• Toplam 66.581
  • ŞİİR 19.242
  • YAZI 13.115
  • ARA 

MUHTEŞEM MESNEVİLER LİSTESİ ÖZETLERİ VE BİLGİ LİNKLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
14132    0
OSMANLI TARİHÇİLERİ ESERLERİ VE ESER LİNKLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
706    0
NABİ'NİN OĞLUNA ÖĞÜTLERİ HAYRİYE'DEN ALINTILAR
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
763    0
GÜLŞEHRİ- KERÂMÂT-I AHÎ EVRAN VE ARUZ-I GÜLŞEHRÎ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
16927    0
ORUÇ BEG TARİHİNDEN
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
1441    0
KUTADGU BİLİG’DEN SEÇMELER - GELENEKLER
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
1363    0
YAŞNAME ÖRNEKLERİ ( KUTADGU BİLGİ- YUSUF HAS HÂCİB )
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
1761    0
KÂMİLÜ’L-KELÂM HAKKINDA VE ÖZETİ ( İSKENDER PALA )
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
1836    0
HÜSREV Ü ŞİRİN'LER VE GENEL ÖZETİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
8695    0
BOSNALI SABİT EDHEM Ü HÜMA VE ÖZETİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
4094    0
HÜSN Ü AŞK HAKKINDA VE HÜSN Ü AŞK ‘IN ÖZETİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
19452    1
HURŞİD Ü FERAHŞÂD MESNEVİSİ HAKKINDA VE ÖZETİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3986    0
HÛBÂN-NÂME (GÜZELLER KİTABI) ENDERUNLU FAZIL
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
6660    0
VEYSİ’NİN HÂBNAMESİ VE ÖZETİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
6674    0
HEFT PEYKER MESNEVİLERİNİN ÖZETİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
2147    0
RİYAZİ TEZKİRESİ: RİYÂZU’Ş-ŞU’ARÂ ( 17 . YY)
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
5538    0
SEFARETNAMELER
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
5645    0
OSMANLI TARİHÇİLERİ VE TARİH KONULU ESERLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
5743    0
GAZAVÂTNAME VE TÜRLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
5610    0
VELÂYETNAME NEDİR VE ÖRNEKLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
20697    0
TAŞLICALI YAHYA GÜLŞEN- İ ENVAR ( ALINTILAR ÖZET VE HAKKINDA BİLGİLE
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3981    0
KAHRAMANI HUMA OLAN MESNEVİLER.
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3284    0
GÜLŞEN-İ VAHDET HAKKINDA VE ALINTILAR ŞAHİDİ İBRAHİM DEDE
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2401    0
LAMÎİ ÇELEBİ ŞEM Ü PERVANE HAKKINDA VE ÖZETİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
4325    0
LAMİ ÇELEBİ'NİN EBSAL Ü SELÂMAN MESNEVİSİ HAKKINDA VE ÖZETİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2612    0
RÜSTEM PAŞA (1500-1561) TEVARİH-İ ÂL-İ OSMAN
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2657    0
BERGAMALI KADRÎ VE MÜYESSİRET'ÜL ULÛM
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3259    0
ŞAH U GEDA MESNEVİLERİ VE ÖZETİ B. RAHMİ VE T. YAHYA
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
14431    0
TAŞLICALI YAHYA ŞAH U GEDA MESNEVİSİNİN ÖZETİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3104    0
ABDİ ( 16. YY- II. SELİM DEVRİ MESNEVİCİSİ) HAYATI VE MESNEVİLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2642    0
SAATNAMELERİN KONUSU VE ÖZELLİKLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3161    0
CELAL MUHİBBİ İLE MEVLİDİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2112    0
IŞKNAME FERRUH İLE HÜMÂ VE MUHAMMED
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
4495    0
KISSAS-I ENBİYA ESERLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3286    0
KIRŞEHİRLİ ÎSÂ HAYATI VEFÂT-I İBRÂHÎM VE DÂSTÂN-I İBRÂHÎM
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2322    0
SÜLİ FAKİH YUSUF İLE ZELİHA MESNEVİSİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
6863    0
TÜRK EDEBİYATINDA NASİHATNAMELER
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
24141    0
ŞEM Ü PERVANE MESNEVİSİ ZATİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
19680    0
DERVİŞ ŞEMSEDDİN VE DİH MURG MESNEVİSİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3398    0
KIRK VEZİR HİKAYESİ HİKAYET-İ ERBAİN-İ SUBH U MESA VE ŞEYHZADE AHMET
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2290    0
TUHFET ÜL-EBRAR ÇEVİRİSİ BAHARİSTAN
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2493    0
HIZIROĞLU YAKUP CEVAHİR'ÜL MAÂNİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2117    0
İZNİKLİ HÜMAMİ VE Sİ- NAME MESNEVİSİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3135    0
ZAİFİ GAZAVAT-I SULTAN MURAD İBNİ MUHAMMED HAN
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2871    0
DEVLETOĞLU YÛSUF VE VİKÂYENÂME
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2634    0
YAZICI SALİH VE ŞEMSİYE İLK MELHAME
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3989    0
ABDÜLVASİ ÇELEBİ HALİLNAME- DASİTAN İ İBRAHİM ALEYHİSSELAM - MESNEVİSİ ÖZETİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2684    0
ABDÜLVASİ ÇELEBİ HALİLNAME DASİTANI İBRAHİM ALEYHİSSELAM
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
5340    0
FALNAMELER
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
5858    0
MELHAME NEDİR VE MÜNECCİM KİTAPLARI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3738    0
NİYAZİ ( 14.YY) VE MANSURNAMESİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2551    0
FUZÛLÎ HADİKATÜ'S-SÜEDÂ HAKKINDA BİLGİLER ÖZETİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
28160    0
SARHOŞ ABDİ KİMDİR YANIKKALE FETİHNAMESİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2040    0
MÜRİDİ VE PEND-İ RİCAL MESNEVİSİ ( 14. YY)
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
1786    0
PİR MAHMUT BAHTİYARNAME ÇEVİRİSİ ( 14. YY)
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3779    0
KEMALOĞLU FERAHNAME MESNEVİSİ (14 YY MEMLUK)
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3802    0
ALÂEDDİN ALİ ÇELEBİ HAYATI HUMAYUNNAME ESERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2432    0
ŞAİR HAŞMET VE FIKRALARI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
4943    0
SUZİ ÇELEBİ HAYATI GAZAVATNAME-İ MİHALOĞLU ALİ BEY
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3895    0
ŞEHNAMECİ TALİKİZADE MEHMET SUPHİ HAYATI VE ESERLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2881    0
RAHİMİZADE İBRAHİM ÇAVUŞ HAYATI TARİHÇİLİĞİ VE ESERLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2192    0
RAHİMİZADE İBRAHİM ÇAVUŞ KİTÂB-I GENCÎNE-İ FETH-İ GENCE
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2599    0
GONCA - I BÂĞ - I MURAD RAHİMİZADE İBRAHİM ÇAVUŞ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2703    0
ZAFERNAME - İ HAZRETİ SULTAN MURAD HAN RAHİMİZADE İBRAHİM ÇAVUŞ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2936    0
AHMET FAKÎH ÇARHNAME VE KİTÂBU ESVÂFI MESÂRİDİ'Ş-ŞERİFE.
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
23843    0
EŞREFOĞLU RUMİ DİVANI VE DİĞER ESERLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
5943    0
VARİDAT ŞEYH BEDRETTİN
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
4256    0
NABİ HAYRABAD MESNEVİSİ ÖZETİ HAKKINDA BİLGİLER
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
46593    0
NABİ VE HAYRİYE HAKKINDA VE HAYRİYE'DEN ALINTILAR
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
21229    0
GÜLŞEN-İ RAZ MAHMUD ŞEBUSTERİ VE ELVAN-I ŞİRAZİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
4155    0
CİHANNÜMA HAKKINDA BİLGİLER KATİP ÇELEBİ VE İBRAHİM MÜTEFERRİKA NÜSHALARI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
10254    0
KATİP ÇELEBİ KEŞFÜ'Z-ZÜNUN
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
18847    0
SEYDİ ALİ REİS KİTAB-I MUHİT VE MİRAT'I KAİNAT
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
6307    0
ABDÜRRAHİM KARAHİSÂRÎ'NİN ESERLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3043    0
VAHDETNÂME ABDÜRRAHİM KARAHİSÂRİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3772    0
BAŞLICA OSMANLI TARİHÇİLERİ VE ESERLERİ 16. YÜZYIL
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
5892    0
BAŞLICA OSMANLI TARİHÇİLERİ VE ESERLERİ 17-18-19 YY
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
17040    0
MİHNET-KEŞÂN KEÇECİZADE İZZET MOLLA
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
21207    0
YENİŞEHİRLİ AVNİ MİR'AT-I CÜNUN
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
5570    0
FUZULİ SÂKİ-NÂME HADİS'İ ERBAİN HADİKAT'ÜS SÜEDA ESERLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
10526    0
FUZULİ MATLAU'L-İTİKAD SIHHAT Ü MARAZ MEKTUBAT
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
7067    0
EDİRNELİ NAZMİ VE MECMA'UN-NEZÂ'İR'İ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
4139    0
TAŞLICALI YAHYA KİTAB-I USUL İLE EDİRNE VE İSTANBUL ŞEHRENGİZLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
4327    0
FEHİM KADİM ŞEHRENGİZİ VE DİĞER ESERLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2808    0
GELİBOLULU ALİ DİVANLARI VE DİĞER ESERLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
9165    0
RAMAZAN-ZADE NİŞANCI MEHMED PAŞA TEVARİH İ ALİ OSMAN
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3803    0
TÂCÜ'T-TEVÂRÎH HOCA SADETTİN EFENDİ OSMAN GAZİ'NİN Ş. EDEBALİ'NİN EVİNDE GÖRDÜĞÜ RÜYA
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
6669    0
NİŞANCI AHMET FERİDUN BEY NÜZHET-ÜL-ESRAR-ÜL-AHYÂR DER AHBAR-I SEFER-İ SİGETVAR
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
4683    0
NİŞANCI AHMET FERİDUN BEY KANUNNÂME VE MİFTÂH-I CENNET
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
4512    0
TURSUN BEY TARİHİ-İ EBU'L FETH-SULTAN MEHMET HAN
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
7306    0
TEVÂRÎH-İ ÂL-İ OSMÂN BEHİŞTİ TÂRÎHİ BEHİŞTİ AHMET SİNAN ÇELEBİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
4778    0
HATİPOĞLU MEHMET BAHRİ'L-HAKAYIK LETAİF-NAME FERAHNAME
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
7032    0
ZA'ÎM MİR MEHMED KÂTİB CÂMİÜ'T-TEVÂRÎH
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
4493    0
SELİMNAME KOCA NİŞANCI CELALZADE MUSTAFA ÇELEBİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
4080    0
KOCA NİŞANCI CELALZADE MUSTAFA ÇELEBİ ESERLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3627    0
KUTADGU BİLİG NÜSHALARI VE SEÇMELER
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
13480    0
SADİ ŞİRAZİ VE BOSTAN'DAN SEÇMELER
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
8078    0
KILIÇÇIZÂDE İSHAK ÇELEBİ SELİMNÂME (İSHAKNÂME)
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
4960    0
İBRAHİM GÜLŞENİ MESNEVİ İ HAFİ VE DİVANLARI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3575    0
KEMALPAŞAZADE ( İBN-İ KEMAL) TEVARİH- İ AL'İ OSMAN
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
7845    0