Şu Derede Telli Kurşun Harladı 2

 
 • Şu Derede Telli Kurşun Harladı

 • Şu derede telli kurşun harladı
  Harladı ya yüreciyim da(ğ)ladı
  Salt biz değil cümle alem a(ğ)ladı

  Aman aman İzmir kuzun
  Hacilar geçti mi yaurum

  Saraylar yaptırdım bir uçtan uca
  İçinde oturdum üç gün üç gece
  Kurbanlar keseyim sardığım gece

  Aman aman İzmir kuzun
  Hacilar geçti mi yaurum

  Şu karşıki da(ğ)lar bize ses verir
  İnsaf eder da(ğ)lar bize yol verir
  Ben yarıma yastık desem kol verir

  Aman aman İzmir kuzun
  Hacilar geçti mi yaurum

 • KAYNAKÇA :  Ignacz Kunos Türk Halk Türküleri (Oszmán - Török Népköltési Gyüjtemény, Masodık Kötet: Oszmán - Török Népmesék es Népdalok, Budapest 1889) - Ignácz Kúnos (Yayıma hazırlayan: Doç. Dr. Ali Osman Öztürk) - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları (1.baskı), Ocak 1998, s.82.

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016