"NERGIS" REDIFLI KASIDE
Ahmedi Dai Şiirleri
ESA
4052    0
ACEB BU MIHNETÜÑ PÂYÂNI YOH MI
Ahmedi Şiirleri
ESA
1782    0
ACEB BU SAÇ MIDUR YÂ MÜŞG Ü ANBER
Ahmedi Şiirleri
ESA
1500    0
ACEBÂ KIM OLA KIM ILEDE DIL-DÂRE SELÂM
Ahmedi Şiirleri
ESA
1149    0
AÇ NIKÂBI YÜZÜÑI ÂŞIKLARUÑA ARZA KIL
Ahmedi Şiirleri
ESA
1281    0
ÂDEM DIMEYELER AÑA KIM YÂRIN UNIDA
Ahmedi Şiirleri
ESA
1220    0
ÂFERIN SAÑA YARATMIŞ SENI CÂN-ÂFERÎN
Ahmedi Şiirleri
ESA
1099    0
ÂFERÎNIŞDE SAÑA ÇÜN KI BULINMADI ŞEBÎH
Ahmedi Şiirleri
ESA
1206    0
AGZUÑDA NE VAR ÇEŞME-I HAYVÂN DAHI BILMEZ
Ahmedi Şiirleri
ESA
1929    0
ÂH KI GÖÑLI ŞÂHUMUÑ BEN KULI-Y-ILA UZ DEGÜL
Ahmedi Şiirleri
ESA
1262    0
ÂKIBET FIKRINDE YANAR HER KI OL ÂKIL OLA
Ahmedi Şiirleri
ESA
1269    0
AKL U CÂN SAÇLARUÑA HAYRÂNDUR
Ahmedi Şiirleri
ESA
1326    0
ALA GÖZÜÑ KI ÂL-ILE CÂNLAR ŞIKÂR IDER
Ahmedi Şiirleri
ESA
1274    0
ALDUM KALEM KI DERDÜMI YÂRE BEYÂN KILAM
Ahmedi Şiirleri
ESA
1684    0
ÂLEMDE KIMSE GÖRMEDI BU SÛRETE MISÂL
Ahmedi Şiirleri
ESA
1169    0
ALİ PAŞA’YA MERSİYE
Ahmedi Dai Şiirleri
ESA
3082    0
ANBER-I TERDEN GÜL ÜZRE HÂLÜÑÜÑDÜR DÂNESI (
Ahmedi Şiirleri
ESA
1421    0
ANDAN BERÜ KI DÜŞMIŞEM OL YARDAN IRAH
Ahmedi Şiirleri
ESA
1247    0
ANDAN BERÜ KI GAYBDA VARLIH NIHÂN-IDI
Ahmedi Şiirleri
ESA
1521    0
ANDAN BERÜ KI GÖRMIŞEM OL YÜZI AYI BEN
Ahmedi Şiirleri
ESA
1110    0
ANUÑ-ÇUN IDER CÂN NEY ÜNIN HEVES
Ahmedi Şiirleri
ESA
1187    0
ANUÑ-IÇUN VIRDI SAÑA BU CEMÂLI OL CELÎL
Ahmedi Şiirleri
ESA
1232    0
ÂŞIK KI BIR ARAYA IRIŞE HABÎB-ILE
Ahmedi Şiirleri
ESA
1191    0
ÂŞIK OLAN KIŞINÜÑ GÖÑLI MÜNEVVER GERE
Ahmedi Şiirleri
ESA
2486    0
ÂŞIK OLANA IŞK ODINDAN NIŞÂN GEREK
Ahmedi Şiirleri
ESA
1596    0
ÂŞIK OLANI DUT KI GÜL-ISTÂN IÇINDEDÜR
Ahmedi Şiirleri
ESA
1680    0
ÂŞIK OLANI DUT KI GÜL-ISTÂN IÇINDEDÜR (
Ahmedi Şiirleri
ESA
1575    0
ÂŞIK OLANIN IŞK ODINDAN NIŞAN GEREK
Ahmedi Şiirleri
ESA
13935    0
ÂŞIKAM DIYENDE GEREK CIŞK ODINDAN DERD OLA
Ahmedi Şiirleri
ESA
1284    0
AYAGUÑUÑ TOZUNI HER KI IDE BAŞINA TÂC
Ahmedi Şiirleri
ESA
1327    0
AYRULIGUÑ ODI CIGERÜMI KEBÂB IDER
Ahmedi Şiirleri
ESA
1141    0
BADE-I BED-FILI ŞART OL KIM MÜSÜLMÂN IÇMEYE
Ahmedi Şiirleri
ESA
1189    0
BÂG IÇINDE YÂR-I GÜL-RUH ÇÜN GÜLE
Ahmedi Şiirleri
ESA
1215    0
BÂGDAN ÇÜN GITDI ZÂG U DEGDI TEVBET BÜLBÜLE (
Ahmedi Şiirleri
ESA
1065    0
BAGLADI BIÑ CÂNI ZÜLFÜÑ BIR KILA
Ahmedi Şiirleri
ESA
1098    0
BAGRUMI YARU NICE URDI GAMZEÑÜÑ PEKÂNI GÖR
Ahmedi Şiirleri
ESA
1127    0
BAHÂR-DURUR GEL I CÂN AZM-I GÜL-SITÂN IDELÜM
Ahmedi Şiirleri
ESA
1348    0
BAÑA DÂM-I BELÂ-DURUR IRAH SENDEN DEM-Â-DEM DEM (
Ahmedi Şiirleri
ESA
1144    0
BAÑA GAMZEÑ HADENGI YARA URDI
Ahmedi Şiirleri
ESA
1517    0
BAÑA KI OLUP-DURUR HER GICE YELDA
Ahmedi Şiirleri
ESA
1145    0
BAÑA TEVBE_ITDÜRÜR SÛFÎ HATÂDAN
Ahmedi Şiirleri
ESA
1093    0
BAŒ-I SAB SELÂMUMI CÂNÂNA ARZA KIL
Ahmedi Şiirleri
ESA
1664    0
BÂŒ-I SABÂYA MÜŞG KOHUSIN VIRÜRDI YAZ
Ahmedi Şiirleri
ESA
1372    0
BAREKALLAH NE HOŞ GÜZEL
Ahmedi Sultan III. Ahmet ( 1673, 1736 ) Şiirleri
ESA
2026    0
BAŞ FIDÎ IŞKUÑ YOLINDA CÂN DAHI (
Ahmedi Şiirleri
ESA
1324    0
BEDR IDEMEZ YÜZÜÑ-ILE DAVA
Ahmedi Şiirleri
ESA
1348    0
BELÂ MI BU ACEB YÂ KADD Ü BÂLÂ
Ahmedi Şiirleri
ESA
1219    0
BEN DIYÂR-I YÂRDAN UŞ DÜŞMIŞEM TENHÂ GARÎB
Ahmedi Şiirleri
ESA
1592    0
BENDE OLDUGUM KAPUÑDA KADR-I CÂHUMDUR BENÜM
Ahmedi Şiirleri
ESA
1038    0
BENDEN IDERSE GÜN YÜZÜÑÜÑ VASFIN ISTIMÂC
Ahmedi Şiirleri
ESA
1175    0
BENEFŞE SAÇLARUÑ SALMIŞ GÜL-I TER ÜSTINE SÂYE
Ahmedi Şiirleri
ESA
2378    0
BENEM CÂN U DIL-ILE YÂRE MÜŞTÂK
Ahmedi Şiirleri
ESA
1176    0
BEÑÜÑ KIM DUDAGUÑDA KONDI DÜŞDI
Ahmedi Şiirleri
ESA
1312    0
BENÜÑÜÑ DÂNESI MÜŞG Ü SAÇUÑUÑ DÂMI ANBERDEN (
Ahmedi Şiirleri
ESA
2167    0
BER-ÂBER EYLEYEN LEYL Ü NEHÂRI
Ahmedi Şiirleri
ESA
1493    0
BEŞER MISIN PERÎ MI YÂ MELEK SEN
Ahmedi Şiirleri
ESA
1060    0
BÎ-CINÂYET KASD-I CÂN ITMEK DILERSIN ITMEGIL (
Ahmedi Şiirleri
ESA
1021    0
BÎ-GÜMÂN DÜNYÂDA SENSIN BAHT U DEVLET RÂYET
Ahmedi Şiirleri
ESA
1407    0
BILSEM MI ACEB NE’ITDÜM HÛNÎ GÖZÜÑE YARA
Ahmedi Şiirleri
ESA
1038    0
BILSE-Y-IDÜM HICRÜÑ ODI CÂNUMI YAHASINI
Ahmedi Şiirleri
ESA
1278    0
BÎMÂRAM ITMEDÜÑ BAÑA TÎMÂRI TABÎB
Ahmedi Şiirleri
ESA
1433    0
BIR DAHI IDER-ISE DEVLET BAÑA YÂRI N’OLA
Ahmedi Şiirleri
ESA
1200    0
BIR FITNE SALDI MEMLEKET-I CÂNA BEÑLERÜÑ
Ahmedi Şiirleri
ESA
1491    0
BIR FITNE SALDI MEMLEKET-I CÂNA BEÑLERÜÑ
Ahmedi Şiirleri
ESA
1084    0
BIR KEZ DAHI ITMEK DILEREM SINI NEZÂRE
Ahmedi Şiirleri
ESA
1036    0
BIR KEZ DAHI YÜZÜÑ GÖRÜR-ISEM SAFÂ-Y-ILA
Ahmedi Şiirleri
ESA
1125    0
BIR MUHÎTE DÜŞÜRMIŞEM ZEVRAK
Ahmedi Şiirleri
ESA
948    0
BIR NAZMDADUR DIŞLERÜÑ Ü LÜ’LÜ-YI UMMÂN
Ahmedi Şiirleri
ESA
1152    0
BIR NEFES VASLUN-IÇUN IKI CIHÂNI SATMIŞAM (
Ahmedi Şiirleri
ESA
2077    0
BIR ODA YOHUP-DURUR CÂNUMI YÂRUÑ FÜRKATI (
Ahmedi Şiirleri
ESA
1283    0
BIRBIMIŞ YÂR ÂŞIKINA SELÂM
Ahmedi Şiirleri
ESA
1159    0
BIR-DURUR BIR GERÇI DÜRLÜ DÜRLÜ GÖRINÜR BU YÜZ
Ahmedi Şiirleri
ESA
1079    0
BIZEDI UŞ HAZÂN YILI CIHÂNI
Ahmedi Şiirleri
ESA
1320    0
BOYUÑI SERV GÖRSE BÂG IÇINDE
Ahmedi Şiirleri
ESA
1330    0
BÖYLE ŞÎRÎN DUDAGUÑ IY ACEBÂ CÂN OLA MI
Ahmedi Şiirleri
ESA
1382    0
BU ANBER SAÇ RUH-I ZÎBÂYA DÜŞMIŞ
Ahmedi Şiirleri
ESA
1172    0
BU ANBER SAÇ RUH-I ZÎBÂYA DÜŞMIŞ
Ahmedi Şiirleri
ESA
1682    0
BU ANBER SAÇ RUH-I ZÎBÂYA DÜŞMIŞ
Ahmedi Şiirleri
ESA
1469    0
BU CÜMLE DERD Ü HASRET Ü BU KAMU IŞTIYÂK
Ahmedi Şiirleri
ESA
1358    0
BU DÖNEN TOKUZ EYVÂN-I MUTABBAK
Ahmedi Şiirleri
ESA
1229    0
BU GICEMÜÑ KI HERGIZ IRIŞIMEZ OL TAÑA
Ahmedi Şiirleri
ESA
1035    0
BU GÖÑLÜM IDER OL LEB-I CÂNÂNI ÂRZÛ
Ahmedi Şiirleri
ESA
1019    0
BU GÖÑÜL IRTE GICE NEY BIGI UŞ ZÂR IÑILER
Ahmedi Şiirleri
ESA
1209    0
BU KADD ZÜLF Ü BU LEBI IY NEDÎM
Ahmedi Şiirleri
ESA
1075    0
BU MENZIL-GÂHI ITSÜN HAK TEBÂREK (
Ahmedi Şiirleri
ESA
1123    0
BU MÜDDETDE KI DÜŞÜRDI FELEK BINI C܌ SENDEN
Ahmedi Şiirleri
ESA
1050    0
BU NE PÎÇ Ü TÂBDUR ZÜLFÜÑDE BU NE BEND Ü ÇÎN
Ahmedi Şiirleri
ESA
1260    0
BU NE RENG Ü BU NE NAKŞ-I MÜBÂREK
Ahmedi Şiirleri
ESA
1072    0
BU NE SURET-DURUR NE KADD Ü BÂLÂ
Ahmedi Şiirleri
ESA
1209    0
BU NE YÜZ-DURUR BU NE ZÜLF Ü CEBÎN
Ahmedi Şiirleri
ESA
1087    0
BU NE YÜZDÜR BU NE GÖZDÜR BU NE KAŞ
Ahmedi Şiirleri
ESA
3499    0