Tanrıların Arabaları Hakkında Eric Von Daniken

 
 
Yazıda  Tanrıların Arabaları”  E. Von Daniken eseri hakkında bilgiler, eserin özeti,  eserin konusu, ana fikri,  eserin kahramanları, romanın olay örgüsü, eserin yazarı E. Von Daniken hayatı,  diğer romanları,  Tanrıların Arabaları eserden alıntılar, eser hakkında yorumlar, çevrildiği diller, eserin basım yılı, basım hikâyesi yazar ve eseri arasındaki ilişkiler yer almaktadır.
 
TANRILARIN ARABALARI ADLI KİTAP VE  E. ON DANIKEN
 
'On bin yıl öncesinin insanı için uzay yolculuğu bir sorun değil, bir gerçekti. Bunun ispatı karanlık geçmişte tanrıların bıraktıkları ve bugün anlamını çözmeye çalıştığımız sayısız izdir...'
(Arka Kapak)
Bir Alman İncil´ini okursanız şöyle bir cümle vardır. "Tanrı, insanları kendi kopyası gibi yarattı." Eğer Tevrat´ı okursanız orada bu cümleyi biraz daha değişik şekilde göreceksiniz. Orada da insanları Tanrıların yarattığı yazılıdır. Bunun için şöyle bir şey söyleyebiliriz. Asıl cümle şöyle olmalıydı. Tanrılar dediler ki, insanları kendi görünüşümüze göre yaratalım. Burada benim mantığım başlıyor. Bu Tanrılar kimlerdir? Tanrılar yok, bir tane Tanrı var bunu hepimiz biliyoruz. Fakat bizim en eski atalarımız bunu anlayamadılar ve dışardan gelenleri Tanrılar zannettiler. Onun için bugün İncil´deki Yaradılış kısmını okuyanlar tabii durumu bambaşka görüyorlar. Binlerce sene evvel dünyamız dışından gelen yabancılar dünyamıza indiler. O zaman da dünyamızda bitkiler, hayvanlar ve atalarımız olan insanlar vardı. Ve bunlar gayet tabii ki, Darwin´in söylediği gibi, bir evrim sistematiği ile ortaya çıkmışlardı. “ E. VON DANIKEN [1]
 
“Tanrıların Arabaları”  ilk kez 1968 yılında yayınlanır. Yazarı olan E. Von Daniken bu eserinde  “paleo-contact”  olarak tabir edilen eski  ve dünya dışı astronotlar  hipotezinin  tanınmamasını sağlamış antik dünya uygarlıklarının dünya dışından gelen astronotlar tarafından yönlendirildiği tezini ortaya atmıştır. Türkiye'de de ulaşılması güç satış rakamlarına erişen Tanrıların Arabaları, Daeniken'in  daha sonra yayınlanan 'Tohum ve Evren', 'Yıldızlara Dönüş', 'Tanrıların Ayak İzleri' ve 'Tanrısal Stratejisi' adlı yapıtlarının ilkidir.  Yazar tüm eserlerinde de aynı iddiaları devam ettirtmiştir.
 Hakkında yapılan tüm spekülasyonlar  eserin satış rakamlarına yansımış, bu eser 32 dile çevrilmiş ve 63 milyondan fazla  satmıştır.[2]
 
 
Fakat ortaya koyduğu fikirlerin pek çoğu sahte tarih ve sahte arkeoloji olarak kategorize edilmiş,  bilim adamları ve akademisyenler tarafından reddedilmiştir. E. Von Daniken 19 yaşındayken hırsızlıktan 4 aylık hapse mahkûm olmuş, okulu bırakmış, Swiss otel sahibinin yanına çırak olarak verilmiş, Mısır’a gitmiş, Mısırdayken, bir mücevher alışverişinde yer almış, dolandırıcılık ve yolsuzluk suçlarından Mısır’da da  9 ay hapis yatmış [3]oldukça şaibeli bir insandır
Von Daniken İsviçre, Davos’taki Otel Rosenhügel’de müdür olarak çalıştığı sıralarda çok borçluydu. Tanrıların Arabaları adlı eserini, gece geç saatlerde, otel müşterileri odalarına çekildiği zaman müsveddeler üzerinde çalışarak bitirmişti. Tanrıların Arabaları 1967’ de bir yayımcı tarafından kabul edilmiş, ve Mart 1968’de basılmıştır. [4]Tanrıların Arabaları yayımlandığında, içinde dolandırıcılık suçlarının da bulunduğu  birkaç mali suçtan tutuklanmıştı.[5] Ama bu kitabın satışlarından  elde ettiği gelir tüm borçlarını  ödemesi ve otel işlerini bırakması için yeterli olmuştu. Von Daniken hapishanedeyken ikinci kitabı, Yıldızlara Dönüş’ü yazmış ve onu da bastırmıştı. [6]
 
Daniken, diğer eserlerinde de savunduğu genel iddiası  dünya dışı varlıkların ya da “eski astronotların” dünyayı ziyaret ettiği, ilkel insan kültürünü ve antik uygarlıkları onlarınj yönlendirdiği şeklindedir. Daniken Mısır piramitler, Stonehenge, ve Paskalya Adası’nın Moai’si ve yapıldıkları zamanın yüksek teknolojik bilgilerini yansıtan insan yapımı eserlerin bu dünya dışı varlıkların bilgilendirmeleri sayesinde yapıldığı tezini savunur. Ayrıca,  dünya dışı astronotları tasvir ettiğini iddia ettiği  antik dönemde yapılmış, heykelleri, , hava ve uzay araçlarına, dünya dışı varlıklara ve karmaşık teknolojilere dair  deliller sunduğunu düşündüğü  antik dönemde yapılmış sanat eserlerin örnek olarak göstermiştir.  Peru’daki “Nazca Çizgileri”nin uzaylıların  araç indirdikleri pist olarak  tanıtmış, Tanrıların Arabaları’nı Piri Reis’in haritasının bir versiyonu olarak yazmış, bu haritada hala buza gömülü bazı Antartika dağları tasvir edilmiştir.
 
Däniken’in Keops Piramitleri hakkındaki iddiaları da yanlıştır. Yapının tekniği iyi anlaşılmış, bilim adamları hangi araçların kullanıldığını  tespit etmiştir. Daniken’in  roketle çalışan bir uzay gemisinde oturan, uzay kıyafeti giymiş bir astronotun tasvir ettiğini iddia ettiği  antik heykelin geleneksel Mayalı saçına ve mücevherlerine sahip, bir Maya kralının heykeli olduğu tespit edilmiştir.
Hatta dinlerin temellerinin dahi uzaylı ırkların etki ve yönlendirmeleri ile oluştuğu kanaatindedir.  Eski ahit ve  İncil’deki bazı bölümleri yorumlayarak bu kitapların da dünya dışından gelen varlıklardan bahsettiği konusunda görüşler öne sürmüştür.
Daniken’in bu düşüncelerinin pek çoğu Carl Sagan ve Iosif Samuilovich Shklovskii, ile Ronald Story’nin “The Space-gods Revealed” kitabları ve “Intelligent Life in the Universe” adlı eserler Danıken’in fikirlerin kaynağı olan eserlerdir. [7]
Danıken, büyük medeniyetlerin insanlığa bırakmış oldukları büyük yapıları uzaylıların yaptığı v medeniyetlerin onların yardımıyla ortaya çıktığı, düşüncelerine insanları inandırmaya çalışmış,  1970 yıllarda dünyayı kasıp kavuran bu eser ve Daniken’in ortaya iddiaların birçoğu günümüz itibariyle çürütülmüştür.
 
Buna rağmen eser, pek çok yankı yapmış, birçok filme ve belgesel çekime vesile olmuştur. 'Eski Astronotları Ararken' (In Search of Ancient Astronauts) belgesel, Battlestar Galactica gibi televizyon dizileri ve  Stargate[8]filmi bu eserden ilham alınarak  hazırlanmıştır. Indiana Jones ve Kafatası Krallığı filminde de Güney Amerika'ya inmiş eski astronotlar teması işlenmiştir.
Kişiliğindeki tüm olumsuz geçmişine  hırsızlık dolandırıcılık gibi kesin şaibelerine rağmen Däniken, İsviçre Yazarlar Derneği’nin, Alman Yazarlar Derneği’nin ve Uluslararası Pen Klubünün üyesi olmuştur. Üstelik Boliviana Üniversitesi tarafından fahri doktora ile de ödüllendirilmiş, Peru’daki Ica ve Nazca şehirlerinden Huesped Illustre ödülü almıştır. Brezilyada, altın ve platin Lourenco Filho ödülü Almanya’da “Order of Cordon Bleu du Saint Esprit” ödülünü kazanmıştır (Alman astronot Ulf Merbold ile birlikte). 2004’te, “Explorers Festival” ödülünü elde etmiştir.[9]
 
KONUSU
 
Kitabın dayandığı ana tez, dünyadaki eski uygarlıkların sahip olduğu teknoloji ve dinlerin aslında o sırada dünyayı ziyaret eden uzaylılar tarafından insanlara verildiği ve bu uzaylı ziyaretçilerin o zamanki insanlar tarafından 'Tanrılar' olarak kabul edildiğidir.  Mısır ve  Mayaların piramitleri  arasındaki mimari benzerlikler ile şaşırtıcı şekildeki orantısal ve ölçümsel yakınlıkların bu fikirlerine kanıt olduğu Peru’daki ancak uzaydan görüntületilen çizgilerin uzaylılar için pist vazifesi gördüğü vb eserin konusudur.
 
DANIKEN’İN TEZLERİ
 
1-    Bazi antik kalıntı, heykel ve rölyeflerde tasvir edilen  aletler ve cihazlar, o zamanki uygarlıkların seviyesinden çok ileridedir. Mağara duvarlarında 'roket' ve 'rokete binmiş insansı' resimler,  astronot kılıklı heykeller vb  bu görüşüne kanıt olarak sunulur
2-    Mısır piramitleri, Maya piramitleri, Stonehenge ve Paskalya adasındaki heykeller ya uzaylılar ya da uzaylıların sağladığı  imkânlarla yapılmıştır. Piri Reis haritası, Peru'daki Nazca işaretleri 'gökyüzünden dünyayı görmüş' bir zihnin eseridir.
3-     Güney Amerika'daki İnka ve Mayaların, Mısır'daki uygarlıklardan haberdar olmaması lazımken; duvarlarına  yapılan kabartmalarda birbirine benzer uzaylı figürleri resmedilmiştir. Mısır İnka ve Maya piramitleri arasındaki mimari ve ebat benzerliklerinin nedeni de uzaylılardır. .
4-    Dinlerin kökeninde, uzaylıların geleceğine dair beklentiler  'gökyüzünden gelen kutsal bilgiler' vardır.  Yazının bulunmadığı zamanlarda  oluşan söylenceler değişikliklere uğrasa da çıkış noktaları aynıdır. Antik destanlardaki ateşli arabalara binen varlıklar, uçan  atlar, ateş arabalarıyla gezen tanrı ve tanrıçalar vb uzaylıların ilkel insanlara bıraktıkları hatıralardır.  Atalarımız, uzaylılarla çiftleştiler.[10]
Düşüncelerinin bazıları bilim adamlarınca çürütülmüş Danıken ‘de kitabına aldığı kanıtların bazılarının 'yanıltıcı' olduğunu kabul etmiştir.  Ancak kitabın sonraki baskılarında   da bu 'sahte' kanıtları kullanmayı sürdürmüş, hatta serinin devamı niteliğinde kitaplar yazmaya devam etmiştir.
 Buna rağmen bir çok bilim insanı  ve yazar 'uzaydan gelen akıllı yaratıkların' dünya tarihine bazı müdahalelerde bulunmuş olabileceğine dair tezler ileri sürmüşler ve sürmektedirler.
 
 
[1]  https://xdunya.tr.gg/TANRILARIN-ARABALARI.htm
[2]  https://tr.wikipedia.org/wiki/Erich_von_D%C3%A4niken
[3]  https://tr.wikipedia.org/wiki/Erich_von_D%C3%A4niken
[4]  https://tr.wikipedia.org/wiki/Erich_von_D%C3%A4niken
[5]  https://tr.wikipedia.org/wiki/Erich_von_D%C3%A4niken
[6]  https://tr.wikipedia.org/wiki/Erich_von_D%C3%A4niken
[7]  https://tr.wikipedia.org/wiki/Erich_von_D%C3%A4niken
[8]  https://xdunya.tr.gg/TANRILARIN-ARABALARI.htm
[9] p://tr.wikipedia.org/wiki/Erich_von_D%C3%A4niken
[10] https://xdunya.tr.gg/TANRILARIN-ARABALARI.htm

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016