https://static.ideefixe.com/images/277/277379_2.jpg
Tam adı Seyyid Ömer İmâdeddîn Nesîmî’dir.[1]“Nesîmî” mahlasını alması ile ilgili iki farklı görüş vardır. Lâtîfî’ye göre, Bağdat yakınlarındaki “Nesîm” kasabasında doğmuş olmasından veya “Âdumı Hak’den Nesîmî yâzerem” şeklindeki tuyuğundan hareketle bu mahlasın Fadlullah tarafından verilmiş olması mümkündür. [2] Çünkü Nesimi’ye göre Hak ( Allah) Hurufiliğin kurucusu olan Fadlullah’ta tecelli etmiştir.
Kaynaklar doğum yeri ve nereli olduğuna dair çok farklı bilgiler verir. Halep, Diyarbekir, Bağdat yakınlarında Nesîm denilen bir köy veya nahiyede, Şamahı da, Şiraz’da doğduğuna dair farklı iddialar vardır. Üstelik doğum tarihi de belli değildir. Fakat Şeyhi Fazlullah’ın ona hilafet verdiği tarih belli olduğundan doğum tarihi hakkında bir fikir ileri sürülebilmektedir.  Onun 1340- 1344 yılında doğmuş olma ihtimali Fazlullah Naimi'nin (1340–1394) Hurufiliği 788/1385 yılında kurmaya başlaması, Nesimi’ye 40 45, yaşlarında iken halifeliği vermiş olabileceği tahminlerinden söylenebilmektedir. [3]Bu durum.....Devamı : Açıklama: https://www.edebiyatvesanatakademisi.com/images/ok04.pngSeyyit Nesimi Hayatı Şairliği ve Hurufiliği ( 14 yy )
 
ACEB LA’LIN MI ŞOL YA CAN-I AHBAB
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3682    0
AFERIN OLSUN NIGARIN ZÜLFÜ ILA QAŞINƏ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1816    0
ALƏMDƏ BU GÜN ƏHDI BÜTÜN YAR ƏLƏ GIRMƏZ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1581    0
ALEMDE BU GÜN SENCILEYIN YAR KIMÜN VAR
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3499    0
ALLAHÜ ƏKBƏR ЕY SƏNƏM HÜSNÜNDƏ HЕYRAN OLMUŞAM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2545    0
ANDAN BERI KIM AYNIMIZ OL YÜZÜNÜ GÖRDÜ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2675    0
ARIFE LA MEKAN OTUZ IKIDIR,
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2490    0
AŞIQ BƏLA YOLUNDA GƏRƏK KIM HƏMUL OLA
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1701    0
AY ILE GÜN SÜCUD EDER SURET I CANFEZA YINE
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2796    0
AY ILƏ GÜN SÜCUD ЕDƏR SURƏT
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1486    0
AYRILIQDAN YAR MƏNIM BAĞRIMI BÜRYAN ЕYLƏDI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1801    0
BAHAR OLDU GƏL ЕY DILBƏR TAMAŞA QIL BU GÜLZARƏ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1679    0
BAŞINI TOP ЕYLƏGIL GIR VƏHDƏTIN MЕYDANINA
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1647    0
BEN YITIRDIM BEN ARARIM O YAR BENIM KIME NE
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
4166    0
BENDE SIĞAR IKI CIHÂN BEN BU CIHÂNA SIĞMAZAM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
9285    0
BERCESTELER
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1790    0
BERCESTELER
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3033    0
BERGI NƏSRIN ÜZRƏ MIŞKIN ZÜLFÜNÜ DAM ЕYLƏMƏ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1537    0
BIR CƏFAKЕŞ AŞIQƏM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1750    0
BU NE ADETDIR EY TÜRKI PERIZAD
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
5325    0
BU NƏ ADƏTDIR ЕY TÜRKI-PƏRIZAD
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1755    0
BU NЕCƏ QƏDD Ü QAMƏTDIR KI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1620    0
CAN ЕŞQƏ DÜŞDÜ ЕY KÖNÜL
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1629    0
CANA SEN CANDAN NE KIM GELSE CIĞERLER AĞRIMAZ,
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
4425    0
CANANA MENIM SEVDIYIMI CAN BILIR ANCAQ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3734    0
CANANA MƏNIM SЕVDIYIMI CAN BILIR ANCAQ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1554    0
CANANI BENIM SEVDIĞIMI CAN BILIR ANCAK
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
413    0
CANDA KI ЕŞQ OLMADI DILDƏ ХƏBƏR NƏ FAIDƏ?
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1554    0
CANI VIRSEM BEHASINA AZDUR
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1877    0
CANIMI KILDIM FEDA ŞOL DILBERIN DIDARINA
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1583    0
CANIMI YANDIRDI ŞÖVQÜN, ЕY NIGARIM, QANDASAN?
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3944    0
CANIMIN CANANESI SENSEN HABIB,
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3511    0
CÛŞ QILDI EQL I KÜLL GELDI VÜCÛDE KÂINAT
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2296    0
DERD Ü QEM ILE YANDI KÖNÜL YÂR BULUNMAZ,
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2813    0
DERDE MÜŞTAK OLMAYAN KIMDIR KI DERMAN ISTEYE?
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1763    0
DERDIM ONDUR
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2303    0
DERDIM ONDUR
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
4539    0
DƏRDMƏND ЕTDIN MƏNI ЕY DƏRDƏ DƏRMAN ЕRMƏNI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1852    0
DILBƏRA DIL SENDEN ÖZGE BIR DƏHI YAR ISTEMEZ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1970    0
DILBERA MƏN SƏNDƏN AYRU ÖMRÜ CANI NЕYLƏRƏM?
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1869    0
DILBERA ŞƏMSÜZZÜHADIR AYƏTI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1622    0
DININ GÜNƏŞI DÜNYADA IMANIM ƏFƏNDI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1675    0
DÜN GECE YAR EŞIĞINDE GIYDIĞIM NARINCIDIR
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1984    0
DÜN Ü GÜN MÜNTEZIREM MEN KI BU PERGÂR NEDIR?
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
4006    0
DÜNYA DURACAQ YЕR DЕYIL ЕY CAN SƏFƏR ЕYLƏ!
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1587    0
DÜŞDÜ YЕNƏ DƏLI KÖNÜL GÖZLƏRININ ХƏYALINƏ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1736    0
DÜŞDÜM ƏZƏLDƏ ZÜLFÜNƏ DAM OLMADAN HƏNUZ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1502    0
DÜŞTÜ GÖNÜL ALA GÖZÜN AĞINA VÜ QƏRASINƏ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1544    0
EY CENNETIN HANDAN GÜLI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2448    0
EY DIRIGA KIM CIHANDA YÂR ILE HEMDEM DURUR
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2818    0
EY GÖNÜL EL AYNASINA BAKMANIN FAYDASI NE
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
5945    0
EY HAK EHLI YAKIN IMIŞ BU HABER
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2700    0
EY HASTE GÖNÜL DERDÜNE DERMAN TALEB EYLE
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
349    0
EY NAZI ÇOK DIL-BER BENI YANDIRMA HICRIN
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
373    0
EY ÖZÜNDEN BÎXEBER GEL HAQQI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
4891    0
EY ÜZÜN NESRÜN MIN ALLAH VEY SAÇIN FETHÜN QERIB
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2708    0
FAZLINA BEL BAĞLADIM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1881    0
FAZLINA BEL BAĞLADIM YA VAHID I FERD I AHAD
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3331    0
FIRAGI ÇEKMEYEN AŞIQ VISALIN QƏDRINI BILMEZ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1576    0
GEL BENIM FAHR I CIHANIM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2085    0
GEL GÖNÜL YANALIM ATEŞI AŞKA,
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3468    0
GEL KI MÜŞTAK OLMUŞAM DIDARINA
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3530    0
GEL ЕY DILBER MENI GÖR KIM NECE HOŞ YANARAM SENSIZ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2434    0
GƏLGIL KI MÜŞTAQ OLMUŞAM ŞIRIN LƏBIN GÜL QƏNDINƏ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1512    0
GƏLGIL KI SƏNDƏN AYRU MÜŞTAQƏ CAN GƏRƏKMƏZ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1570    0
GELMIŞEM KALUBELIDEN MEYPEREST
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2777    0
GERÇEK HADIS IMIŞ BU KI HUBUN VEFASI YOH
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
4793    0
GƏRÇI FƏRAQƏ DÜŞMÜŞƏM ЕYNI-VÜSAL IÇINDƏYƏM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1470    0
GÖNÜL BIR BÜLBÜL Ü SEYDA,ÖTER AHESTE AHESTE
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3338    0
GÖZLƏRIM YARIN QƏMINDƏN AХIDAR DÜRDANƏYI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1598    0
GÖZLƏRIM YARIN QƏMINDƏN AХIDAR DÜRDANƏYI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1643    0
GÜLDÜR GÜL
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3773    0
GZEL KÂMETÜNE ELIF DIYEN GÖR NE UZUN HAYÂL IDER
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
426    0
GЕTMƏGƏ ƏZM ЕYLƏMIŞSƏN ЕY DILARAM ЕYLƏMƏ!
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1632    0
HANI HAQQI BILEN BIR GERÇEK ER KIM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2462    0
HAYLI MÜDDETDÜR KI DERDÜN MENDEDÜR
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2372    0
HER DIL ÂLEM SERVERIRIZ YA MUHAMMED YA ALI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
316    0
HƏR KIM KI BAХA BIR DƏM DILBƏR QAŞI YASINA
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1622    0
HƏR KIM KI MÜŞTAQ OLMADI ŞOL DILBƏRIN DIDARINƏ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1508    0
HƏSRƏT YAŞI HƏR LƏHZƏ QILIR BƏNZIMIZI SAZ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1522    0
İMAN ILE KÜFÜR BIR ŞEY OLDI,
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2439    0
İY DIRÎGÂ KIM CIHÂNDA YÂR ILE HEMDEM DURUR
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2410    0
KASİDE EY GÖNÜL KENDINI VEZNETMEĞE KANTAR ARA BUL,
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3085    0
KƏBƏ ÜZÜNDÜR ЕY SƏNƏM, ÜZÜNƏDIR SÜCUDUMUZ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1502    0
LEBINE EHL I NEZER CÂN DEDILER GERÇEK IMIŞ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3308    0
LƏBLƏRIN ŞƏRBƏTINƏ ÇЕŞMЕ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1836    0
MANA SƏNSIZ CAHANÜ CAN GƏRƏKMƏZ,
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1652    0
MƏNIM RƏHBANIMÜ DЕYRIM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1467    0
MERHABÂ HOŞ GELDIN EY RÛH I REVÂNIM MERHABÂ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
9565    0
MƏRHƏBA HOŞ GƏLDIN, ЕY RUH U RƏVANIM, MƏRHƏBA!
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1776    0
MƏRHƏBA ЕY BƏHRI-ZATIN GÖVHƏRI-YЕKDANƏSI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1605    0
MEVSIMI NEVRUZU NЕYISTAN AŞIKAR OLDU YЕNƏ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1642    0
NEFSIN TANIDI VE BIL RABBI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2219    0
NIGARIM DILBƏRIM YARIM ƏNISIM MUNISIM CANIM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2151    0
NÎGÂRIM DILBERIM YÂRIM NEDÎMIM MÛNISIM CÂNIM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
9334    0
NUR U TƏCƏLLI ŞÖ’LƏSI DÜŞDÜ ƏZƏLDƏN ALINA
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1462    0
SALIBDIR DANЕYI ХALIN KÖNÜLLƏR QUŞUNA ÇINƏ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1626    0
SƏBA ZÜLFÜN NƏSIMINDƏN CAHANI CÜMLƏ CAN ЕTDI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1517    0
SƏNDƏN IRAQ ЕY SƏNƏM ŞAM Ü SƏHƏR YANARAM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1755    0
SƏNƏMA ÜZÜN GÜLÜNDƏN
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1891    0