AĞIZLARDA OLUŞAN SES OLAYLARI BENZEŞME KAYNAŞMA GÖÇÜŞME
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
5414    0
ANLAMLARI BAKIMINDAN KELIMELER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
19379    0
APA 6.0 YAZIM KURALLARI VE KAYNAK GÖSTERME BİÇİMİ
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3702    0
ATIFTA BULUNMAK NEDİR ÖRNEKLERLE
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
983    0
AYRI VE BİTİŞİK YAZILAN DE-Kİ-Mİ EK VE KELİMELERİ
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
23533    0
AYRI YAZILAN BIRLEŞIK KELIMELER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
1925    0
BAĞLAÇ NEDIR ÖZELLIKLERI YAPILARI GÖREVLERI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
1325    0
BAŞKA DILDEN GIREN SÖZCÜKLERIN YAZIMI VE KESME İŞARETI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3378    0
BİBLİYOGRAFYA HAZIRLAMA VE BİBLİYOGRAFİ ÖRNEKLERİ
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
35302    0
BIBLIYOGRAFYA TANIMI AMACI TÜRLERI HAZIRLANIŞI YRD.DOÇ.DR. RECEP USLU
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3300    0
BIRLEŞIK KELIMELERIN YAZILIŞI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
2176    0
BIRLEŞIK KELIMELERIN YAZIMI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3522    0
BÜYÜK HARFLERIN KULLANILDIĞI YERLER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
4555    0
BÜYÜK VE KÜÇÜK SESLI UYUMLARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
6188    0
DEYIM IKILEME VE ALINTILARIN YAZIMI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3975    0
DİLİMİZDEKİ SES OLAYLARI VE SEBEPLERİ
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
12586    0
DÜNYA DILLERI KÖKEN VE YAPI BAKIMINDAN DILLER
Yazım İmla Ses Kelime
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
47670    0
DÜZELTME UZATMA İNCELTME İŞARETLERI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
4788    0
EDAT ( İLGEÇ) BAĞLAÇ ÖZELLIKLERI VE GÖREVLERI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
15461    0
EDATLAR
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
827    0
EYLEMSİ FİİLİMSİLER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
849    0
FIIL KIP EKEYLEM BASIT BILEŞIK TÜREMIŞ FILLER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
5447    0
FIIL NEDIR HABER İSTEK KIPLERI FILLERIN YAPISI BASIT BILEŞIK TÜREMIŞ FIILLER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
886    0
FİİLDE (EYLEMDE) ÇATI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3477    0
FİİLERDE ANLAM-ZAMAN KAYMASI:
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
807    0
FIILIMSILER İSIM FILLER SIFAT VE BAĞ FILLER
Yazım İmla Ses Kelime
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
12397    0
HARF NEDIR KÖKENI ANLAMI ORTAYA ÇIKIŞI HARF VE ALFABE
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
439    0
İKILEMELERIN YAPILARI GÖREVLERI YAZIMLARI VE İMLASI
Yazım İmla Ses Kelime
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
24975    0
İMLA NEDIR KÖKENI ANLAMI İLGILI YAZI BAŞLIKLARIMIZ
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
426    0
İSİM SOYLU SÖZCÜKLER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
83262    1
İSIMLER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
2656    0
İSIMLER BASIT BILEŞIK TÜREMIŞ İSIMLER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
1272    0
KELIME GRUPLARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3020    0
KELİME SÖZ CÜK TÜRLERİ ÖSS ÖSYM ÇIKMIŞ SORULAR
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
7088    0
KELIME TÜRLERI ÖSYM SORULARI VE ÇEVAPLAR ( 27 SORU )
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
12280    0
KISALTAMALARIN YAZIMI​
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
1742    0
KISALTMALAR
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
2332    0
KÖK BILIM
Yazım İmla Ses Kelime
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
8194    0
LEHÇE NEDIR , TÜRKÇE VE LEHÇELERI
Yazım İmla Ses Kelime
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
17242    0
LEHÇE ŞIVE VE AĞIZ NEDIR TÜRKÇEDE ŞIVE VE AĞIZLAR
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
28665    0
MLA YÖNTEMI BIBLIYOGRAFYA YAZIM KURALLARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
4932    0
NOKTALAMA IŞARETLERI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
6138    0
NOKTALAMA İŞARETLERI ÖSS - ÖSYM SORU VE CEVAPLARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
14080    0
OSMANLICA HARFLER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
16047    0
ÖNEMLI BAĞLAÇLAR KULLANIM YERLERI KAZANDIKLARI ANLAMLAR
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
732    0
ÖZEL ISIMLERIN - ADLARIN -YAZILIŞI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
18565    0
ÖZNE-YÜKLEM UYUMU VE UYUMSUZLUĞU
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
21390    0
SAYILARIN YAZIM KURALLARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
5525    0
SES BİLGİSİ ÇIKMIŞ ÖSS SORULARI VE CEVAPLARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
39660    0
SES OLAYLARI ÜNLÜ ÜNSÜZ SESLI SESSIZ DÜŞMESI VE TÜREME
Yazım İmla Ses Kelime
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
22776    0
SES OLAYLARI DARALMA BENZEŞME SERTLEŞME YUMUŞAMA
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
8370    0
SESLI DÜŞMESI VE YAZIMI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
1855    0
SESSIZLER UYUMU VE YAZIMI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
1780    0
SIFAT (ÖNAD)
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3614    0
SIFATLAR -ÖNAD - VE TÜRLERI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
758    0
TÜRK ALFABESİNDE SESLER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
2334    0
TÜRK DEVLETLERINDE ÖZEL ADLARIN YAZIMI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
1787    0
TÜRKÇE DIL AILELERI VE URAL ALTAY KOLU
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3831    0
TÜRKÇEDE HECE YAPISI SATIR SONU KELIME BÖLME
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3874    0
TÜRKÇEDE KÖKLER EKLER VE YAPILARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
21387    0
TÜRKÇE'DE KÖKLER VE KÖK TÜRLERI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
20385    0
TÜRKÇE'NİN EKLERİ VE ÖZELLİKLERİ
Yazım İmla Ses Kelime
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
15457    0
UZATMA GÖREVİNDEKİ DÜZELTME İŞARETİ
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
2373    0
ÜNLEM NEDIR TANIMLARI TÜRLERI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
750    0
ÜNLEMLER
Yazım İmla Ses Kelime
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
25933    0
ÜNSÜZLER SESSIZLER UYUMU  VE YAZIMLARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
811    0
YABANCI ASILLI ÖZEL ADLARIN YAZILIŞI​
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3638    0
YABANCI ASILLI SÖZCÜKLERIN YAZIMINDA DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
2235    0
YABANCI ÖZEL ADLARIN YAZIMI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
2251    0
YAPILARI BAKIMINDAN BASIT BILEŞIK TÜREMIŞ KELIMELER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
567    0
YAPIM VE ÇEKIM EKLERI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
8139    0
YAZI DILI VE KONUŞMA DILI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
4375    0
YAZIM BILGISI ÖSS SORULARI VE CEVAPLARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
7364    0
YAZIM VE İMLA ÖSS SORU VE ÇÖZÜMLERI –50 SORU
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
10693    0
YAZIMI KARIŞTIRILAN SÖZCÜKLER VE YAZIMLARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
2947    0
ZAMIR ( ADIL) TÜRLERI VE YAPISI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
12851    0
ZAMİR (ADIL)
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
765    0
ZARF ( BELIRTEÇ) TÜR YAPI VE GÖREVLERI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
16597    0
ZARFLAR
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
726    0