• Toplam 66.581
  • ŞİİR 19.242
  • YAZI 13.115
  • ARA 

İZAHLI HÜSN-Ü TALİL ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
177    0
BEND NEDİR TÜRK ŞİİRİNDE BEND SİSTEMİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
110    0
YAVUZ SULTAN SELİM'İN ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
335    0
ŞUŞA VE KARABAĞLI AŞIKLARDAN GERAYLI ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
334    0
ÂŞIK ŞİİRİ DİVANİ ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
356    0
NEVRÛZİYE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
507    0
DEVRİYE NAZIM TÜRÜ TÜM ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2111    0
NAZIM ŞEKLİ NAZIM BİÇİMİ NEDİR TÜRK ŞİİRİNDEKİ NAZIM TÜRLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1553    0
NAZİRE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2440    0
NA'T ( HZ. MUHAMMED'E ÖVGÜ ) ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
439    0
MÜSTEZAD – MÜSTEZAT- NEDİR MÜSTEZAD DÜZENİ VE NAZIM ŞEKLİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1539    0
MÜZEYYEL NEDİR MÜZEYYEL GAZEL VE ÖRNEĞİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2146    0
MUTAVVEL NEDİR MUTAVVEL GAZEL VE ÖRNEĞİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1367    0
MÜŞTEREK NEDİR VE MÜŞTEREK GAZEL
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1452    0
MÜRÂCA’A KOŞMALAR VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1151    0
MÜSEMMEN ÖRNEKLERİ - MÜZDEVİÇ VE MÜTEKERİR ÖRNEKLER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1604    0
İRÂD-I VE İRSAL-I MESEL SÖZ SANATI ÖRNEKLERİ ( İZAHLARIYLA)
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1048    0
AÇIKLAMALARI İLE MUHTEŞEM HÜSNÜ TALİL ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1817    0
MÜNACÂT ÖRNEKLERİ VE TÜRLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
818    0
MÜLEMMA GAZEL ÖRNEĞİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1318    0
KİNAYE ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALARI VE TANIMLARIYLA
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5156    0
MECAZ ÖRNEKLERİ MECAZ NEDİR VE MECAZ YAPMA YOLLARI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2334    0
HALK OZANLARINDAN TAŞLAMA ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
9621    0
MÜSTEZAT ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2415    0
EN SEÇKİN VARSAĞI ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2940    0
SEÇKİN SEMAİ ÖRNEKLERİ ( HALK VE DİVAN ŞİİRİNDEN SEMAİ ÖRNEKLERİ )
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3988    0
SEÇKİN GÜZELLEME ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
7637    0
KOÇAKLAMA ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3314    0
MÜREKKEP CİNAS NEDİR VE TÜRLERİ MÜTEŞABİH MEFRU, MEFRUK CİNASLAR
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
881    0
MEFRU CİNAS VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
692    0
MÜTEŞABİH CİNAS NEDİR VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
712    0
AYRIK CİNAS: CİNASI MEFRUK NEDİR VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1067    0
TAM CİNAS – CİNASI TAM BASİT VE MÜREKKEP CİNAS NEDİR VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1147    0
CİNASLI KAFİYE NEDİR CİNASLI KAFİYE MANİ BAYATI MAHNI ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4516    0
TUNÇ KAFİYE NEDİR VE ZENGİN KAFİYE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5947    0
ZENGİN KAFİYE NEDİR VE ZENGİN KAFİYE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
12670    0
TAM KAFİYE NEDİR VE TAM KAFİYE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
17390    0
YARIM KAFİYE NEDİR VE YARIM KAFİYE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5199    0
EN SEÇKİN TUYUG ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
865    0
SEÇKİN RUBAİ ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
551    0
SEÇKİN MURABBA ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
566    0
ELİFNAME ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
944    0
(MAHŞERNÂME) HÂZÂ NÂME-İ MAHŞER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
645    0
FASL-I LİSÂN-I SIBYAN- RAMAZANNAME
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
549    0
DİVAN ŞİİRİNDE LİSÂN-I PEPEĞÎ ÖRNEKLERİ ( PELTEKNAMELER )
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
663    0
SATRANÇ – VEZN-İ AHAR ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
6479    0
NUTUK ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
12140    0
EN SEÇKİN ALEVİ BEKTAŞİ NEFES ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
10348    0
EN SEÇKİN ŞATHİYE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
12828    0
DEVRİYE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
9836    0
SEÇKİN İLAHİ ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
7463    0
YUNUS EMRE’DEN SEÇİLMİŞ İLAHİLER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
19038    0
MEHMET AVŞAR’IN ŞİİRLERİNDE SÖZ SANATLARI ÖMER AYDOĞAN
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
8810    0
DİVAN ŞAİRİ NASIL YETİŞİR? MEHMET PEKTAŞ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3502    0
HECE ÖLÇÜSÜ VE ÖZELLİKLERİ ENİS ERAŞ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
7897    0
İKİNCİ YENİ ŞİİRİ VE ÖZELLİKLERİ:
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4979    0
DİVAN ŞİİRİNDE YERGİ AMAÇLI SÖZ SANATLARI PROF.DR. MİNE MENGİ)
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2609    0
TÜRK EDEBİYATI VE ŞİİRİNDE SÖZ SANATLARI YARD. DOÇ. DR. NURULLAH ÇETİN
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
11339    0
ROMANTİZM (COŞUMCULUK) AKIMI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5681    0
KLASİZM AKIMI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
8164    0
NATÜRALİZM (DOĞALCILIK)
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4785    0
REALİZM (GERÇEKÇİLİK)
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
6524    0
EDEBİYATTA SEMBOLİZM
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4074    0
SÜRREALİZM (GERÇEKÜSTÜCÜLÜK) İSMAİL ÇETİŞLİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3791    0
EDEBİYATTA FÜTÜRİZM AKIMI BİLDİRSİ FÜTÜRİSTLER VE ŞİİR ÖRNEĞİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
15280    0
PARNASİZİM
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4850    0
VAROLUŞÇULUK EXİSTENTİALİSME
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2961    0
İDEALİZM
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2010    0
EDEBİYATTA DADAİZM
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
7673    0
CİNAS VE TÜRLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4379    0
EEBİYATIMIZDA MEMELEKETÇİLİK HAREKETİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1873    0
ARÛZ KALIPLARI VE BAHİRLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
6469    0
GARİP ÖNSÖZÜ ORHAN VELİ KANIK
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1912    0
GARİP KİTABI VE İÇERİĞİ HAKKINDA
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2262    0
TERCİ-İ BEND NEDİR VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2374    0
ŞİİR DİLİNDE SAPMALAR - PROF. DR. DOĞAN AKSAN VE HULUSİ GEÇGEL
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
12391    0
ŞİİRDE ZİHNİYET, ŞAİR VE ŞİİR GELENEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3076    0
MENSUR NEDİR MENSUR ŞİİR VE ÖZELLİKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
7535    0
MENSUR ŞİİR ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
12191    0
MEMLEKETÇİLİK AKIMI VE ŞAİRLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
18488    0
EDEBİ SANATLAR VE TÜRLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4294    0
MÜRETTEP VE MUHTASAR DİVAN İLE DİVANÇE NEDİR VE TERTİPLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
7869    0
SEBKİ HİNDİ TARZI ÜSLUBU VE TÜM ÖZELLİKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
15401    0
ŞİİRDE AHENK NEDİR VE AHENK OLUŞTURMA TEKNİKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
9185    1
EDEBİYATIMIZDA MERSİYE MERSİYECİLER VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
26072    0
EDEBİYATIMIZDA VE KÜLTÜRÜMÜZDE MEVLİT VE MEVLİD OKUTMA
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
12958    0
TERKİB-İ BEND NEDİR VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
34025    0
OTTOWA RİMA NEDİR
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
16513    0
TERZA RİMA NEDİR VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
15439    0
SONE NEDİR ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
42621    0
HİCİV HİCVİYE TAŞLAMA VE ENFES ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
107074    2
LİRİZM LİRİK ŞİİR VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
44307    0
MISRA AZADE BERCESTE BEYİT NEDİR VE SEÇKİN ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
98099    0
MESNEVİ NAZIM TÜRÜ BÜTÜN ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
44097    0
KOŞMA NEDİR KOŞMA TÜRLERİ TÜM ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
121862    0
TÜM YÖNLERİYLE ŞEHRENGİZLER KONULARI BÖLÜMLERİ VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
21485    0
RUBAİ'NİN TÜM ÖZELLİKLERİ VE RUBAİ ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
52080    0
TUYUG NEDİR ANLAMI KONUSU ÖZELİKLERİ VE TUYUG ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
35267    0
KASİDE NEDİR TÜM ÖZELLİKLERİ KONULARI TÜRLERİ BÖLÜMLERİ ÖRNEKLER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
39077    0
GAZEL NEDİR GAZEL TÜRLERİ GAZELLİN TÜM ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
59212    2