https://static.ideefixe.com/images/277/277379_2.jpg
Tam adı Seyyid Ömer İmâdeddîn Nesîmî’dir.[1]“Nesîmî” mahlasını alması ile ilgili iki farklı görüş vardır. Lâtîfî’ye göre, Bağdat yakınlarındaki “Nesîm” kasabasında doğmuş olmasından veya “Âdumı Hak’den Nesîmî yâzerem” şeklindeki tuyuğundan hareketle bu mahlasın Fadlullah tarafından verilmiş olması mümkündür. [2] Çünkü Nesimi’ye göre Hak ( Allah) Hurufiliğin kurucusu olan Fadlullah’ta tecelli etmiştir.
Kaynaklar doğum yeri ve nereli olduğuna dair çok farklı bilgiler verir. Halep, Diyarbekir, Bağdat yakınlarında Nesîm denilen bir köy veya nahiyede, Şamahı da, Şiraz’da doğduğuna dair farklı iddialar vardır. Üstelik doğum tarihi de belli değildir. Fakat Şeyhi Fazlullah’ın ona hilafet verdiği tarih belli olduğundan doğum tarihi hakkında bir fikir ileri sürülebilmektedir.  Onun 1340- 1344 yılında doğmuş olma ihtimali Fazlullah Naimi'nin (1340–1394) Hurufiliği 788/1385 yılında kurmaya başlaması, Nesimi’ye 40 45, yaşlarında iken halifeliği vermiş olabileceği tahminlerinden söylenebilmektedir. [3]Bu durum.....Devamı : Açıklama: https://www.edebiyatvesanatakademisi.com/images/ok04.pngSeyyit Nesimi Hayatı Şairliği ve Hurufiliği ( 14 yy )
 
ACEB LA’LIN MI ŞOL YA CAN-I AHBAB
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3445    0
AFERIN OLSUN NIGARIN ZÜLFÜ ILA QAŞINƏ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1743    0
ALƏMDƏ BU GÜN ƏHDI BÜTÜN YAR ƏLƏ GIRMƏZ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1510    0
ALEMDE BU GÜN SENCILEYIN YAR KIMÜN VAR
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3305    0
ALLAHÜ ƏKBƏR ЕY SƏNƏM HÜSNÜNDƏ HЕYRAN OLMUŞAM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2455    0
ANDAN BERI KIM AYNIMIZ OL YÜZÜNÜ GÖRDÜ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2459    0
ARIFE LA MEKAN OTUZ IKIDIR,
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2405    0
AŞIQ BƏLA YOLUNDA GƏRƏK KIM HƏMUL OLA
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1623    0
AY ILE GÜN SÜCUD EDER SURET I CANFEZA YINE
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2593    0
AY ILƏ GÜN SÜCUD ЕDƏR SURƏT
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1419    0
AYRILIQDAN YAR MƏNIM BAĞRIMI BÜRYAN ЕYLƏDI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1703    0
BAHAR OLDU GƏL ЕY DILBƏR TAMAŞA QIL BU GÜLZARƏ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1605    0
BAŞINI TOP ЕYLƏGIL GIR VƏHDƏTIN MЕYDANINA
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1565    0
BEN YITIRDIM BEN ARARIM O YAR BENIM KIME NE
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3968    0
BENDE SIĞAR IKI CIHÂN BEN BU CIHÂNA SIĞMAZAM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
8829    0
BERCESTELER
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2882    0
BERCESTELER
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1680    0
BERGI NƏSRIN ÜZRƏ MIŞKIN ZÜLFÜNÜ DAM ЕYLƏMƏ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1465    0
BIR CƏFAKЕŞ AŞIQƏM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1681    0
BU NE ADETDIR EY TÜRKI PERIZAD
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
5009    0
BU NƏ ADƏTDIR ЕY TÜRKI-PƏRIZAD
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1696    0
BU NЕCƏ QƏDD Ü QAMƏTDIR KI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1540    0
CAN ЕŞQƏ DÜŞDÜ ЕY KÖNÜL
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1565    0
CANA SEN CANDAN NE KIM GELSE CIĞERLER AĞRIMAZ,
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
4117    0
CANANA MENIM SEVDIYIMI CAN BILIR ANCAQ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3465    0
CANANA MƏNIM SЕVDIYIMI CAN BILIR ANCAQ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1481    0
CANANI BENIM SEVDIĞIMI CAN BILIR ANCAK
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
297    0
CANDA KI ЕŞQ OLMADI DILDƏ ХƏBƏR NƏ FAIDƏ?
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1487    0
CANI VIRSEM BEHASINA AZDUR
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1814    0
CANIMI KILDIM FEDA ŞOL DILBERIN DIDARINA
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1521    0
CANIMI YANDIRDI ŞÖVQÜN, ЕY NIGARIM, QANDASAN?
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3839    0
CANIMIN CANANESI SENSEN HABIB,
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3302    0
CÛŞ QILDI EQL I KÜLL GELDI VÜCÛDE KÂINAT
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2074    0
DERD Ü QEM ILE YANDI KÖNÜL YÂR BULUNMAZ,
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2539    0
DERDE MÜŞTAK OLMAYAN KIMDIR KI DERMAN ISTEYE?
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1685    0
DERDIM ONDUR
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
4296    0
DERDIM ONDUR
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2225    0
DƏRDMƏND ЕTDIN MƏNI ЕY DƏRDƏ DƏRMAN ЕRMƏNI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1699    0
DILBƏRA DIL SENDEN ÖZGE BIR DƏHI YAR ISTEMEZ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1887    0
DILBERA MƏN SƏNDƏN AYRU ÖMRÜ CANI NЕYLƏRƏM?
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1803    0
DILBERA ŞƏMSÜZZÜHADIR AYƏTI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1559    0
DININ GÜNƏŞI DÜNYADA IMANIM ƏFƏNDI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1605    0
DÜN GECE YAR EŞIĞINDE GIYDIĞIM NARINCIDIR
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1905    0
DÜN Ü GÜN MÜNTEZIREM MEN KI BU PERGÂR NEDIR?
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3768    0
DÜNYA DURACAQ YЕR DЕYIL ЕY CAN SƏFƏR ЕYLƏ!
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1517    0
DÜŞDÜ YЕNƏ DƏLI KÖNÜL GÖZLƏRININ ХƏYALINƏ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1672    0
DÜŞDÜM ƏZƏLDƏ ZÜLFÜNƏ DAM OLMADAN HƏNUZ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1442    0
DÜŞTÜ GÖNÜL ALA GÖZÜN AĞINA VÜ QƏRASINƏ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1465    0
EY CENNETIN HANDAN GÜLI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2367    0
EY DIRIGA KIM CIHANDA YÂR ILE HEMDEM DURUR
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2605    0
EY GÖNÜL EL AYNASINA BAKMANIN FAYDASI NE
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
5698    0
EY HAK EHLI YAKIN IMIŞ BU HABER
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2512    0
EY HASTE GÖNÜL DERDÜNE DERMAN TALEB EYLE
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
256    0
EY NAZI ÇOK DIL-BER BENI YANDIRMA HICRIN
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
284    0
EY ÖZÜNDEN BÎXEBER GEL HAQQI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
4500    0
EY ÜZÜN NESRÜN MIN ALLAH VEY SAÇIN FETHÜN QERIB
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2516    0
FAZLINA BEL BAĞLADIM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1813    0
FAZLINA BEL BAĞLADIM YA VAHID I FERD I AHAD
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3084    0
FIRAGI ÇEKMEYEN AŞIQ VISALIN QƏDRINI BILMEZ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1512    0
GEL BENIM FAHR I CIHANIM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2001    0
GEL GÖNÜL YANALIM ATEŞI AŞKA,
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3339    0
GEL KI MÜŞTAK OLMUŞAM DIDARINA
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3311    0
GEL ЕY DILBER MENI GÖR KIM NECE HOŞ YANARAM SENSIZ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2353    0
GƏLGIL KI MÜŞTAQ OLMUŞAM ŞIRIN LƏBIN GÜL QƏNDINƏ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1456    0
GƏLGIL KI SƏNDƏN AYRU MÜŞTAQƏ CAN GƏRƏKMƏZ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1497    0
GELMIŞEM KALUBELIDEN MEYPEREST
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2609    0
GERÇEK HADIS IMIŞ BU KI HUBUN VEFASI YOH
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
4533    0
GƏRÇI FƏRAQƏ DÜŞMÜŞƏM ЕYNI-VÜSAL IÇINDƏYƏM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1419    0
GÖNÜL BIR BÜLBÜL Ü SEYDA,ÖTER AHESTE AHESTE
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3202    0
GÖZLƏRIM YARIN QƏMINDƏN AХIDAR DÜRDANƏYI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1524    0
GÖZLƏRIM YARIN QƏMINDƏN AХIDAR DÜRDANƏYI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1546    0
GÜLDÜR GÜL
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3691    0
GZEL KÂMETÜNE ELIF DIYEN GÖR NE UZUN HAYÂL IDER
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
158    0
GЕTMƏGƏ ƏZM ЕYLƏMIŞSƏN ЕY DILARAM ЕYLƏMƏ!
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1553    0
HANI HAQQI BILEN BIR GERÇEK ER KIM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2259    0
HAYLI MÜDDETDÜR KI DERDÜN MENDEDÜR
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2163    0
HER DIL ÂLEM SERVERIRIZ YA MUHAMMED YA ALI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
230    0
HƏR KIM KI BAХA BIR DƏM DILBƏR QAŞI YASINA
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1557    0
HƏR KIM KI MÜŞTAQ OLMADI ŞOL DILBƏRIN DIDARINƏ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1446    0
HƏSRƏT YAŞI HƏR LƏHZƏ QILIR BƏNZIMIZI SAZ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1465    0
İMAN ILE KÜFÜR BIR ŞEY OLDI,
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2347    0
İY DIRÎGÂ KIM CIHÂNDA YÂR ILE HEMDEM DURUR
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2207    0
KASİDE EY GÖNÜL KENDINI VEZNETMEĞE KANTAR ARA BUL,
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2910    0
KƏBƏ ÜZÜNDÜR ЕY SƏNƏM, ÜZÜNƏDIR SÜCUDUMUZ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1443    0
LEBINE EHL I NEZER CÂN DEDILER GERÇEK IMIŞ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3110    0
LƏBLƏRIN ŞƏRBƏTINƏ ÇЕŞMЕ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1724    0
MANA SƏNSIZ CAHANÜ CAN GƏRƏKMƏZ,
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1576    0
MƏNIM RƏHBANIMÜ DЕYRIM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1413    0
MERHABÂ HOŞ GELDIN EY RÛH I REVÂNIM MERHABÂ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
9181    0
MƏRHƏBA HOŞ GƏLDIN, ЕY RUH U RƏVANIM, MƏRHƏBA!
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1716    0
MƏRHƏBA ЕY BƏHRI-ZATIN GÖVHƏRI-YЕKDANƏSI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1540    0
MEVSIMI NEVRUZU NЕYISTAN AŞIKAR OLDU YЕNƏ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1546    0
NEFSIN TANIDI VE BIL RABBI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2105    0
NIGARIM DILBƏRIM YARIM ƏNISIM MUNISIM CANIM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2070    0
NÎGÂRIM DILBERIM YÂRIM NEDÎMIM MÛNISIM CÂNIM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
8723    0
NUR U TƏCƏLLI ŞÖ’LƏSI DÜŞDÜ ƏZƏLDƏN ALINA
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1394    0
SALIBDIR DANЕYI ХALIN KÖNÜLLƏR QUŞUNA ÇINƏ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1564    0
SƏBA ZÜLFÜN NƏSIMINDƏN CAHANI CÜMLƏ CAN ЕTDI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1427    0
SƏNDƏN IRAQ ЕY SƏNƏM ŞAM Ü SƏHƏR YANARAM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1654    0
SƏNƏMA ÜZÜN GÜLÜNDƏN
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1821    0