Ya sus ya da hayır söyle 🤫

 

YA SUS YA DA HAYIR SÖYLE 🤫


Etmekten kaçın gıybeti
Kimse yer mi ölü eti
Ya sus ya da hayır söyle
Yoksa yaşarsın âfeti


Komşuna eziyet etme
İnsanlara hiç kin gütme
Garantisi yok yarının
Duâ okumadan yatma


İyilikten duvar örsen
Ayağına halı sersen
Sana kendi nefsin yeter
Kusurunu bakıp görsen


Dünya kendine bağlatır
Sonra yüreği dağlatır
Meyil verirsen dünyaya
Bir gün seni de ağlatır


Söz verince sözünü tut
Kızdığında öfkeni yut
Yüce Rabb'in emri "Oku"
Çocuklara ilim okut


Saîd isem hep sabit kıl
Şakî isem ismimi sil
Levh-i Mahfuz katındadır
Anlatmaktan âciz bu dil


Çıkış verir her zorluğa
Rızık verir her varlığa
Pişman olunca af dile
Yoksa düşersin darlığa


Allah için öv översen
O'nun için sev seversen
Rızâsını kazanırsın
Kâmil bir iman istersen


İncittiysen gönlünü al
Haddi aşma sınırda kal
Beddua alırsan eğer
Kırılacak bindiğin dal


İyilik hiç ziyan olmaz
Kötülükler unutulmaz
Türkmenoğlu der yaptığı
Kimsenin yanına kalmaz

 

Şükrü Atay (Türkmenoğlu)

12 Kasım 2021 - İzmit

SAİD : İyi ve güzel yaratılışı, üstün ahlâkı sebebiyle Hak katında makbul olan
ŞAKÎ : Bahtsız, nasipsiz, Hak katında makbul olmayan kimse

HİKÂYESİ : 

Şiirdeki dörtlükler sahih hadislerin içerdiği anlam dikkate alınarak yazılmıştır. Bir anlamda hadis-i şerifler şiir diliyle ifâde edilmeye gayret edilmiştir. “Sürçü lisan ettiysek affola.” 

TÜRKMENOĞLU (ŞÜKRÜ ATAY)Üye / Erkek / 2/14/2022