AĞIZLARDA OLUŞAN SES OLAYLARI BENZEŞME KAYNAŞMA GÖÇÜŞME
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
5365    0
ANLAMLARI BAKIMINDAN KELIMELER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
19260    0
APA 6.0 YAZIM KURALLARI VE KAYNAK GÖSTERME BİÇİMİ
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3649    0
ATIFTA BULUNMAK NEDİR ÖRNEKLERLE
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
911    0
AYRI VE BİTİŞİK YAZILAN DE-Kİ-Mİ EK VE KELİMELERİ
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
23195    0
AYRI YAZILAN BIRLEŞIK KELIMELER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
1866    0
BAĞLAÇ NEDIR ÖZELLIKLERI YAPILARI GÖREVLERI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
1248    0
BAŞKA DILDEN GIREN SÖZCÜKLERIN YAZIMI VE KESME İŞARETI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3289    0
BİBLİYOGRAFYA HAZIRLAMA VE BİBLİYOGRAFİ ÖRNEKLERİ
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
34924    0
BIBLIYOGRAFYA TANIMI AMACI TÜRLERI HAZIRLANIŞI YRD.DOÇ.DR. RECEP USLU
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3258    0
BIRLEŞIK KELIMELERIN YAZILIŞI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
2117    0
BIRLEŞIK KELIMELERIN YAZIMI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3364    0
BÜYÜK HARFLERIN KULLANILDIĞI YERLER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
4476    0
BÜYÜK VE KÜÇÜK SESLI UYUMLARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
6132    0
DEYIM IKILEME VE ALINTILARIN YAZIMI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3935    0
DİLİMİZDEKİ SES OLAYLARI VE SEBEPLERİ
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
12463    0
DÜNYA DILLERI KÖKEN VE YAPI BAKIMINDAN DILLER
Yazım İmla Ses Kelime
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
47538    0
DÜZELTME UZATMA İNCELTME İŞARETLERI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
4711    0
EDAT ( İLGEÇ) BAĞLAÇ ÖZELLIKLERI VE GÖREVLERI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
15407    0
EDATLAR
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
772    0
EYLEMSİ FİİLİMSİLER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
792    0
FIIL KIP EKEYLEM BASIT BILEŞIK TÜREMIŞ FILLER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
5349    0
FIIL NEDIR HABER İSTEK KIPLERI FILLERIN YAPISI BASIT BILEŞIK TÜREMIŞ FIILLER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
831    0
FİİLDE (EYLEMDE) ÇATI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3442    0
FİİLERDE ANLAM-ZAMAN KAYMASI:
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
769    0
FIILIMSILER İSIM FILLER SIFAT VE BAĞ FILLER
Yazım İmla Ses Kelime
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
12300    0
HARF NEDIR KÖKENI ANLAMI ORTAYA ÇIKIŞI HARF VE ALFABE
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
372    0
İKILEMELERIN YAPILARI GÖREVLERI YAZIMLARI VE İMLASI
Yazım İmla Ses Kelime
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
24904    0
İMLA NEDIR KÖKENI ANLAMI İLGILI YAZI BAŞLIKLARIMIZ
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
377    0
İSİM SOYLU SÖZCÜKLER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
83176    1
İSIMLER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
2592    0
İSIMLER BASIT BILEŞIK TÜREMIŞ İSIMLER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
1208    0
KELIME GRUPLARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
2959    0
KELİME SÖZ CÜK TÜRLERİ ÖSS ÖSYM ÇIKMIŞ SORULAR
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
7027    0
KELIME TÜRLERI ÖSYM SORULARI VE ÇEVAPLAR ( 27 SORU )
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
12122    0
KISALTAMALARIN YAZIMI​
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
1704    0
KISALTMALAR
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
2285    0
KÖK BILIM
Yazım İmla Ses Kelime
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
8156    0
LEHÇE NEDIR , TÜRKÇE VE LEHÇELERI
Yazım İmla Ses Kelime
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
17154    0
LEHÇE ŞIVE VE AĞIZ NEDIR TÜRKÇEDE ŞIVE VE AĞIZLAR
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
28603    0
MLA YÖNTEMI BIBLIYOGRAFYA YAZIM KURALLARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
4882    0
NOKTALAMA IŞARETLERI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
6048    0
NOKTALAMA İŞARETLERI ÖSS - ÖSYM SORU VE CEVAPLARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
13798    0
OSMANLICA HARFLER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
15972    0
ÖNEMLI BAĞLAÇLAR KULLANIM YERLERI KAZANDIKLARI ANLAMLAR
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
688    0
ÖZEL ISIMLERIN - ADLARIN -YAZILIŞI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
18498    0
ÖZNE-YÜKLEM UYUMU VE UYUMSUZLUĞU
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
21106    0
SAYILARIN YAZIM KURALLARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
5452    0
SES BİLGİSİ ÇIKMIŞ ÖSS SORULARI VE CEVAPLARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
39524    0
SES OLAYLARI ÜNLÜ ÜNSÜZ SESLI SESSIZ DÜŞMESI VE TÜREME
Yazım İmla Ses Kelime
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
22562    0
SES OLAYLARI DARALMA BENZEŞME SERTLEŞME YUMUŞAMA
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
8262    0
SESLI DÜŞMESI VE YAZIMI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
1776    0
SESSIZLER UYUMU VE YAZIMI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
1715    0
SIFAT (ÖNAD)
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3564    0
SIFATLAR -ÖNAD - VE TÜRLERI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
721    0
TÜRK ALFABESİNDE SESLER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
2300    0
TÜRK DEVLETLERINDE ÖZEL ADLARIN YAZIMI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
1741    0
TÜRKÇE DIL AILELERI VE URAL ALTAY KOLU
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3768    0
TÜRKÇEDE HECE YAPISI SATIR SONU KELIME BÖLME
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3777    0
TÜRKÇEDE KÖKLER EKLER VE YAPILARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
21269    0
TÜRKÇE'DE KÖKLER VE KÖK TÜRLERI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
20313    0
TÜRKÇE'NİN EKLERİ VE ÖZELLİKLERİ
Yazım İmla Ses Kelime
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
15386    0
UZATMA GÖREVİNDEKİ DÜZELTME İŞARETİ
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
2306    0
ÜNLEM NEDIR TANIMLARI TÜRLERI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
694    0
ÜNLEMLER
Yazım İmla Ses Kelime
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
25810    0
ÜNSÜZLER SESSIZLER UYUMU  VE YAZIMLARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
729    0
YABANCI ASILLI ÖZEL ADLARIN YAZILIŞI​
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
3610    0
YABANCI ASILLI SÖZCÜKLERIN YAZIMINDA DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
2167    0
YABANCI ÖZEL ADLARIN YAZIMI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
2204    0
YAPILARI BAKIMINDAN BASIT BILEŞIK TÜREMIŞ KELIMELER
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
527    0
YAPIM VE ÇEKIM EKLERI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
8066    0
YAZI DILI VE KONUŞMA DILI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
4327    0
YAZIM BILGISI ÖSS SORULARI VE CEVAPLARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
7215    0
YAZIM VE İMLA ÖSS SORU VE ÇÖZÜMLERI –50 SORU
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
10578    0
YAZIMI KARIŞTIRILAN SÖZCÜKLER VE YAZIMLARI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
2897    0
ZAMIR ( ADIL) TÜRLERI VE YAPISI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
12798    0
ZAMİR (ADIL)
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
691    0
ZARF ( BELIRTEÇ) TÜR YAPI VE GÖREVLERI
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
16460    0
ZARFLAR
Yazım İmla Ses Kelime
ESA
679    0