IŞKNAME FERRUH ILE HÜMÂ VE MUHAMMED
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
5100    0
KAŞIFI GAZANAME I RUM
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
5488    0
KISASU'L ENBIYA'NIN İÇERIĞI ÖZELLIKLERI NÜSHALARI VE RABGÛZÎ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
12770    0
ABDI (16. YY) HAYATI VE MESNEVILERI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
3040    0
ABDÜLVASI ÇELEBI HALILNAME DASITANI İBRAHIM MESNEVILERI ÖZETI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
3387    0
ABDÜLVASI ÇELEBI HALILNAME VE DASITANI İBRAHIM
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
6320    0
ABDÜRRAHİM KARAHİSÂRÎ HAYATI VE ESERLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
7608    0
ABDÜRRAHIM KARAHISARI VE ESERLERI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
3549    0
AHMET CEVDET PAŞA HAYATI VE ESERLERI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
13642    0
AHMET EFLAKI DEDE ARIFLERIN MENKIBELERI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
11933    0
AHMET FAKIH ÇARHNAME KITABU ESVAFI MESARIDI'Ş ŞERIFE.
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
26214    0
AHMET RIDVAN VE HAMSESI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
5793    0
AKŞEMSEDDIN HAYATI ESERLERI - FATIH'IN HOCASI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
6107    0
ALAADDIN ALI ÇELEBI HAYATI HUMAYUNNAME
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
2929    0
AŞIK ÇELEBI HAYATI VE ESERLERI 16 YY
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
12332    0
ÂŞIKPAŞAZADE HAYATI VE TEVARIH-I ALI OSMAN
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
19637    0
ATTAR VE GÜLŞEHRI MANTIKU'T TAYR HAKKINDA ALINTILAR
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
40033    0
BABÜRŞAH HAYATI BABURNAME ÖZELLIKLERI ÖZETI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
18659    0
BEHIŞTI AHMET SINAN ÇELEBI HAMSESI DIVANI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
5182    0
BERGAMALI KADRÎ VE MÜYESSIRET'ÜL ULÛM
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
3984    0
BEYDABA VISHNU ŞARMAN KELILE DIMNE PANÇATANTRA FABL
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
12182    0
BOSNALI SABİT EDHEM Ü HÜMA VE ÖZETİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
5171    0
BOSNALI SABIT'IN ZAFERNAMESI VE DIĞER ESERLERI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
11205    0
BOSTAN ÇELEBI SÜLEYMANNAME
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
4541    0
BURSALI LAMI VAMUK U AZRA MESNEVISI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
4239    0
CAM I CEM AYIN HASAN BIN MAHMUD EL BAYATI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
6284    0
CELAL MUHIBBI VE MEVLIDI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
2624    0
CEMŞID Ü HURŞID MENEVISI AHMEDI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
11517    0
CIHANNÜMA HAKKINDA BILGILER KATIP ÇELEBI VE İBRAHIM MÜTEFERRIKA NÜSHALARI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
11982    0
DERVİŞ ŞEMSEDDİN VE DİH MURG MESNEVİSİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
4172    0
DEVLETOĞLU YUSUF VE VIKAYENAME
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
3187    0
DIVAN EDEBIYATI NESIR TÜRLERI ( GENEL AÇIKLAMALAR)
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
15213    0
DİVAN EDEBİYATINDA MÜNŞEAT MÜNŞEATLAR
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
18108    0
DIVAN EDEBIYATINDA SAKINAMELER VE ŞAIRLERI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
23733    0
DIVAN-I LÜGAT-IT-TÜRK VE KAŞGARLI MAHMUD HAKKINDA BILGILER TESPITLER ÖRNEKLER
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
13787    0
DİVANI LÜĞAT ÜT TÜRKİDEN İLGİNÇ NOTLAR
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
3828    0
EBUL GAZI BAHADIR HAN SECERE-I TÜRK VE SECERE-I TERAKIME
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
27204    0
EDIRNELI NAZMI PEND-I ATTÂR TERCÜMESI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
3893    0
EDIRNELI NAZMI VE MECMA'UN-NEZÂ'IR'I
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
4856    0
EDIRNELI NAZMI VE PENDI ATTAR TERCÜMESI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
4711    0
ENVERI TARIHI DÜSTURNAME
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
6840    0
ERZURUMLU MUSTAFA DARÎR HAYATI VE ESERLERI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
15344    0
EŞREFOĞLU RUMI DIVANI VE DIĞER ESERLERI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
7140    0
EVLIYA ÇELEBI HAYATI SEYEHATNAMESI VE ÖZELLIKLERI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
26775    0
EVLIYA ÇELEBI SEYAHATNAMESINDEN SEÇMELER
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
4879    0
FALNAMELER
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
6856    0
FEHIM-I KADIM ŞEHRENGIZI VE DIĞER ESERLERI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
17688    0
FERHENGNAME I SADI HOCA MESUT
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
6063    0
FIRDEVSI ŞEHNAME KONULARI ÖNEMI ETKILERI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
34297    0
FUZULI BENG Ü BADE HAKKINDA VE ÖZETI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
51881    0
FUZULI HADIKATÜ'S SÜEDA HAKKINDA BILGI ÖZET
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
30420    0
FUZULİ LEYLA İLE MECNUN MESNEVİSİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
56392    0
FUZULI MATLAU'L ITIKAD SIHHAT Ü MARAZ MEKTUBAT
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
8394    0
FUZULI RIND Ü ZAHID HAKKINDA BILGILER VE ÖZETI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
39141    0
FUZULI SAKINAME HADIS'I ERBAIN HADIKAT'ÜS SÜEDA
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
12462    0
GARIPNAME AŞIK PAŞA
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
95066    0
GAZAVATNAME VE TÜRLERI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
7145    0
GELIBOLULU ALI DIVANLARI VE DIĞER ESERLERI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
10586    0
GELIBOLULU MUSTAFA ALI VE NUSRETNAME ADLI ESERI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
5929    0
GELIBOLULU MUSTAFA ALI KUNHUL AHBAR
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
9907    0
GENCELI NIZAMI HUSREV-I ŞIRIN VE ETKILERI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
8828    0
GENCELI NIZAMI LEYLA İLE MECNUN MESNEVISI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
10136    0
GENCELI NIZAMI MAHZEN'ÜL ESRAR VE ALINTILAR
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
11855    0
GENCINE-I RAZ MESNEVISI TAŞLICALI YAHYA
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
9690    0
GONCAI BÂĞI MURAD RAHIMIZADE İBRAHIM ÇAVUŞ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
3387    0
GÜLŞEHRI FELEKNAME VE DIĞER ESERLERI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
14237    0
GÜLŞEHRI- KERÂMÂT-I AHÎ EVRAN VE ARUZ-I GÜLŞEHRÎ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
17682    0
GÜLŞEHRI MANTIKU'T TAYR MESNEVISI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
28056    0
GÜLŞENI RAZ MAHMUD ŞEBUSTERI ELVAN-I ŞIRAZI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
5068    0
GÜLŞENI VAHDET HAKKINDA VE ALINTILAR ŞAHIDI İBRAHIM DEDE
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
3091    0
HADIDI TEVARIHI ALI OSMAN
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
10743    0
HAMDULLAH HAMDI YUSUF U ZÜLEYHA MESNEVISI VE HAMSESI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
12762    0
HAMSE SAHIBI ŞAIRLER VE ESERLERI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
70964    1
HATIPOĞLU MEHMET BAHRI'L-HAKAYIK LETAIF-NAME FERAHNAME
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
7987    0
HEFT PEYKER MESNEVİLERİNİN ÖZETİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
3088    0
HEFT PEYKER MESNEVISI GENCELI NIZAMI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
9332    0
HIZIROĞLU YAKUP CEVAHIR'ÜL MAANI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
2437    0
HİCRETNAME NEDİR EDEBİYATIMIZDA HİCRETNAMELER VE KONULARI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
400    0
HOCA MESUD SÜHEYL Ü NEVBAHAR HAKKINDA
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
67822    2
HUBANNAME (GÜZELLER KITABI) ENDERUNLU FAZIL
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
8181    0
HURŞID Ü FERAHŞÂD MESNEVISI HAKKINDA VE ÖZETI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
5187    0
HÜSN Ü AŞK HAKKINDA BILGILER ÖZETI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
23611    1
HÜSREV Ü ŞİRİN MESNEVİLERİ GENEL ÖZETİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
10913    0
HÜSREV Ü ŞIRIN VE FERHAT İLE ŞIRIN MESNEVILERI İLE ANA KONULARI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
26509    0
İBRAHIM GÜLŞENI MESNEVI I HAFI VE DIVANLARI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
4375    0
İBRAHIM PEÇEVI HAYATI VE PEÇEVI TARIHI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
14551    0
İDRISI BITLISI HEŞT BIHIŞT SEKIZ CENNET
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
12337    0
İSKENDERNAME (ŞEREFNÂME VE İKBÂLNÂME) NIZAMI GENCEVI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
9453    0
İSKENDERNAME AHMEDI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
16369    0
İZNIKLI HÜMAMI VE SINAME MESNEVISI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
3895    0
KAHRAMANI HUMA OLAN MESNEVILER.
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
4107    0
KALKANDELENLI SÜCUDI VE SELIMNAME
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
5136    0
KAMILÜ’L KELAM HAKKINDA ÖZETI ( İSKENDER PALA)
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
2396    0
KATIP ÇELEBI HAYATI ESERLERI SEYEHATNAMELERI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
14175    0
KATIP ÇELEBI KEŞFÜ'Z-ZÜNUN
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
20770    0
KELILE VE DÎMNE TERCÜMESI KUL MESUD
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
7244    0
KEMALOĞLU FERAHNAME MESNEVISI (14 YY MEMLUK)
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
4026    0
KEMALPAŞAZADE ( İBN-I KEMAL) TEVARİH- İ AL'İ OSMAN
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
9047    0
KENZÜ'L KÜBERA ŞEYHOĞLU MUSTAFA
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
10595    0
KEŞFI MEHMED ÇELEBI SELIMNAME
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
5405    0