ÂŞIK ŞIIRI DIVANI ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
676    0
(MAHŞERNÂME) HÂZÂ NÂME-İ MAHŞER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
974    0
AÇIKLAMALARI ILE MUHTEŞEM HÜSNÜ TALIL ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2660    0
ARÛZ KALIPLARI VE BAHIRLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
7798    0
ARUZ ÖLÇÜSÜNÜ ÖĞRENELİM.
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
7486    0
AYRIK CINAS: CINASI MEFRUK NEDIR VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1589    0
BEND NEDİR TÜRK ŞİİRİNDE BEND SİSTEMİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
436    0
CİNAS TECNİS VE TÜRLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5274    0
CINASLI KAFIYE NEDIR CINASLI KAFIYE MANI BAYATI MAHNI ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5587    0
DEVRIYE NAZIM TÜRÜ TÜM ÖZELLIKLERI VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3497    0
DEVRIYE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
11457    0
DİVAN ŞAİRİ NASIL YETİŞİR? MEHMET PEKTAŞ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4042    0
DİVAN ŞİİRİNDE LİSÂN-I PEPEĞÎ ÖRNEKLERİ ( PELTEKNAMELER )
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1057    0
DIVAN ŞIIRINDE YERGI AMAÇLI SÖZ SANATLARI PROF.DR. MINE MENGI)
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3243    0
EDEBI SANATLAR VE TÜRLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5050    0
EDEBIYATIMIZDA MERSIYE MERSIYECILER VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
27849    0
EDEBIYATIMIZDA VE KÜLTÜRÜMÜZDE MEVLIT VE MEVLID OKUTMA
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
14263    0
EDEBIYATTA DADAIZM
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
8529    0
EDEBIYATTA FÜTÜRIZM AKIMI BILDIRSI FÜTÜRISTLER VE ŞIIR ÖRNEĞI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
17534    0
EDEBİYATTA SEMBOLİZM
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4547    0
ELİFNAME ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1298    0
EN SEÇKIN ALEVI BEKTAŞI NEFES ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
11553    0
EN SEÇKIN ŞATHIYE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
16830    0
EN SEÇKIN TUYUG ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1279    0
EN SEÇKIN VARSAĞI ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4078    0
FASL-I LISÂN-I SIBYAN- RAMAZANNAME
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
804    0
GARIP KITABI VE İÇERIĞI HAKKINDA
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2926    0
GARIP ÖNSÖZÜ ORHAN VELI KANIK
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2359    0
GAZEL NEDIR GAZEL TÜRLERI GAZELLIN ÖZELLIKLERI ÖRNEKLER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
61971    2
HALK OZANLARINDAN TAŞLAMA ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
12138    0
HECE ÖLÇÜSÜ VE ÖZELLIKLERI ENİS ERAŞ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
8773    0
HICIV HICVIYE TAŞLAMA VE ENFES ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
110641    2
İDEALIZM
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2360    0
İKINCI YENI ŞIIRI VE ÖZELLIKLERI:
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5586    0
İRÂD VE İRSAL-I MESEL SÖZ SANATI ÖRNEKLERI ( İZAHLARIYLA)
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1724    0
İZAHLI HÜSN-Ü TALIL ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
793    1
KAFİYE VE REDİF NEDİR KAFİYENİN ÖZELLİKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
58802    0
KASIDE NEDIR TÜM ÖZELLIKLERI KONULARI TÜRLERI BÖLÜMLERI ÖRNEKLER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
46904    0
KINAYE NEDIR TANIMLARI KINAYE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
6756    0
KLASISIZM AKIMI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
8999    0
KOÇAKLAMA ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4703    0
KOŞMA NEDIR KOŞMA TÜRLERI TÜM ÖZELLIKLERI VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
128650    0
LIRIZM LIRIK ŞIIR VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
46170    0
MECAZ NEDIR MECAZ ÖRNEKLERI MECAZ YAPMA YOLLARI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3144    0
MEFRU CİNAS VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1094    0
MEHMET AVŞAR’IN ŞİİRLERİNDE SÖZ SANATLARI ÖMER AYDOĞAN
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
10125    0
MEMLEKETÇILIK AKIMI VE ŞAIRLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
21274    0
MEMLEKETÇILIK HAREKETI MEMLEKET EDEBIYATI NEDIR
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2252    0
MENSUR NEDIR MENSUR ŞIIR VE ÖZELLIKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
8414    0
MENSUR ŞIIR ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
15099    0
MESNEVI NAZIM TÜRÜ BÜTÜN ÖZELLIKLERI VE ÖRNEKLER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
47061    0
MISRA AZADE BERCESTE BEYIT NEDIR VE SEÇKIN ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
101471    0
MUTAVVEL NEDIR MUTAVVEL GAZEL VE ÖRNEĞI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2016    0
MÜLEMMA GAZEL ÖRNEĞİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1900    0
MÜNACÂT ÖRNEKLERI VE TÜRLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1254    0
MÜRÂCA’A KOŞMALAR VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2321    0
MÜREKKEP CINAS NEDIR VE TÜRLERI MÜTEŞABIH MEFRU, MEFRUK CINASLAR
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1271    0
MÜRETTEP VE MUHTASAR DIVAN ILE DIVANÇE NEDIR VE TERTIPLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
9001    0
MÜSEMMEN ÖRNEKLERI - MÜZDEVIÇ VE MÜTEKERIR ÖRNEKLER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2120    0
MÜSTEZAD – MÜSTEZAT- NEDIR MÜSTEZAD DÜZENI VE NAZIM ŞEKLI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2332    0
MÜSTEZAT ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3451    0
MÜŞTEREK NEDIR VE MÜŞTEREK GAZEL
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2207    0
MÜTEŞABIH CINAS NEDIR VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1066    0
MÜZEYYEL NEDIR MÜZEYYEL GAZEL VE ÖRNEĞI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3515    0
NA'T HZ.MUHAMMED'E ÖVGÜ ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
688    0
NATÜRALIZM (DOĞALCILIK)
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5370    0
NAZIM ŞEKLI NAZIM BIÇIMI NEDIR TÜRK ŞIIRINDEKI NAZIM TÜRLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2406    0
NAZIRE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3455    0
NEVRÛZIYE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
902    0
NUTUK ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
14472    0
OTTOWA RIMA NEDIR
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
19188    0
ÖZLEŞİM ÖLÇÜSÜNÜ ÖĞRENELİM.
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
5902    0
PARNASIZIM
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5269    0
REALIZM (GERÇEKÇILIK)
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
7113    0
ROMANTIZM (COŞUMCULUK) AKIMI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
6275    0
RUBAI'NIN TÜM ÖZELLIKLERI VE RUBAI ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
54523    0
SATRANÇ – VEZN-I AHAR ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
7474    0
SEBKI HINDI TARZI ÜSLUBU VE TÜM ÖZELLIKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
18057    0
SEÇKIN GÜZELLEME ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
10164    0
SEÇKİN İLAHİ ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
8627    0
SEÇKIN MURABBA ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1017    0
SEÇKİN RUBAİ ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
914    0
SEÇKIN SEMAI ÖRNEKLERI ( HALK VE DIVAN ŞIIRINDEN SEMAI ÖRNEKLERI )
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5614    0
SERBEST ŞIIR ( I. YENI , GARIP ŞIIRI ) VE ÖZELLIKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
11563    0
SONE NEDIR ÖZELLIKLERI VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
45726    0
SÜRREALIZM (GERÇEKÜSTÜCÜLÜK) İSMAİL ÇETİŞLİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4416    0
ŞİİR DİLİNDE SAPMALAR - PROF. DR. DOĞAN AKSAN VE HULUSI GEÇGEL
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
14069    0
ŞIIRDE AHENK NEDIR VE AHENK OLUŞTURMA TEKNIKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
10044    1
ŞIIRDE ZIHNIYET, ŞAIR VE ŞIIR GELENEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3532    0
ŞUŞA VE KARABAĞLI AŞIKLARDAN GERAYLI ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
621    0
TAM CİNAS – CİNASI TAM BASİT VE MÜREKKEP CİNAS NEDİR VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1690    0
TAM KAFIYE NEDIR VE TAM KAFIYE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
21405    0
TERCI-I BEND NEDIR VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3049    0
TERKIB-I BEND NEDIR VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
36252    0
TERZA RIMA NEDIR VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
17345    0
TUNÇ KAFIYE NEDIR VE ZENGIN KAFIYE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
7416    0
TUYUG NEDIR ANLAMI KONUSU ÖZELIKLERI VE TUYUG ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
37805    0
TÜM YÖNLERIYLE ŞEHRENGIZLER KONULARI BÖLÜMLERI VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
23954    0
TÜRK EDEBIYATI VE ŞIIRINDE SÖZ SANATLARI YARD. DOÇ. DR. NURULLAH ÇETİN
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
12560    0
VAROLUŞÇULUK EXISTENTIALISME
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3313    0