YAPILARINA GÖRE KOŞMALAR VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
401    0
KORO NEDİR
Yazı Türleri
ESA
327    0
ÜÇ BIRLIK KURALI NEDIR
Yazı Türleri
ESA
385    0
KONU BIRLIĞI VE KONU BÜTÜNLÜĞÜ NEDIR
Anlam Anlatım Cümle
ESA
346    0
KONU NEDIR KONU NASIL TESPIT EDILIR
Anlam Anlatım Cümle
ESA
354    0
KONFERANS NEDIR ÖZELLIKLERI
Yazı Türleri
ESA
165    0
MAKALE NEDIR TANIMI ÖZELLIKLERI
Yazı Türleri
ESA
351    0
FIKIR YAZILARI PLANI GIRIŞ GELIŞME SONUÇ BÖLÜMLERI VE PARAGRAF PLANI
Yazı Türleri
ESA
277    0
FIKIR YAZILARI NEDIR ÖZELLIKLERI VE TÜRLERI
Yazı Türleri
ESA
346    0
İMLA NEDIR KÖKENI ANLAMI İLGILI YAZI BAŞLIKLARIMIZ
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
338    0
HARF NEDIR KÖKENI ANLAMI ORTAYA ÇIKIŞI HARF VE ALFABE
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
325    0
GEÇIŞ NEDIR CÜMLE VE PARAGRAF BAĞLANTILARI
Anlam Anlatım Cümle
ESA
285    0
EŞHÂS ŞAHIS ŞAHISLAR ŞAHIS KADROSU NEDIR
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
798    0
İZAHLI HÜSN-Ü TALIL ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
793    1
FONETIK NEDIR SES BILGISI
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
929    0
ANTOMIN NEDIR TERS ZIT KARŞIT ANLAMLI SÖZCÜKLER
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
717    0
BAĞDAŞTIRMA NEDIR ALIŞILMIŞ -ALIŞILMAMIŞ BAĞDAŞTIRMA VE ÖRNEKLERI
Anlam Anlatım Cümle
ESA
847    0
BEND NEDİR TÜRK ŞİİRİNDE BEND SİSTEMİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
437    0
ATIFTA BULUNMAK NEDİR ÖRNEKLERLE
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
826    0
ALINTI NEDİR ÖRNEKLERLE ALINTI YAPMAK
Anlam Anlatım Cümle
ESA
587    0
YAVUZ SULTAN SELIM'IN ŞIIRLERINDEN ÖRNEKLER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
760    0
ŞUŞA VE KARABAĞLI AŞIKLARDAN GERAYLI ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
621    0
ÂŞIK ŞIIRI DIVANI ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
676    0
ÖNEMLI BAĞLAÇLAR KULLANIM YERLERI KAZANDIKLARI ANLAMLAR
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
644    0
EYLEMSİ FİİLİMSİLER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
743    0
FİİLERDE ANLAM-ZAMAN KAYMASI:
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
730    0
FIIL NEDIR HABER İSTEK KIPLERI FILLERIN YAPISI BASIT BILEŞIK TÜREMIŞ FIILLER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
787    0
ÜNLEM NEDIR TANIMLARI TÜRLERI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
657    0
BAĞLAÇ NEDIR ÖZELLIKLERI YAPILARI GÖREVLERI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
1172    0
EDATLAR
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
703    0
ZARFLAR
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
610    0
ZAMİR (ADIL)
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
629    0
SIFATLAR -ÖNAD - VE TÜRLERI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
684    0
İSIMLER BASIT BILEŞIK TÜREMIŞ İSIMLER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
1159    0
YAPILARI BAKIMINDAN BASIT BILEŞIK TÜREMIŞ KELIMELER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
486    0
ÜNSÜZLER SESSIZLER UYUMU  VE YAZIMLARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
656    0
NUTUK HITABET ÖRNEKLERI
Yazı Türleri
MELIKE ERZINLI
948    0
HATIPLIK VE HITABET NEDIR
Yazı Türleri
MELIKE ERZINLI
710    0
BIBLIYOGRAFYA NEDIR VE NASIL DÜZENLENIR
Yazı Türleri
MELIKE ERZINLI
826    0
MONOGRAFI BIYOGRAFIK MONOGRAFI NEDIR ÖZELLIKLERI MONOGRAFI ESERLERI
Yazı Türleri
ESA
2645    0
BİYOGRAFİ TÜRLERİ:
Yazı Türleri
MELIKE ERZINLI
872    0
DİVAN EDEBİYATINDA BİYOGRAFİ BENZERİ EDEBİ TÜRLER
Yazı Türleri
ESA
2914    0
RAPOR TUTANAK BILDIRI FEZLEKE NEDIR
Yazı Türleri
MELIKE ERZINLI
1247    0
BIYOGRAFI TÜRLERI OTOBIYOGRAFI MONOGRAFI PORTRE NEDIR.
Yazı Türleri
MELIKE ERZINLI
1071    0
 HATIRA ANI NEDIR EDEBI ÖRNEKLERI
Yazı Türleri
MELIKE ERZINLI
672    0
HATIRA YAZI TÜRÜ TARIHÇESI ESERLERI EDEBI VE ASKERI HATIRALAR
Yazı Türleri
MELIKE ERZINLI
963    0
TARİHTE ÖNEMLİ GEZİ YAZILARI VE YAZARLARI
Yazı Türleri
MELIKE ERZINLI
710    0
SANAT ELEŞTİRİSİNDE ARAÇLAR
Yazı Türleri
MELIKE ERZINLI
607    0
TRAJEDILERIN KONUSU
Yazı Türleri
MELIKE ERZINLI
740    0
TIYATRO ÇEŞITLERI VE TERIMLERI
Yazı Türleri
MELIKE ERZINLI
1059    0
BAKIŞ AÇISI YANSITICI BILINÇ ANLATICI NEDIR VE TÜRLERI
Yazı Türleri
MELIKE ERZINLI
1292    0
ROMAN TÜRLERİ
Yazı Türleri
MELIKE ERZINLI
862    0
POLİTİK ENTEGRASYON İÇİN ÖN KOŞUL OLARAK TEK DİL VE TEK LİTERATÜR ÇOĞRAFYASI
Yazı Türleri
SALIDE ŞERİFOVA
786    1
NEVRÛZIYE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
902    0
DEVRIYE NAZIM TÜRÜ TÜM ÖZELLIKLERI VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3497    0
NAZIM ŞEKLI NAZIM BIÇIMI NEDIR TÜRK ŞIIRINDEKI NAZIM TÜRLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2406    0
NAZIRE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3455    0
NA'T HZ.MUHAMMED'E ÖVGÜ ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
688    0
MÜSTEZAD – MÜSTEZAT- NEDIR MÜSTEZAD DÜZENI VE NAZIM ŞEKLI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2332    0
MÜZEYYEL NEDIR MÜZEYYEL GAZEL VE ÖRNEĞI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3515    0
MUTAVVEL NEDIR MUTAVVEL GAZEL VE ÖRNEĞI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2016    0
MÜŞTEREK NEDIR VE MÜŞTEREK GAZEL
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2207    0
MÜRÂCA’A KOŞMALAR VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2321    0
MÜSEMMEN ÖRNEKLERI - MÜZDEVIÇ VE MÜTEKERIR ÖRNEKLER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2120    0
İRÂD VE İRSAL-I MESEL SÖZ SANATI ÖRNEKLERI ( İZAHLARIYLA)
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1724    0
AÇIKLAMALARI ILE MUHTEŞEM HÜSNÜ TALIL ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
2660    0
MÜNACÂT ÖRNEKLERI VE TÜRLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1254    0
MÜLEMMA GAZEL ÖRNEĞİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1900    0
KINAYE NEDIR TANIMLARI KINAYE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
6756    0
MECAZ NEDIR MECAZ ÖRNEKLERI MECAZ YAPMA YOLLARI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3144    0
HALK OZANLARINDAN TAŞLAMA ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
12138    0
MÜSTEZAT ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
3451    0
EN SEÇKIN VARSAĞI ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4078    0
SEÇKIN SEMAI ÖRNEKLERI ( HALK VE DIVAN ŞIIRINDEN SEMAI ÖRNEKLERI )
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5614    0
SEÇKIN GÜZELLEME ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
10165    0
KOÇAKLAMA ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
4703    0
MÜREKKEP CINAS NEDIR VE TÜRLERI MÜTEŞABIH MEFRU, MEFRUK CINASLAR
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1271    0
MEFRU CİNAS VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1094    0
MÜTEŞABIH CINAS NEDIR VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1066    0
AYRIK CINAS: CINASI MEFRUK NEDIR VE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1589    0
TAM CİNAS – CİNASI TAM BASİT VE MÜREKKEP CİNAS NEDİR VE ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1690    0
CINASLI KAFIYE NEDIR CINASLI KAFIYE MANI BAYATI MAHNI ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
5587    0
TUNÇ KAFIYE NEDIR VE ZENGIN KAFIYE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
7416    0
ZENGIN KAFIYE NEDIR VE ZENGIN KAFIYE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
15862    0
TAM KAFIYE NEDIR VE TAM KAFIYE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
21406    0
YARIM KAFIYE NEDIR VE YARIM KAFIYE ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
7244    0
EN SEÇKIN TUYUG ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1279    0
SEÇKİN RUBAİ ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
914    0
SEÇKIN MURABBA ÖRNEKLERI
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1017    0
ELİFNAME ÖRNEKLERİ
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1298    0
(MAHŞERNÂME) HÂZÂ NÂME-İ MAHŞER
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
974    0
FASL-I LISÂN-I SIBYAN- RAMAZANNAME
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
804    0
DİVAN ŞİİRİNDE LİSÂN-I PEPEĞÎ ÖRNEKLERİ ( PELTEKNAMELER )
Şiir Sanatı , Şiir Akımları
ESA
1057    0
ŞİİR DİLİ NEDİR
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
2914    0
EDEBİ DİL
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
5768    0
BIREY DILI NEDIR
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
4834    0
ZİNCİRLEME SIFAT TAMLAMASI
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
5065    0
ZİNCİRLEME AD- İSİM TAMLAMASI
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
1620    0
ZAYIF SESLİ - DAR ÜNLÜ
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
1157    0
ZAMAN ULACI
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
1169    0