ÂŞIK ŞIIRI DIVANI ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
765    0
(MAHŞERNÂME) HÂZÂ NÂME-İ MAHŞER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1072    0
AÇIKLAMALARI ILE MUHTEŞEM HÜSNÜ TALIL ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2857    0
ARÛZ KALIPLARI VE BAHIRLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
8283    0
ARUZ ÖLÇÜSÜNÜ ÖĞRENELİM.
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
7864    0
AYRIK CINAS: CINASI MEFRUK NEDIR VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1795    0
BEND NEDİR TÜRK ŞİİRİNDE BEND SİSTEMİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
559    0
CİNAS TECNİS VE TÜRLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5562    0
CINASLI KAFIYE NEDIR CINASLI KAFIYE MANI BAYATI MAHNI ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5770    0
DEVRIYE NAZIM TÜRÜ TÜM ÖZELLIKLERI VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3850    0
DEVRIYE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
11788    0
DİVAN ŞAİRİ NASIL YETİŞİR? MEHMET PEKTAŞ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4205    0
DİVAN ŞİİRİNDE LİSÂN-I PEPEĞÎ ÖRNEKLERİ ( PELTEKNAMELER )
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1176    0
DIVAN ŞIIRINDE YERGI AMAÇLI SÖZ SANATLARI PROF.DR. MINE MENGI)
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3457    0
EDEBI SANATLAR VE TÜRLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5229    0
EDEBIYATIMIZDA MERSIYE MERSIYECILER VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
28530    0
EDEBIYATIMIZDA VE KÜLTÜRÜMÜZDE MEVLIT VE MEVLID OKUTMA
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
14637    0
EDEBIYATTA DADAIZM
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
8686    0
EDEBIYATTA FÜTÜRIZM AKIMI BILDIRSI FÜTÜRISTLER VE ŞIIR ÖRNEĞI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
18013    0
EDEBİYATTA SEMBOLİZM
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4711    0
ELİFNAME ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1372    0
EN SEÇKIN ALEVI BEKTAŞI NEFES ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
11740    0
EN SEÇKIN ŞATHIYE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
17488    0
EN SEÇKIN TUYUG ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1413    0
EN SEÇKIN VARSAĞI ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4373    0
FASL-I LISÂN-I SIBYAN- RAMAZANNAME
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
889    0
GARIP KITABI VE İÇERIĞI HAKKINDA
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3106    0
GARIP ÖNSÖZÜ ORHAN VELI KANIK
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2477    0
GAZEL NEDIR GAZEL TÜRLERI GAZELLIN ÖZELLIKLERI ÖRNEKLER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
62619    2
HALK OZANLARINDAN TAŞLAMA ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
13054    0
HECE ÖLÇÜSÜ VE ÖZELLIKLERI ENİS ERAŞ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
9115    0
HICIV HICVIYE TAŞLAMA VE ENFES ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
111447    2
İDEALIZM
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2469    0
İKINCI YENI ŞIIRI VE ÖZELLIKLERI:
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5731    0
İRÂD VE İRSAL-I MESEL SÖZ SANATI ÖRNEKLERI ( İZAHLARIYLA)
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1912    0
İZAHLI HÜSN-Ü TALIL ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
922    1
KAFİYE VE REDİF NEDİR KAFİYENİN ÖZELLİKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
60244    0
KASIDE NEDIR TÜM ÖZELLIKLERI KONULARI TÜRLERI BÖLÜMLERI ÖRNEKLER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
47652    0
KINAYE NEDIR TANIMLARI KINAYE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
7076    0
KLASISIZM AKIMI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
9283    0
KOÇAKLAMA ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5125    0
KOŞMA NEDIR KOŞMA TÜRLERI TÜM ÖZELLIKLERI VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
129857    0
LIRIZM LIRIK ŞIIR VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
46599    0
MECAZ NEDIR MECAZ ÖRNEKLERI MECAZ YAPMA YOLLARI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3406    0
MEFRU CİNAS VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1197    0
MEHMET AVŞAR’IN ŞİİRLERİNDE SÖZ SANATLARI ÖMER AYDOĞAN
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
10399    0
MEMLEKETÇILIK AKIMI VE ŞAIRLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
22133    0
MEMLEKETÇILIK HAREKETI MEMLEKET EDEBIYATI NEDIR
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2460    0
MENSUR NEDIR MENSUR ŞIIR VE ÖZELLIKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
9050    0
MENSUR ŞIIR ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
15405    0
MESNEVI NAZIM TÜRÜ BÜTÜN ÖZELLIKLERI VE ÖRNEKLER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
47918    0
MISRA AZADE BERCESTE BEYIT NEDIR VE SEÇKIN ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
102209    0
MUTAVVEL NEDIR MUTAVVEL GAZEL VE ÖRNEĞI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2327    0
MÜLEMMA GAZEL ÖRNEĞİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2024    0
MÜNACÂT ÖRNEKLERI VE TÜRLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1337    0
MÜRÂCA’A KOŞMALAR VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3142    0
MÜREKKEP CINAS NEDIR VE TÜRLERI MÜTEŞABIH MEFRU, MEFRUK CINASLAR
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1430    0
MÜRETTEP VE MUHTASAR DIVAN ILE DIVANÇE NEDIR VE TERTIPLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
9374    0
MÜSEMMEN ÖRNEKLERI - MÜZDEVIÇ VE MÜTEKERIR ÖRNEKLER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2279    0
MÜSTEZAD – MÜSTEZAT- NEDIR MÜSTEZAD DÜZENI VE NAZIM ŞEKLI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2540    0
MÜSTEZAT ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3607    0
MÜŞTEREK NEDIR VE MÜŞTEREK GAZEL
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2449    0
MÜTEŞABIH CINAS NEDIR VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1192    0
MÜZEYYEL NEDIR MÜZEYYEL GAZEL VE ÖRNEĞI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4524    0
NA'T HZ.MUHAMMED'E ÖVGÜ ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
793    0
NATÜRALIZM (DOĞALCILIK)
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5537    0
NAZIM ŞEKLI NAZIM BIÇIMI NEDIR TÜRK ŞIIRINDEKI NAZIM TÜRLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2655    0
NAZIRE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3829    0
NEVRÛZIYE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
994    0
NUTUK ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
14910    0
OTTOWA RIMA NEDIR
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
19854    0
ÖZLEŞİM ÖLÇÜSÜNÜ ÖĞRENELİM.
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
6165    0
PARNASIZIM
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5410    0
REALIZM (GERÇEKÇILIK)
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
7283    0
ROMANTIZM (COŞUMCULUK) AKIMI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
6428    0
RUBAI'NIN TÜM ÖZELLIKLERI VE RUBAI ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
55011    0
SATRANÇ – VEZN-I AHAR ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
7798    0
SEBKI HINDI TARZI ÜSLUBU VE TÜM ÖZELLIKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
18799    0
SEÇKIN GÜZELLEME ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
10649    0
SEÇKİN İLAHİ ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
8886    0
SEÇKIN MURABBA ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1151    0
SEÇKİN RUBAİ ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1030    0
SEÇKIN SEMAI ÖRNEKLERI ( HALK VE DIVAN ŞIIRINDEN SEMAI ÖRNEKLERI )
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5906    0
SERBEST ŞIIR ( I. YENI , GARIP ŞIIRI ) VE ÖZELLIKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
12045    0
SONE NEDIR ÖZELLIKLERI VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
46671    0
SÜRREALIZM (GERÇEKÜSTÜCÜLÜK) İSMAİL ÇETİŞLİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4615    0
ŞİİR DİLİNDE SAPMALAR - PROF. DR. DOĞAN AKSAN VE HULUSI GEÇGEL
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
14486    0
ŞIIRDE AHENK NEDIR VE AHENK OLUŞTURMA TEKNIKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
10289    1
ŞIIRDE ZIHNIYET, ŞAIR VE ŞIIR GELENEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3705    0
ŞUŞA VE KARABAĞLI AŞIKLARDAN GERAYLI ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
696    0
TAM CİNAS – CİNASI TAM BASİT VE MÜREKKEP CİNAS NEDİR VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1820    0
TAM KAFIYE NEDIR VE TAM KAFIYE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
21644    0
TERCI-I BEND NEDIR VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3443    0
TERKIB-I BEND NEDIR VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
36658    0
TERZA RIMA NEDIR VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
17790    0
TUNÇ KAFIYE NEDIR VE ZENGIN KAFIYE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
7713    0
TUYUG NEDIR ANLAMI KONUSU ÖZELIKLERI VE TUYUG ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
38235    0
TÜM YÖNLERIYLE ŞEHRENGIZLER KONULARI BÖLÜMLERI VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
24480    0
TÜRK EDEBIYATI VE ŞIIRINDE SÖZ SANATLARI YARD. DOÇ. DR. NURULLAH ÇETİN
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
12889    0
VAROLUŞÇULUK EXISTENTIALISME
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3432    0