İZAHLI HÜSN-Ü TALİL ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
454    1
BEND NEDİR TÜRK ŞİİRİNDE BEND SİSTEMİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
208    0
YAVUZ SULTAN SELİM'İN ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
412    0
ŞUŞA VE KARABAĞLI AŞIKLARDAN GERAYLI ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
429    0
ÂŞIK ŞİİRİ DİVANİ ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
461    0
NEVRÛZİYE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
613    0
DEVRİYE NAZIM TÜRÜ TÜM ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2966    0
NAZIM ŞEKLİ NAZIM BİÇİMİ NEDİR TÜRK ŞİİRİNDEKİ NAZIM TÜRLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1851    0
NAZİRE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2926    0
NA'T ( HZ. MUHAMMED'E ÖVGÜ ) ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
519    0
MÜSTEZAD – MÜSTEZAT- NEDİR MÜSTEZAD DÜZENİ VE NAZIM ŞEKLİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1806    0
MÜZEYYEL NEDİR MÜZEYYEL GAZEL VE ÖRNEĞİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2510    0
MUTAVVEL NEDİR MUTAVVEL GAZEL VE ÖRNEĞİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1663    0
MÜŞTEREK NEDİR VE MÜŞTEREK GAZEL
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1771    0
MÜRÂCA’A KOŞMALAR VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1485    0
MÜSEMMEN ÖRNEKLERİ - MÜZDEVİÇ VE MÜTEKERİR ÖRNEKLER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1795    0
İRÂD-I VE İRSAL-I MESEL SÖZ SANATI ÖRNEKLERİ ( İZAHLARIYLA)
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1227    0
AÇIKLAMALARI İLE MUHTEŞEM HÜSNÜ TALİL ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2169    0
MÜNACÂT ÖRNEKLERİ VE TÜRLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
999    0
MÜLEMMA GAZEL ÖRNEĞİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1566    0
KİNAYE ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALARI VE TANIMLARIYLA
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
6016    0
MECAZ ÖRNEKLERİ MECAZ NEDİR VE MECAZ YAPMA YOLLARI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2623    0
HALK OZANLARINDAN TAŞLAMA ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
11231    0
MÜSTEZAT ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3029    0
EN SEÇKİN VARSAĞI ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3641    0
SEÇKİN SEMAİ ÖRNEKLERİ ( HALK VE DİVAN ŞİİRİNDEN SEMAİ ÖRNEKLERİ )
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5023    0
SEÇKİN GÜZELLEME ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
9490    0
KOÇAKLAMA ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4079    0
MÜREKKEP CİNAS NEDİR VE TÜRLERİ MÜTEŞABİH MEFRU, MEFRUK CİNASLAR
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1023    0
MEFRU CİNAS VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
836    0
MÜTEŞABİH CİNAS NEDİR VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
838    0
AYRIK CİNAS: CİNASI MEFRUK NEDİR VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1213    0
TAM CİNAS – CİNASI TAM BASİT VE MÜREKKEP CİNAS NEDİR VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1344    0
CİNASLI KAFİYE NEDİR CİNASLI KAFİYE MANİ BAYATI MAHNI ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5111    0
TUNÇ KAFİYE NEDİR VE ZENGİN KAFİYE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
6943    0
ZENGİN KAFİYE NEDİR VE ZENGİN KAFİYE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
15398    0
TAM KAFİYE NEDİR VE TAM KAFİYE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
20782    0
YARIM KAFİYE NEDİR VE YARIM KAFİYE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
6847    0
EN SEÇKİN TUYUG ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1036    0
SEÇKİN RUBAİ ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
652    0
SEÇKİN MURABBA ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
685    0
ELİFNAME ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1082    0
(MAHŞERNÂME) HÂZÂ NÂME-İ MAHŞER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
763    0
FASL-I LİSÂN-I SIBYAN- RAMAZANNAME
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
630    0
DİVAN ŞİİRİNDE LİSÂN-I PEPEĞÎ ÖRNEKLERİ ( PELTEKNAMELER )
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
766    0
SATRANÇ – VEZN-İ AHAR ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
6892    0
NUTUK ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
13589    0
EN SEÇKİN ALEVİ BEKTAŞİ NEFES ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
11080    0
EN SEÇKİN ŞATHİYE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
15444    0
DEVRİYE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
10811    0
SEÇKİN İLAHİ ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
8137    0
YUNUS EMRE’DEN SEÇİLMİŞ İLAHİLER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
23826    0
MEHMET AVŞAR’IN ŞİİRLERİNDE SÖZ SANATLARI ÖMER AYDOĞAN
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
9607    0
DİVAN ŞAİRİ NASIL YETİŞİR? MEHMET PEKTAŞ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3738    0
HECE ÖLÇÜSÜ VE ÖZELLİKLERİ ENİS ERAŞ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
8322    0
İKİNCİ YENİ ŞİİRİ VE ÖZELLİKLERİ:
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5185    0
DİVAN ŞİİRİNDE YERGİ AMAÇLI SÖZ SANATLARI PROF.DR. MİNE MENGİ)
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2788    0
TÜRK EDEBİYATI VE ŞİİRİNDE SÖZ SANATLARI YARD. DOÇ. DR. NURULLAH ÇETİN
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
11941    0
ROMANTİZM (COŞUMCULUK) AKIMI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5882    0
KLASİZM AKIMI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
8435    0
NATÜRALİZM (DOĞALCILIK)
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5011    0
REALİZM (GERÇEKÇİLİK)
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
6712    0
EDEBİYATTA SEMBOLİZM
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4206    0
SÜRREALİZM (GERÇEKÜSTÜCÜLÜK) İSMAİL ÇETİŞLİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3983    0
EDEBİYATTA FÜTÜRİZM AKIMI BİLDİRSİ FÜTÜRİSTLER VE ŞİİR ÖRNEĞİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
16491    0
PARNASİZİM
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4989    0
VAROLUŞÇULUK EXİSTENTİALİSME
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3093    0
İDEALİZM
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2141    0
EDEBİYATTA DADAİZM
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
8112    0
CİNAS TECNİS VE TÜRLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4686    0
EEBİYATIMIZDA MEMELEKETÇİLİK HAREKETİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2007    0
ARÛZ KALIPLARI VE BAHİRLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
7025    0
GARİP ÖNSÖZÜ ORHAN VELİ KANIK
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2078    0
GARİP KİTABI VE İÇERİĞİ HAKKINDA
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2482    0
TERCİ-İ BEND NEDİR VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2670    0
ŞİİR DİLİNDE SAPMALAR - PROF. DR. DOĞAN AKSAN VE HULUSİ GEÇGEL
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
13064    0
ŞİİRDE ZİHNİYET, ŞAİR VE ŞİİR GELENEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3250    0
MENSUR NEDİR MENSUR ŞİİR VE ÖZELLİKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
7916    0
MENSUR ŞİİR ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
14142    0
MEMLEKETÇİLİK AKIMI VE ŞAİRLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
20140    0
EDEBİ SANATLAR VE TÜRLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4561    0
MÜRETTEP VE MUHTASAR DİVAN İLE DİVANÇE NEDİR VE TERTİPLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
8264    0
SEBKİ HİNDİ TARZI ÜSLUBU VE TÜM ÖZELLİKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
16539    0
ŞİİRDE AHENK NEDİR VE AHENK OLUŞTURMA TEKNİKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
9544    1
EDEBİYATIMIZDA MERSİYE MERSİYECİLER VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
26722    0
EDEBİYATIMIZDA VE KÜLTÜRÜMÜZDE MEVLİT VE MEVLİD OKUTMA
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
13462    0
TERKİB-İ BEND NEDİR VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
35149    0
OTTOWA RİMA NEDİR
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
17449    0
TERZA RİMA NEDİR VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
16344    0
SONE NEDİR ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
44282    0
HİCİV HİCVİYE TAŞLAMA VE ENFES ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
108726    2
LİRİZM LİRİK ŞİİR VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
45368    0
MISRA AZADE BERCESTE BEYİT NEDİR VE SEÇKİN ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
99838    0
MESNEVİ NAZIM TÜRÜ BÜTÜN ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
45701    0
KOŞMA NEDİR KOŞMA TÜRLERİ TÜM ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
126401    0
TÜM YÖNLERİYLE ŞEHRENGİZLER KONULARI BÖLÜMLERİ VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
22416    0
RUBAİ'NİN TÜM ÖZELLİKLERİ VE RUBAİ ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
53329    0
TUYUG NEDİR ANLAMI KONUSU ÖZELİKLERİ VE TUYUG ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
36590    0
KASİDE NEDİR TÜM ÖZELLİKLERİ KONULARI TÜRLERİ BÖLÜMLERİ ÖRNEKLER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
45382    0
GAZEL NEDİR GAZEL TÜRLERİ GAZELLİN TÜM ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
60784    2