Sen câna gözüm kılalı bir kez nazar iy dost

 

Sen câna gözüm kılalı bir kez nazar iy dost

İtdi bu gönül iki cihandan güzer iy dost

 

Lâle yanagun gonce lebün yâdına her dem

Tolar gözümün câmına hûn-ı ciger iy dost

 

Kâr itmese gönlüne ne tan âhum u yaşum

Taşa idemez yil ile yagmur eser iy dost

 

Sini sevenün agladugına sevinürsin

Sakın ki işidüp işüne düşmen güler iy dost

 

Mihründen ura zerreleri topragumun raks

Senden sinüme irse nesîm-i seher iy dost

 

Dil âşıka sordugı lebün sırrını bu kim

Cân sırrına âlimler olur bî-haber iy dost

 

Cân mürgı uçar olsa felek üzre melekveş

Ger zülfüni salsan ana irer yiter iy dost

 

Devlet tozı irişmege bir dem kademünden

Hâk eyledi Şeyhî yoluna can u ser iy dost

 

Aruz kalıbı: mefûlü mefâîlü mefâîlü faûlün

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016