Haddini bil haddini! ☝️

Bu şiir MİLLÎ ve MANEVÎ değerlere saygı duymayan ve rencide etmek için fırsat kollayan düşünce sahiplerine REDDİYE olarak yazılmıştır.

 

 

HADDİNİ BİL HADDİNİ! ☝️

 

 

Böylesine cehalet okumakla olurmuş 
Yine de bilmiyorsan oku öğren ceddini!
Mevlâsını bilmeyen belâsını bulurmuş
Sonun hâk ile yeksân, haddini bil haddini! 

 

 

Müfteri olan kişi daima fırsat arar
Bilir bilmez konuşur, yoktur bunda bir yarar 
Enerjini boşaltır, insanı boşa yorar
Kalpteki iman noksan, haddini bil haddini! 

 

 

Tahsil yapmış olsa da  bâki kalmış cehâlet 
Ancak bu kadar olur denecek bir rezâlet
Ameli açık eder, varsa onda art niyet 
Yüz olan olmaz doksan, haddini bil haddini! 

 

 

Her zaman arar durur, olumsuzdan beslenir 
Hadi boş durma diye şeytan ona seslenir 
İyi niyetli gibi sözüm ona hislenir 
Düzelmez bozuk lisan, haddini bil haddini! 

 

 

Kutsal olan ne varsa öğren saygı duymayı 
Aklını başına al, bırak nifak yaymayı 
Unuturlar o zaman seni beşer saymayı 
Denir mi sana insan, haddini bil haddini! 

 

 

Manevî değerleri görevidir savunmak
İnancı olanlara yetmez asla avunmak 
Engel olur, buğzeder, kalır Rab'be sığınmak 
Suça ortaktır susan, haddini bil haddini! 

 

 

Sormaya hiç gerek yok o kendince alimdir
Bilmediğini bilmez, konuya çok hakimdir 
Gerçekleri çarptırmak, bilinçli bir seçimdir 
Bu değil sürçülisan, haddini bil haddini! 

 

 

Araştırsa bulacak doğruları, gerçeği
Asla görmek istemez gözündeki merteği 
Yanlışa ayarlıdır, doğru tartmaz ölçeği 
Yok mu akıl ve iz'an, haddini bil haddini!

 

 

Sen kimsin, cürmün nedir, düşünüp de dur hele
Yalan yanlış da olsa sallıyorsun rast gele 
Rehberi şeytan olan her türlü yapar hile 
Dil uzatan şarlatan, haddini bil haddini!

 


Açıp da okumaz hiç Rabb'den inen Kur'an'ı
Dört kitabı okudum diye söyler yalanı 
Fetvayı verir hemen değil iken alanı 
Senin yaptığın bühtan, haddini bil haddini!

 


Kalbin mühürlü ise çözmesi kolay değil
Eğer inancın varsa huzura durup eğil 
Örnek aldığın  insan olmasın Ebu Cehil
Sonun olacak hüsran, haddini bil haddini!

 

 

Dil uzatayım deme Allah ve Resûl'üne
Türkmenoğlu düşme der esfel-i sâfilîne
Günahlardan başka şey geçer sanma eline 
Onlarındır şeref şan, haddini bil haddini!

 


Türkmenoğlu (Şükrü Atay)


Hâk ile yeksân olmak: Yerle bir olmak
Bühtan: iftirâ
Esfel-i sâfilîn : Aşağıların en aşağısı
(Tin Sûresi(95) 5. Ayet)

TÜRKMENOĞLU (ŞÜKRÜ ATAY)Üye / Erkek / 2/14/2022