GÖRMÜŞÜM

GÖRMÜŞÜM

Kalleşliği meslek seçip kendine
İnsanlıktan dem vuranlar görmüşüm
Hakaret eyleyip kitaba dine
Göstermelik cem duranlar görmüşüm

Melunun yüreği benziyor taşa 
Saygısı kalmamış yediği aşa
Arsızlıkta kimse çıkamaz başa
Dert ehline gam soranlar görmüşüm

Yüz laf söyle ne anlar ne takınmaz
Leşe konar etrafına bakınmaz
Şirret olur ayıp nedir sakınmaz
Kötülükte gem kıranlar görmüşüm

Ne ardan zerre var ne de hayadan
İnsanlık arama noksan mayadan
Yüzü kara eser yoktur ziyadan
İyilik yap kem görenler görmüşüm

Mizani ne bilsin kim neyin nesi
Eleştir anında kaçar neşesi
Hak yemekten yağ bağlamış ensesi
Lodos olup sam yoranlar görmüşüm

Ozan Mizani (Taner Karataş)

Ozan Mizani (Taner Karataş)Üye / Erkek / 1/20/2016