Grim Kardeşler ve Grim Masalları

 

Yazıda “Jacob Grimm (1785-1863) ve Wilhelm Grimm “ hakkında bilgiler, “Jacob Grimm (1785-1863) ve Wilhelm Grimm ‘in hayatı, “, eserleri derlemeleri . derledikleri masalları, masallarının linkleri ve linklerdeki bilgiler yazılmıştır.
 
Jacob Grimm (1785-1863) ve Wilhelm Grimm (1786-1859), iki kardeş olan  tanınmış Alman masal yazarı ve derleyicileridir.
Grimm Kardeşler  masal ve anonim halk edebiyatı ile ilgili çok önemli çalışmalar yapan , yaptıkları derleme çalışmları ile dünya çapında  ünlenen iki masalcı kardeşin adıdır. .  Grimkardeşler  ilk önce Almanya’yı köy köy, kasaba kasaba dolaşarak, yüzyıllardan beri anlatılagelen eski Alman şiirlerini, efsanelerini ve masallarını derlemişler,  [1]bu derlemelerini edebi bir üslupla  yazıya geçirerek 1812'den sonra Çocuk ve Yuva Masalları (Kinder und Hausmärchen) adı altında yayınlamışlardır.
İlk önceleri Wilhelm idaha çok Alman destanlarına yönelmiş, Jacob Grimm ise  Alman mitolojisini araştırmıştır., Daha sonrada kardeşi Wilhelm ile birlikte, kendi bölgeleri olan Hessen, Hanau’ da anlatılan  masalları toplarken o yörelerin köklü ailelerinden yararlanmışlar[2] ve onların ağzından dinledikleri şekliyle hiçbir şey eklememeye titizlikle dikkat ederek Çocuk ve Yuva Masalları (Kinder und Hausmärchen) ı meydana getirmişlerdir. Hatta bu iki ciltlik ( Kinder und Hausmärchen ) adlı eserlerinin önsözünde şöyle derler:  “Bu masalları elden geldiğince temiz tutmaya çalıştık, ne bir olay ekledik ne birini güzelleştirdik ne de değiştirdik.”[3]
Grimm kardeşler  daha sonra yayımladıkları Alman efsaneleri ( Die deutschen Sagen )nde efsane ile masalın özelliklerini birbirinden ayırmışlardır. Eser on yıla aşkın bir derleme faaliyetinin sonucudur. 1816 ve 1818 yıllarında yayımlanmış iki kitaptan oluşmuştur.[4]
Almanya’dan başka çeşitli Avrupa ülkelerindeki sözlü halk edebiyatı ürünlerini derleyen Grim kardeşlerin derlediği masalların sayısı iki yüzden fazladır. Grim Kardeşlerin derlediği masallar  dünya literatürüne girmiş,  Rus  halk bilimcisi W. Prop’un  masal incelemelerine dayalı çalışmalarına da ana kaynak olan bu masallar, dünya edebiyatı literatürne  giren en önemli masallar olmuşlardır.
Grimm Kardeşlerin masalları dünyanın hemen her yerinde bilinen çok ünlü masallardır. İçlerinden pek çoğu bir çok kez filmlere de konu olmuş, bu masalların bazılarının , çizgi filimleri de yapılmış, bazıları romanlaştırılmış, pek çok öyküye romana ilham kaynağı olmuş,  tiyatro, bale, ressam, oyuncak sanayi, dergiler  ve bestekarlara ve bestelere kadar  pek çok alana etki etmişlerdir.
Grim Kardeşlerin  derlediği masallar  yetmişten fazla dile çevrilmiş, [[5]tüm dünyaya yayılmış, içlerinden bir çoğu masal fenomenleri haline gelmiştir.   Grim Kardeşlerin bu derlemeleri sayesinde , birçok masalın unutulup gitmesi önlenmiş olur.
 
GRİM KARDEŞLER KİMDİR.
Grimm kardeşler 4 Ocak 1785 ve 24 Şubat 1786 tarihlerinde memur bir ailede dünyaya gelirler. Grimm kardeşlerin sonrasında üç erkek ve bir kız kardeşleri daha olur. Bu kardeşlerden 1790-1863 tarihleri arasında yaşayan Ludwig Emil Grimm günümüzde de tanınan bir ressam ve grafikçidir. Çocukluk ve okul yıllarını Hanau ve Stainau yöresinde geçiren Jacob ve Wilhem Grimm kardeşlerin kişilikleri ve aile değerleri çocukluklarını geçirdikleri bu köyde, yaşadıkları yerin atmosferinden etkilenerek gelişir. 1796'da babaları Philipp Wilhelm Grimm'in ölmesiyle on bir yaşındaki Jacob Grimm erken yaşında ailenin küçük reisi olur. Bu dönemlerinde Grimm kardeşlerin ekonomik ihtiyaçlarını 10 yıl süreyle Kasselli soylu teyzeleri üstlenir.
 
GRİMM MASALLARI İÇİN LİNKLERİ TIKLAYIN
 
 
 
[1] https://tr.wikipedia.org/wiki/Grimm_Karde%C5%9Fler
[2] https://www.biyografi.info/kisi/grimm-kardesler
[3] https://www.frmtr.com/tarih-ve-inkilap-tarihi/680718-jacob-grimm-hayati-ve-eserleri.html
[4] https://www.frmtr.com/tarih-ve-inkilap-tarihi/680718-jacob-grimm-hayati-ve-eserleri.html
[5] https://www.idefix.com/kitap/grimm-masallari-grim-kardesler-

 

 

 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016