Ruhum Yeniden Doğacak Hakkında Özet Chinua Achebe

 

 
Yazıda “ Chinua Achebe’nin  -Things Fall Apart -“ Ruhum Yeniden Doğacak - Parçalanma ”   romanı hakkında bilgiler, romanının özeti,  romanın konusu, ana fikri,  romanın kahramanları, romanın olay örgüsü,  romanın yazarı,  “Chinua Achebe’nin  -Things Fall Apart -Ruhum Yeniden Doğacak - Parçalanma ” hakkında bilgiler  “  Ruhum Yeniden Doğacak - Parçalanma “   romanın şahıs kadrosu  yazarın diğer romanları, Ruhum Yeniden Doğacak - Parçalanma  “   adlı eserden alıntılar yer alır.  Eser hakkında yorumlar,  romanın anlatım tekniği, yazarın bakış açısı, romanın tekniği, romanın türü, çevrildiği diller, eserin basım yılı, basım hikâyesi, yazar ve eseri arasındaki, eserle yazarın biyografisi arasındaki alakalar incelenmiştir.
 
ROMAN HAKKINDA GENEL  BİLGİLER
 
Chinua Achebe’nin yazdığı özgün adı ile  İngilizce: Things Fall Apart  adlı eseri  kimi çevirmenler Türkçe’ye  “ Ruhum Yeniden Doğacak “  kimisi de  “ Parçalanma “ adı ile  çevirmişlerdir. Bu yüzden eser her iki adı ile de basılmıştır.
 
Nijeryalı yazar Chinua Achebe bu romanı   İngilizce  olarak ve  “ Things Fall Apart  “ adı ile 1958 yılında yayınlamıştır. [1]
Bu eser İngilizce yazılmış ilk Afrikalı romanlarından biri olarak büyük bir sükse yapmış pek çok eleştirmen  tarafından övgüyle karşılanmıştır.  Eser  Çağdaş Afrika edebi mahsullerinin başyapıtlarından bir kabul edilir. [2]
 
Siyahi romancını yazdığı bu roman İngiltere’ de çok sevilmiş  üstelik Afrika’daki okullarda ve İngilizce konuşan ülkelerde yaygın olarak okunmuş, en çok satanlar listesine girmiş, oldukça sık baskı yapmıştır.  “Thinks Fall Apart (Her şey dağılıyor) isimli roman, 1958 de yayımlandığından bu yana 50 dile çevrilerek  tüm dünyada 10 milyonluk bir satışla yazarını ünlü yaptığı gibi  , özgün bir Afrikalı sömürgecilik sonrası edebiyatı hareketine yol açmıştır[3] Eser Almanya’da da büyük ilgi görmüş, Chinua Achebe bu eseri sayesinde , Alman Kitapçılar Birliği Barış ödülünü almaya hak kazanmıştır.
 
Bu Romanın adı William Butler Yeats’in  “ The Second Coming”  adlı şiirinden alınmıştır.[4]
 
Roman, Nijerya’daki hayali dokuz köyden biri olan ve İbo adındaki bir köyde geçer, Mekânlar ve köyler hayali  olsa bile roman İngilizlerin Nijerya’daki sömürü düzenine getirdiği yaklaşımları tamamen gerçektir.  Eserin mekânı olarak seçilen ibo köyü   İgbo halkının yaşadığı Umuofia’nın  kabile reisi ve güreş şampiyonu Okonkwo’nun ailesini ve İgbo geleneklerini konu almaktadır.  Romanda  beyaz adamın sahneye çıktığı günlerde, Obi kabilesinin yiğit bir insanı  ve  bir halk kahramanı olarak kabul edilen   Okonwo’nun kabilesinden sürgün edilmesi, geri dönüşü ve beyaz adama karşı koyması anlatılmaktadır.
 
Roman, İgbo halkı, kabile reisi ve güreş şampiyonu Okonkowo’nun hayatını misal göstererek  19. yüzyıl İngiliz sömürgeciliğinin ve Hıristiyan misyonerlerin İgbo toplumu üzerindeki etkilerini realiteleri ile ortaya koymaktadır.
 
Eser Türkçeye ilk kez 1983 te Ruhum Yeniden Doğacak adıyla çevrilmiş,  Anjel Serveroğlu’nun çevirisi de bu adlla  yayımlanmıştır. Daha sonra ise Nazan Arıbaş Erbil tarafından 2011 de Parçalanma  adı ile yeniden  yayımlanmıştır.  [5]
 
ESERİN KONUSU
 
“Things Fall Apart romanında Achebe, sömürgecilerin gelişlerinden önceki Batı Afrika’lı İbo kavminin öz yönetimli bir sistem üzerine kurulu dinsel ve kültürel, sosyal ve siyasal toplum yapılarını geleneksel bir köyün “büyük adamı” Okonkwo örneğinde anlatır. Okonkwo’nun dünyası, sömürge memurları ve sömürgeciliğin kaçınılmaz yan etkisi misyonerlerce alt üst edilir.”[6]
 
İngilizlerin gelişleriyle daha önce öz yönetimli köy ve kent gibi küçük birimlerden oluşan İbo ülkesi, “İboların daha önce doğrudan temasta bulunmadıkları birçok başka kavimleri de içeren, Nijerya olarak adlandırılacak tümüyle farklı bir idare biçimine” dönüştürüldü. “Nijerya devleti ismini taşıyan yeni gerçeğe alışmak gerekiyordu. Daha önce bağımsız bir şekilde ayrı ayrı yaşamlarını yaşayan değişik etnik gruplar, aniden Britanyalılarca başka gelenek göreneklere, başka tercihlere, başka dinlere sahip olan kavimlerle bir arada yaşamaya zorlandılar.” Sömürgecilik döneminin gün batımında Nijerya da bağımsızlığına kavuşurken, bu kavimler “aniden tekrar kendileriyle baş başa kalıp, bağımsızlık kurallarını tümüyle yeniden öğrenmeye başladılar”. Nijerya’nın bugüne dek süren sorunları – öteki eski sömürgelerin süregelen sorunları gibi – sömürgeciliğin sonucudur; batılıların, yani eski sömürgecilerin ve onların dostlarının inandırmak istedikleri gibi, o ülkelerin insanlarının “özünde yatan yeteneksizlik, yetersizlik” yüzünden değildir.[7]
 
 
[1]  https://tr.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A7alanma
[2] https://kitap.antoloji.com/ruhum-yeniden-doğacak-kitabi/
[3] Sabine Adatepe , ALMAN KİTAPÇILAR BİRLİĞİ’NİN 2002 BARIŞ ÖDÜLÜ SAHİBİ NİJERYALI YAZARCHINUA ACHEBE, https://www.sabineadatepe.de/chinua_achebe.htm
[4] Ruhum yeniden doğacak : roman, WorldCat. 23 Şubat 2013 tarihinde erişildi
[5] https://tr.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A7alanma
[6] Sabine Adatepe , ALMAN KİTAPÇILAR BİRLİĞİ’NİN 2002 BARIŞ ÖDÜLÜ SAHİBİ NİJERYALI YAZARCHINUA ACHEBE, https://www.sabineadatepe.de/chinua_achebe.htm
[7] Sabine Adatepe , ALMAN KİTAPÇILAR BİRLİĞİ’NİN 2002 BARIŞ ÖDÜLÜ SAHİBİ NİJERYALI YAZARCHINUA ACHEBE, https://www.sabineadatepe.de/chinua_achebe.htm

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016