AĞIZLARDA OLUŞAN SES OLAYLARI BENZEŞME KAYNAŞMA GÖÇÜŞME
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
5096    0
ANLAMLARI BAKIMINDAN KELIMELER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
19115    0
APA 6.0 YAZIM KURALLARI VE KAYNAK GÖSTERME BİÇİMİ
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3600    0
ATIFTA BULUNMAK NEDİR ÖRNEKLERLE
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
826    0
AYRI VE BİTİŞİK YAZILAN DE-Kİ-Mİ EK VE KELİMELERİ
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
22301    0
AYRI YAZILAN BIRLEŞIK KELIMELER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
1793    0
BAĞLAÇ NEDIR ÖZELLIKLERI YAPILARI GÖREVLERI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
1172    0
BAŞKA DILDEN GIREN SÖZCÜKLERIN YAZIMI VE KESME İŞARETI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3181    0
BİBLİYOGRAFYA HAZIRLAMA VE BİBLİYOGRAFİ ÖRNEKLERİ
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
33008    0
BIBLIYOGRAFYA TANIMI AMACI TÜRLERI HAZIRLANIŞI YRD.DOÇ.DR. RECEP USLU
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3155    0
BIRLEŞIK KELIMELERIN YAZILIŞI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
2047    0
BIRLEŞIK KELIMELERIN YAZIMI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3276    0
BÜYÜK HARFLERIN KULLANILDIĞI YERLER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
4370    0
BÜYÜK VE KÜÇÜK SESLI UYUMLARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
5996    0
DEYIM IKILEME VE ALINTILARIN YAZIMI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3834    0
DİLİMİZDEKİ SES OLAYLARI VE SEBEPLERİ
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
12192    0
DÜNYA DILLERI KÖKEN VE YAPI BAKIMINDAN DILLER
Yazım İmla Ses Kelime
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
46928    0
DÜZELTME UZATMA İNCELTME İŞARETLERI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
4554    0
EDAT ( İLGEÇ) BAĞLAÇ ÖZELLIKLERI VE GÖREVLERI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
15303    0
EDATLAR
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
703    0
EYLEMSİ FİİLİMSİLER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
743    0
FIIL KIP EKEYLEM BASIT BILEŞIK TÜREMIŞ FILLER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
5166    0
FIIL NEDIR HABER İSTEK KIPLERI FILLERIN YAPISI BASIT BILEŞIK TÜREMIŞ FIILLER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
787    0
FİİLDE (EYLEMDE) ÇATI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3378    0
FİİLERDE ANLAM-ZAMAN KAYMASI:
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
730    0
FIILIMSILER İSIM FILLER SIFAT VE BAĞ FILLER
Yazım İmla Ses Kelime
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
11966    0
HARF NEDIR KÖKENI ANLAMI ORTAYA ÇIKIŞI HARF VE ALFABE
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
325    0
İKILEMELERIN YAPILARI GÖREVLERI YAZIMLARI VE İMLASI
Yazım İmla Ses Kelime
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
24602    0
İMLA NEDIR KÖKENI ANLAMI İLGILI YAZI BAŞLIKLARIMIZ
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
338    0
İSİM SOYLU SÖZCÜKLER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
82317    1
İSIMLER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
2528    0
İSIMLER BASIT BILEŞIK TÜREMIŞ İSIMLER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
1159    0
KELIME GRUPLARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
2882    0
KELİME SÖZ CÜK TÜRLERİ ÖSS ÖSYM ÇIKMIŞ SORULAR
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
6855    0
KELIME TÜRLERI ÖSYM SORULARI VE ÇEVAPLAR ( 27 SORU )
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
12054    0
KISALTAMALARIN YAZIMI​
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
1647    0
KISALTMALAR
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
2225    0
KÖK BILIM
Yazım İmla Ses Kelime
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
8031    0
LEHÇE NEDIR , TÜRKÇE VE LEHÇELERI
Yazım İmla Ses Kelime
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
16939    0
LEHÇE ŞIVE VE AĞIZ NEDIR TÜRKÇEDE ŞIVE VE AĞIZLAR
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
28253    0
MLA YÖNTEMI BIBLIYOGRAFYA YAZIM KURALLARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
4749    0
NOKTALAMA IŞARETLERI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
5963    0
NOKTALAMA İŞARETLERI ÖSS - ÖSYM SORU VE CEVAPLARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
13601    0
OSMANLICA HARFLER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
15734    0
ÖNEMLI BAĞLAÇLAR KULLANIM YERLERI KAZANDIKLARI ANLAMLAR
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
644    0
ÖZEL ISIMLERIN - ADLARIN -YAZILIŞI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
18354    0
ÖZNE-YÜKLEM UYUMU VE UYUMSUZLUĞU
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
20803    0
SAYILARIN YAZIM KURALLARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
5311    0
SES BİLGİSİ ÇIKMIŞ ÖSS SORULARI VE CEVAPLARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
39224    0
SES OLAYLARI ÜNLÜ ÜNSÜZ SESLI SESSIZ DÜŞMESI VE TÜREME
Yazım İmla Ses Kelime
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
22296    0
SES OLAYLARI DARALMA BENZEŞME SERTLEŞME YUMUŞAMA
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
8054    0
SESLI DÜŞMESI VE YAZIMI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
1701    0
SESSIZLER UYUMU VE YAZIMI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
1645    0
SIFAT (ÖNAD)
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3415    0
SIFATLAR -ÖNAD - VE TÜRLERI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
684    0
TÜRK ALFABESİNDE SESLER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
2239    0
TÜRK DEVLETLERINDE ÖZEL ADLARIN YAZIMI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
1674    0
TÜRKÇE DIL AILELERI VE URAL ALTAY KOLU
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3664    0
TÜRKÇEDE HECE YAPISI SATIR SONU KELIME BÖLME
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3695    0
TÜRKÇEDE KÖKLER EKLER VE YAPILARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
20971    0
TÜRKÇE'DE KÖKLER VE KÖK TÜRLERI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
19756    0
TÜRKÇE'NİN EKLERİ VE ÖZELLİKLERİ
Yazım İmla Ses Kelime
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
15225    0
UZATMA GÖREVİNDEKİ DÜZELTME İŞARETİ
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
2222    0
ÜNLEM NEDIR TANIMLARI TÜRLERI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
657    0
ÜNLEMLER
Yazım İmla Ses Kelime
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
25440    0
ÜNSÜZLER SESSIZLER UYUMU  VE YAZIMLARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
656    0
YABANCI ASILLI ÖZEL ADLARIN YAZILIŞI​
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3555    0
YABANCI ASILLI SÖZCÜKLERIN YAZIMINDA DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
2072    0
YABANCI ÖZEL ADLARIN YAZIMI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
2141    0
YAPILARI BAKIMINDAN BASIT BILEŞIK TÜREMIŞ KELIMELER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
486    0
YAPIM VE ÇEKIM EKLERI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
7911    0
YAZI DILI VE KONUŞMA DILI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
4247    0
YAZIM BILGISI ÖSS SORULARI VE CEVAPLARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
6985    0
YAZIM VE İMLA ÖSS SORU VE ÇÖZÜMLERI –50 SORU
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
10501    0
YAZIMI KARIŞTIRILAN SÖZCÜKLER VE YAZIMLARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
2823    0
ZAMIR ( ADIL) TÜRLERI VE YAPISI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
12600    0
ZAMİR (ADIL)
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
629    0
ZARF ( BELIRTEÇ) TÜR YAPI VE GÖREVLERI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
16174    0
ZARFLAR
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
610    0