• Toplam 66.581
  • ŞİİR 19.242
  • YAZI 13.115
  • ARA 

EŞHÂS ŞAHIS ŞAHISLAR ŞAHIS KADROSU NEDİR
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
197    0
FONETİK NEDİR SES BİLGİSİ
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
239    0
ANTOMİN NEDİR TERS ZIT KARŞIT ANLAMLI SÖZCÜKLER
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
221    0
ŞİİR DİLİ NEDİR
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
2358    0
EDEBİ DİL
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
4746    0
BİREY DİLİ NEDİR
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
3834    0
ZİNCİRLEME SIFAT TAMLAMASI
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
4436    0
ZİNCİRLEME AD- İSİM TAMLAMASI
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
1235    0
ZAYIF SESLİ - DAR ÜNLÜ
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
864    0
ZAMAN ULACI
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
836    0
ZAMAN EKİ
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
858    0
ZAMAN BELİRTECİ - ZAMAN ZARFI NEDİR
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
4706    0
ZAMAN NEDİR – FİİLERDE ZAMAN
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
766    0
YÜKSELEN TİTREM NEDİR
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
706    0
YÜKLEM BİRLİĞİ - YÜKLEM GRUBU-
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
690    0
YÜKLEM
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
929    0
YUVARLAK ÜNLÜ
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
690    0
YUVARLAK SIRA
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
779    0
YUVARLAKLAŞMA
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
773    0
YUMUŞAMA
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
955    0
YUMUŞAK Ğ UZUNLUĞU
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
1467    0
YÖNELMELİ TÜMLEÇ
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
668    0
YÖNELMELİ TAMLAMA
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
674    0
YÖNELMELİ İKİLEME
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
726    0
YÖNELME DURUMU
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
686    0
YİNELEME EKİ NEDİR ( (DİL BİLİM)
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
1171    0
YİNELEME - TEKRİR SANATI - NEDİR (
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
3791    0
YETERLİK EYLEMİ NEDİR
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
1980    0
YER BELİRTECİ- YER ZARFI- NEDİR
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
1617    0
YENİ SÖZCÜK NEDİR
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
710    0
YAZIN DİLİ NEDİR
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
1302    0
YAZIM NEDİR
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
732    0
YAZI DİLİ
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
740    0
YAZI NEDİR
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
1488    0
YAŞAYAN DİL ( CANLI DİL )
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
1538    0
YARI ÜNLÜ
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
1831    0
YARI ANLAMLI SÖZCÜK
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
694    0
YARGI ( DİL BİLİMDE )
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
648    0
YARDIMCI EYLEM
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
2277    0
YAPMA DİL - YAPAY DİL
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
1324    0
YAPMACIK GÖRÜNÜMÜ
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
733    0
YAPIM EKİ NEDİR VE YAPIM EKLERİ
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
7488    0
YAPI DEĞİŞMESİ
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
639    0
YAPI BİLGİSİ
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
662    0
YAN TÜMCE NEDİR
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
1808    0
YANSIZ SÖZCÜK
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
903    0
YANSIMA
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
2983    0
YALIN ZAMAN
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
615    0
YALIN SÖZCÜK
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
2336    0
YALIN SIFAT
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
683    0
YALIN DURUM
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
701    0
YALIN BELİRTEÇ
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
605    0
YALIN AD
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
1052    0
YAKLAŞMA GÖRÜNÜMÜ ( DİL BİLİM) NEDİR
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
969    0
YAKINLIK EYLEMİ NEDİR
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
892    0
YAKIN BENZEŞMEZLİK NEDİR
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
654    0
YAKIN BENZEŞME NEDİR
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
891    0
YABANCI SÖZCÜK NEDİR
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
566    0
YABANCI EK NEDİR
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
638    0
VURGUSUZ HECE NEDİR
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
649    0
VURGULU HECE NEDİR
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
780    0
VURGU NEDİR
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
2027    0
ÜSTÜNLÜK DERECESİ
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
981    0
ÜNSÜZ UYUMU
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
2499    0
ÜNSÜZ DÜŞMESİ
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
755    0
ÜNSÜZ ATLAMASI
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
680    0
ÜNSÜZ
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
657    0
ÜNLÜ UYUMU
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
1464    0
ÜNLÜLEŞME
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
925    0
ÜNLÜ DÜŞMESİ
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
1410    0
ÜNLÜ ÇATIŞMASI
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
967    0
ÜNLÜ BOŞLUĞU
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
1597    0
ÜNLÜ – SESLİ- VOKAL
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
1027    0
ÜNLEM VURGUSU
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
687    0
ÜNLEM TÜMCESİ
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
834    0
ÜNLEM
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
1000    0
ÜLEŞTİRME SIFATI
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
3336    0
ÜÇÜNCÜ KİŞİ- ÜÇÜNCÜ ŞAHIS
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
617    0
ÜÇLÜ ÜNLÜ
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
911    0
ÜÇLEME NEDİR ( DİL BİLİM )
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
1379    0
UZUN ÜNLÜ NEDİR
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
843    0
UZUN HECE NEDİR
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
856    0
UZATMA VURGUSU ( DİLBİLİM)
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
671    0
UZATMA NEDİR ( DİLBİLİM)
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
767    0
UZAK GÖÇÜŞME NEDİR
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
1012    0
UZAK BENZEŞMEZLİK NEDİR
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
664    0
UZAK BENZEŞME
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
684    0
UYUŞMAZLIK NEDİR ( DİLBİLİM)
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
822    0
UYUM NEDİR ( DİLBİLGİSİ )
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
1327    0
UYGUNLUK NEDİR ( DİLBİLİM TERİMİ)
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
1123    0
ULUSAL DİL NEDİR
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
2389    0
ULAMA
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
962    0
ULAÇLI İKİLEME
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
784    0
ULAÇLI BİRLEŞİK FİİL - BAĞ - ZARF-FİİLLİ BİRLEŞİK EYLEM
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
1103    0
ULAÇ NEDİR - BAĞ-FİİL - ZARF-FİİL
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
13253    0
TÜRLÜ BİÇİMLİ SÖZCÜK
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
560    0
TÜREV – MÜŞTAK NEDİR.
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
1257    0
TÜRETME NEDİR
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
1198    0
TÜREMİŞ SÖZCÜK
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
1356    0
TÜREMİŞ SIFAT
Sözlük Edebiyat Dil Atasözü Deyim
ESA
1444    0