İrâd Nedir İrâd Nedir

 

Osmanlıca yazılışı: (  irad )îrâd :  ایراد


 İrâd kelimesi Arapça kökenlidir.   İrâd kelimesinin kökeni  ) Getirme, gelir getirme, bir konuyu gündeme getirme, gelir  anlamlarına gelen ird, wird kökünden gelmektedir. [1] Dolayısı ile vird, irâd,  wurūd ورود  "varma, gelme", varid ,  s sözcükleri ile aynı kökten gelirler

 İrâd kelimesinin sözlüklerdeki anlamları: Varid kılmak. Getirmek. Söylemek. Gelir. Kazanç. Bir mal veya mülkün getirdiği kazanç.  Getirilme, ortaya konulma. Söyleme, dile getirme. Suâl îrad edilmek: Soru yöneltmek. (Arapça)[2]

Sözcük daha ziyade, gelir, kazanç, mülkten elde edilen kira geliri manalarında kullanılmış,  fakat edebiyatta da  ihmal ile mukabil bir anlamda bir şeyin zikredilmesi manasında bir terim olarak da karşımıza çıkmıştır.

Edebiyatta irâd,  edebiyatta hazf ve zikr ile alakalı, bir ibarenin, duanın, yazının bir bölümünün hatırlatılması, alıntılanarak zikredilmesi manasında kullanılmıştır.


[1] https://www.etimolojiturkce.com/kelime/irat

[2]  https://www.luggat.com/irad/1/1

 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016