ÂŞIK ŞIIRI DIVANI ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
718    0
(MAHŞERNÂME) HÂZÂ NÂME-İ MAHŞER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1029    0
AÇIKLAMALARI ILE MUHTEŞEM HÜSNÜ TALIL ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2815    0
ARÛZ KALIPLARI VE BAHIRLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
8074    0
ARUZ ÖLÇÜSÜNÜ ÖĞRENELİM.
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
7756    0
AYRIK CINAS: CINASI MEFRUK NEDIR VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1714    0
BEND NEDİR TÜRK ŞİİRİNDE BEND SİSTEMİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
493    0
CİNAS TECNİS VE TÜRLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5440    0
CINASLI KAFIYE NEDIR CINASLI KAFIYE MANI BAYATI MAHNI ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5682    0
DEVRIYE NAZIM TÜRÜ TÜM ÖZELLIKLERI VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3674    0
DEVRIYE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
11726    0
DİVAN ŞAİRİ NASIL YETİŞİR? MEHMET PEKTAŞ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4159    0
DİVAN ŞİİRİNDE LİSÂN-I PEPEĞÎ ÖRNEKLERİ ( PELTEKNAMELER )
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1118    0
DIVAN ŞIIRINDE YERGI AMAÇLI SÖZ SANATLARI PROF.DR. MINE MENGI)
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3397    0
EDEBI SANATLAR VE TÜRLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5156    0
EDEBIYATIMIZDA MERSIYE MERSIYECILER VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
28463    0
EDEBIYATIMIZDA VE KÜLTÜRÜMÜZDE MEVLIT VE MEVLID OKUTMA
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
14543    0
EDEBIYATTA DADAIZM
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
8641    0
EDEBIYATTA FÜTÜRIZM AKIMI BILDIRSI FÜTÜRISTLER VE ŞIIR ÖRNEĞI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
17891    0
EDEBİYATTA SEMBOLİZM
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4640    0
ELİFNAME ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1338    0
EN SEÇKIN ALEVI BEKTAŞI NEFES ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
11677    0
EN SEÇKIN ŞATHIYE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
17377    0
EN SEÇKIN TUYUG ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1351    0
EN SEÇKIN VARSAĞI ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4287    0
FASL-I LISÂN-I SIBYAN- RAMAZANNAME
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
847    0
GARIP KITABI VE İÇERIĞI HAKKINDA
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3026    0
GARIP ÖNSÖZÜ ORHAN VELI KANIK
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2434    0
GAZEL NEDIR GAZEL TÜRLERI GAZELLIN ÖZELLIKLERI ÖRNEKLER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
62308    2
HALK OZANLARINDAN TAŞLAMA ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
12636    0
HECE ÖLÇÜSÜ VE ÖZELLIKLERI ENİS ERAŞ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
8969    0
HICIV HICVIYE TAŞLAMA VE ENFES ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
111255    2
İDEALIZM
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2429    0
İKINCI YENI ŞIIRI VE ÖZELLIKLERI:
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5680    0
İRÂD VE İRSAL-I MESEL SÖZ SANATI ÖRNEKLERI ( İZAHLARIYLA)
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1852    0
İZAHLI HÜSN-Ü TALIL ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
853    1
KAFİYE VE REDİF NEDİR KAFİYENİN ÖZELLİKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
60127    0
KASIDE NEDIR TÜM ÖZELLIKLERI KONULARI TÜRLERI BÖLÜMLERI ÖRNEKLER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
47423    0
KINAYE NEDIR TANIMLARI KINAYE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
6979    0
KLASISIZM AKIMI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
9178    0
KOÇAKLAMA ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5018    0
KOŞMA NEDIR KOŞMA TÜRLERI TÜM ÖZELLIKLERI VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
129698    0
LIRIZM LIRIK ŞIIR VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
46475    0
MECAZ NEDIR MECAZ ÖRNEKLERI MECAZ YAPMA YOLLARI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3286    0
MEFRU CİNAS VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1162    0
MEHMET AVŞAR’IN ŞİİRLERİNDE SÖZ SANATLARI ÖMER AYDOĞAN
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
10318    0
MEMLEKETÇILIK AKIMI VE ŞAIRLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
21944    0
MEMLEKETÇILIK HAREKETI MEMLEKET EDEBIYATI NEDIR
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2423    0
MENSUR NEDIR MENSUR ŞIIR VE ÖZELLIKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
8926    0
MENSUR ŞIIR ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
15358    0
MESNEVI NAZIM TÜRÜ BÜTÜN ÖZELLIKLERI VE ÖRNEKLER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
47683    0
MISRA AZADE BERCESTE BEYIT NEDIR VE SEÇKIN ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
102132    0
MUTAVVEL NEDIR MUTAVVEL GAZEL VE ÖRNEĞI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2269    0
MÜLEMMA GAZEL ÖRNEĞİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1966    0
MÜNACÂT ÖRNEKLERI VE TÜRLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1301    0
MÜRÂCA’A KOŞMALAR VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2835    0
MÜREKKEP CINAS NEDIR VE TÜRLERI MÜTEŞABIH MEFRU, MEFRUK CINASLAR
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1342    0
MÜRETTEP VE MUHTASAR DIVAN ILE DIVANÇE NEDIR VE TERTIPLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
9287    0
MÜSEMMEN ÖRNEKLERI - MÜZDEVIÇ VE MÜTEKERIR ÖRNEKLER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2212    0
MÜSTEZAD – MÜSTEZAT- NEDIR MÜSTEZAD DÜZENI VE NAZIM ŞEKLI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2458    0
MÜSTEZAT ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3540    0
MÜŞTEREK NEDIR VE MÜŞTEREK GAZEL
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2406    0
MÜTEŞABIH CINAS NEDIR VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1129    0
MÜZEYYEL NEDIR MÜZEYYEL GAZEL VE ÖRNEĞI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4038    0
NA'T HZ.MUHAMMED'E ÖVGÜ ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
730    0
NATÜRALIZM (DOĞALCILIK)
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5497    0
NAZIM ŞEKLI NAZIM BIÇIMI NEDIR TÜRK ŞIIRINDEKI NAZIM TÜRLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2567    0
NAZIRE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3741    0
NEVRÛZIYE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
961    0
NUTUK ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
14717    0
OTTOWA RIMA NEDIR
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
19610    0
ÖZLEŞİM ÖLÇÜSÜNÜ ÖĞRENELİM.
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
6089    0
PARNASIZIM
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5357    0
REALIZM (GERÇEKÇILIK)
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
7220    0
ROMANTIZM (COŞUMCULUK) AKIMI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
6369    0
RUBAI'NIN TÜM ÖZELLIKLERI VE RUBAI ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
54845    0
SATRANÇ – VEZN-I AHAR ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
7656    0
SEBKI HINDI TARZI ÜSLUBU VE TÜM ÖZELLIKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
18595    0
SEÇKIN GÜZELLEME ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
10523    0
SEÇKİN İLAHİ ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
8790    0
SEÇKIN MURABBA ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1091    0
SEÇKİN RUBAİ ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
984    0
SEÇKIN SEMAI ÖRNEKLERI ( HALK VE DIVAN ŞIIRINDEN SEMAI ÖRNEKLERI )
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5858    0
SERBEST ŞIIR ( I. YENI , GARIP ŞIIRI ) VE ÖZELLIKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
11916    0
SONE NEDIR ÖZELLIKLERI VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
46575    0
SÜRREALIZM (GERÇEKÜSTÜCÜLÜK) İSMAİL ÇETİŞLİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4527    0
ŞİİR DİLİNDE SAPMALAR - PROF. DR. DOĞAN AKSAN VE HULUSI GEÇGEL
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
14394    0
ŞIIRDE AHENK NEDIR VE AHENK OLUŞTURMA TEKNIKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
10212    1
ŞIIRDE ZIHNIYET, ŞAIR VE ŞIIR GELENEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3631    0
ŞUŞA VE KARABAĞLI AŞIKLARDAN GERAYLI ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
664    0
TAM CİNAS – CİNASI TAM BASİT VE MÜREKKEP CİNAS NEDİR VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1783    0
TAM KAFIYE NEDIR VE TAM KAFIYE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
21569    0
TERCI-I BEND NEDIR VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3288    0
TERKIB-I BEND NEDIR VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
36504    0
TERZA RIMA NEDIR VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
17684    0
TUNÇ KAFIYE NEDIR VE ZENGIN KAFIYE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
7670    0
TUYUG NEDIR ANLAMI KONUSU ÖZELIKLERI VE TUYUG ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
38118    0
TÜM YÖNLERIYLE ŞEHRENGIZLER KONULARI BÖLÜMLERI VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
24391    0
TÜRK EDEBIYATI VE ŞIIRINDE SÖZ SANATLARI YARD. DOÇ. DR. NURULLAH ÇETİN
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
12776    0
VAROLUŞÇULUK EXISTENTIALISME
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3379    0