Esrarlı Ada Romanı Hakkında ve Özeti Jules Verne

 
 
Yazıda “Jules Verne’nin  Esrarlı Ada  “romanı hakkında bilgiler, romanının özeti,  romanın konusu, ana fikri,  romanın kahramanları,  “Jules Verne’nin  Esrarlı Ada   “romanın olay örgüsü,  romanın yazarı, “’Jules Verne nin  hayatı, “, Esrarlı Ada'nın“şahıs kadrosu  yazarın diğer romanları, eserden alıntılar yer alır.  Eser hakkında yorumlar, Jules Verne ’nin  Esrarlı Ada   romanın anlatım tekniği, yazarın bakış açısı, romanın tekniği, romanın türü, çevrildiği diller, eserin basım yılı, basım hikâyesi, yazar ve eseri arasındaki, eserle yazarın biyografisi arasındaki alakalar incelenmiştir.
 
Kitap Hakkında Bilgi
Esrarlı Ada   Bilim kurgu roman türünün  öncülerinden olan usta romancı Jules Verne ‘nin (1828-1905), yazmış olduğu çocuk ve gençlik romanlarından biridir. Paris’te hukuk öğrenimi gördüğü  halde  edebiyata yönelen,  19. yüzyılın ikinci yarısında  bilimsel gelişmelerin ve buluşların hız kazandığı bir dönemde yaşayan Jules Verne, bilimsel gelişimlerden  de esinlenerek ve engin hayal gücü ile   pek çok bilim kurgu öyküleri düşlemiş ve kurguları ile birçok roman oluşturmuştur.
Dâhiyane bilimsel kehanetler kuran ve bu bilimsel hayalleri ile yaşadığı çağa göre çok ilginç  buluşlar düşleyen romanlar yazmıştır.  J. Verne’nin  bu bilimsel düşlerinin  büyük çoğunluğu bu gün için gerçekleşmiş şeylerdir ama  o günlerde bunları düşünmesi hayal etmesi ve roman haline getirmesi oldukça düşündürücüdür. Ay’a gidilmeden aya seyahati, denizaltılar yokken denizler altında gezen denizaltılarını,  uçak bulunmadan roketleri düşünen Jules Verne bu tip romanları ile Bilimkurgu romancılığının babası olmuş ve adını tüm dünyaya duyurmuştur.
Esrarengiz Ada adlı romanı Jules Verne’nin1874 yılında yazmış olduğu bilimkurgu türündeki romanlarından biridir.  Bu roman  diğer romanlarını aksine konu bakımından çok da özgün değildir. R. Crouse’nin Define Adası adlı eserinden kalın izler taşıyan bu romanında karşımıza Kaptan Nemo ve Nautulıs’ı de çıkmaktadır.
 Bu roman   Amerikan iç savaşının sonları  Kuzeyli General Ulysses Grant, güneydeki Richmond kentini kuşattığı günleri zaman olarak ele almıştır.   
Amerika’daki  iç savaştan kaçan beş yolcu bir balona binmiş  kuşatma altındaki şehirden kaçaraken bir hortuma kapılarak  gaz kaçırmaya başlayan balonla okyanusta  sürüklenip bilmedikleri bir adaya inmişlerdir. Hiç bilmedikleri bir adaya ulaşan kaçaklar, adayı kendileri için yaşanabilir hâle getirebilmek için çaba gösterirlerken bir yandan vahşi doğa koşullarıyla,  bir yandan hastalıkla ve açlıkla savaşırlarken , bir de rotasını şaşıran korsanlarla da savaşmak zorunda kalmışlardır.
 
 
Romandaki Kişiler:
 
  • General Grant, Amerikan iç savaşında Güneylileri yöneten general
  • Cyrus Smith: Yüzbaşı rütbesinde mühendis ve bilim adamıdır. Köpeği ise Top’dur.
  • Gideon Spilet: New York Herald gazetesinde muhabirlik yapan bir gazeteci.
  • Nebukadnazar:  Yüzbaşı Cyrus Smith’in uşağı ve kölesidir. Özgür kaldığı halde efendisine hizmete devam etmektedir.
  • Pencroff, Usta ve kurt bir denizcidir.
  • Herbert:
  • Ayrton:
  • Kaptan Nemo:
  • Robert:
  • Top: Cyrus Smith’in köpeğidir.
 
 
 
ROMANIN ÖZETİ
 
8 Mart 1865, Pasifik Okyanusu’nda bir hortum çıkmış, hortumun içinde top gibi gözüken garip  bir balon ve bu  balonun içinde beş kişi vardır.  Fırtınaya kapılan balondakiler  denize  düşmemek için ceplerindeki altın paralara varıncaya dek her şeyi denize atarak kurtulmaya çalışmaktadırlar. Yolcular en sonunda balonun sepetini de atmışlar balon bir yelken gibi rüzgârın da etkisiyle yükselmeye başlamıştır. Bir süre sonra kara görünür ancak balon tekrar irtifa kaybetmeye başlar. Balon denize yaklaşınca  büyük bir dalga balona vurur ve balonun yeniden havalanır ancak balonda artık dört kişi kalmıştır.
Sürüklenen balon  en sonunda  yolcuları bir adaya çıkarmış ama balondaki beş kişiden biri olan Mühendis Smith ve onun köpeği  Top ortadan kaybolmuştur.
1865 yılının şubat ayında Amerika’daki  iç savaş devam etmektedir. Kuzeyli General Grant, Richmont kentini kuşatmıştır. Kuşatma altında kalan Richmond Valisi, Güneyli komutan General Lee'den yardım istemek için askeri için bir balon hazırlatmış Kuzeyli birkaç tutsak bu balona binerek kaçmak istemişlerdir. Balondaki yolcular da işte bu tutsaklardır.  Bu iç savaştan kaçan insanlar yardım getirmek  için bu balona binmişler, ancak balon hortuma kapılınca sürüklenerek bu ıssız adaya düşmüşlerdir.
Kucağında köpeği ile bir mühendis, onun özgür bıraktığı uşağı, deneyimli bir gazeteci, usta bir denizci ve gemicinin arkadaşı bir genç; 18 Mart 1865 gecesi esir oldukları kamptan gizlice havalanır
Yolculardan birisi Yüzbaşı Cyrus Smith, mühendis ve bilim adamıdır. Yolculardan diğeri New York Herald gazetesinde muhabirlik yapan Gideon Spilet’tir. Cyrus Smith yanındaki zenci uşağının özgürlüğünü bağışlamış, ancak zenci uşak  Nebukadnazar ise  özgür kaldığı halde efendisinin yanından ayrılmamış eski bir köledir.  Diğer bir yolcu ise  denizci Pencroff’tur.
Yolcular nereye indiklerini düşünürlerken Pencroff indikleri bu yerin bir ada olduğunu   anlamıştır. Yolcular  inerken kaybettikleri mühendisi aramak iiçin geç  bir vakit olduğunu düşündüklerinden mühendisi ertesi sabah aramaya karar veririler.  Ertesi gün Nebukadnazar efendisini  bulmak için adayı armaya başlarken, Pencroff, Spilet ve Herbert de onunla gelir. Ancak tüm aramalarına rağmen mühendisi ve köpeğini bulamamışlardır. 
Arama bittikten sonra Pencroff   granit kayalardan oluşan mağara bulmuş ve burasını barınak olarak kullanmalarını önermiştir. Yolcular bu mağrayı barınak olarak kullanmaya  ve orada kalmaya karar verirler.
Ertesi sabah  bir havlama sesi ile uyanırlar. Bu sesler mühendisin köpeği olan  Top’un sesidir. Hemen sesin geldiği yöne doğru giderler ve orada Top ile birlikte mühendis  Cyrus Smith’i buldular.  Mühendis ve köpeği oldukça bitkin bir durumdadır.
Ertesi gün  hep beraber adayı incelemişler Cyrus Smith uzun bir süre  bu adada kalacaklarını onlara anlatmıştır. Kaçaklar bu adaya Lincoln adını verirler.
Adada yaşayabilmek için bıçak, fırın, körük, demir, çelik ve çelik baltalar yapmaya başlamışlardır.
Bir gece  adada bir kurşun  bulurlar ve bu adaya insanların  uğradığını anlarlar. Bir gün deniz kenarında batan bir geminin enkazı olan bir sandık ve sandığın içinden  çıkan ilahlar, giyecekler, kitaplar, kâğıtlar, kimyasal maddeler hatta bir fotoğraf makinesi bulurlar.
Kaçaklar yiyecek bulmak için adayı dolaşmaya çıkıp barınaklarına döndüklerinde barınaklarında birilerinin olduğunu anlarlar. Ama bunlar maymunlardır.  Maymunlardan bir tanesi kaçmayı başaramamıştır.  Yolcular bu maymunu eğitmeye karar vermişlerdir.
Mühendis Smith bulundukların yerin enlemini ve boylamını ölçerek bulundukları yerin 153 derece doğu ve 37 derece güney paralelnde olduğunu ancak atlasta bu ölçülerde bir yerin olmadığını  bu ölçülere en yakın yerin  atlaalarda yer alan Tabor Adası olduğunu anlamışlardır.
Yolcular büyük bir sandal yapmaya koyulmuştur. Onları bu adadan kurtaracak tek yol zaten  bir gemi yapmaktır. Uzun çabalardan sonra yaptıkları gemiye “Uğurlar Olsun”  adını koymuşlardır.
Bir gün denizde  buldukları bir şişenin içinde “kazaya uğradım…Tabor Adası…153 derece boylam…37 derece güney enlemi”  diye yazan bir not bulmuşlardır. Yolcular adada olduğunu düşündükleri  bu kazazedeyi  aramaya başlarlar.
Ertesi gün Pencroff, Herbert ve Spilet  bütün adayı arayarak aradıkları o kazazedeyi bulurlar ve kazazedeyi kendi adalarına getirirler. Adamın  adın Ayrton’dur.  
Aryton’un hikâyesi şöyledir. İskoçyalı Lord Glenervan “Duncan” adlı buharlı gemiyle Avustralya önlerine gelmiştir. Gemide Fransız coğrafya bilgini, lordun karısı, İngiliz ordusundan bir yüzbaşı ve Kaptan Grant’ın çocukları olan bir genç kız ve çocuk vardır. Bu gemi Kaptan Grant’ı aramak için Avustralya’ya gelmiştir. Lord ve arkadaşları bir çiftliğe geldiklerinde Aryton o çiftlikte çalışır gibi yapan ama  diğer haydut arkadaşları ile çiftliği yağmalamak için orada olan biridir. Aryton, Lord’a Kaptan Grant’ın tayfalarından biri olduğunu söyler. Ve o gemiye alınır ama Aryton kısa bir süre sonra Lord’un gemisinde bir ayaklanma çıkarıp  Duncan’ı ele geçirmek ister. Duncan’ın kaptanına lordun ağzından bir mektup yazdırır. Daha sonra gerçek kimliği  anlaşılınca Melbourne’ye gelip mektubu Kaptan Austin’e verir.
Ancak sonunda yakalanır ve Lord’a Kaptan Grant hakkında bütün bildiklerini anlatmak zorunda kalır . Bunun karşılığında da  bu adaya  bırakılmasını istemiş Lord’da sözünde durarak onu Tabor Adası’na bırakmış,  sans eseri Kaptan Grant ve iki denizciyle de bu adada karşılaşmıştır.
Günlerden bir gün   bir korsan gemisi adaya çıkmak ister. Gemi adaya yaklaştığı sırada bir patlama olur ve korsanlarla gemileri batar.   Geminin bir mayın sonucu battığını fark eden yüzbaşı adada kendilerine gizlice yardım eden birinin bulunduğunu söyler. Bu esrarengiz kişi ya da kişiler yaralanan Herbert’i de tedavi ederek hayatını kurtarmışlardır.
Bir sabah dağın zirvesinden beyaz dumanlar yükselir. Tam da bu sırada evcilleştirip Jub adını verdikleri maymun boynunda bir mesajla çıkagelir. Mesajda hemen çiftliğe gelin yazmaktadır.  Çiftliğe geldiklerinde kimseyi bulamazlar ama onlara bırakılmış bir mesaj vardır. Yolcular bu mesajda yazanları izleyerek bir mağaraya kadar gelirler. Yolcular hep birlikte  dev bir mağaraya girip mağaranın içindeki bir kayığa binip gitmeye başlamışlardır. Mühendis Smith onları anlamadıkları bir şekilde bir gemiye doğru yaklaştırmaktadır. Mağaranın bitiminde yolcular  önlerine çıkan bu gemiye binerler.
Geminin içine giren  Mühendis Smith:
-Kaptan Nemo! Bizi çağırmıştınız işte geldik.
-Demek adımı biliyorsun
-Sadece bu kadar da değil. Geminizin adı da Natilus.
Kaptan Nemo sinsi bir hastalığın pençesi altındadır .Kaptan Nemo öyküsünü anlatır ve sonra “Eee!..şimdi söyleyin bakalım benim hakkımda ne düşünüyorsunuz?” der ve ölür.
Dışarı çıktıktan sonra Smith yanardağın faaliyete geçeceğini söyler. Ertesi gün yanardağda büyük bir patlama olur. Tam patlama sırasında Ayrton Duncan gemisini görür.  Duncan gemisi Kaptan Grant’ın oğlu Robert’ın yönetimindedir. Kaptan Robert, Kaptan Nemo’nun Tabor Adası’na bir mesaj bıraktığını Robert da bu mesaja görerek  bu adaya geldiğini anlatır.  Kaptan Robert bütün yolcuları alıp Amerika’ya getirir.
Amerika’ya gelen yolcular burada da birbirlerinden ayrılmazlar.
Geniş bir çiftlik alarak burada çalışmaya başlarlar. Spilet de “Yeni Lincoln Postası”adıyla yeni bir gazete çıkarmaya başlamıştır. 

İLGİLİ LİNKLER 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016