Evde Köpek Beslemek

        Evet nedir bu evlerde köpek besleme sevdası veya sebebi?. Sokaklar, çocuk parkları köpek kaynıyor son zamanlarda. Öyle böyle değil. Eşek kadar köpeklerden, kediden küçük köpeklere kadar acaip acaip köpekler. Görünce korkmamak elde değil.
Yazın çocuk parkları köpek pislikleriyle dolu, çocukların sağlığını düşünen yok, it gezdiren kendini medeni sanıyor. Sağlık açısından bir sürü sakıncaları var. Kaç kendini bilen medeni kişi bunları biliyor, gereğini yapıyor. İşimiz gücümüz ne görsek hemen kopya alışmışız hazıra, hırsızlığa, beleşe, karılar, kızlar köpek sevenleri severler. Dedin mi? Erkeklerde başladı köpek gezdirmeye kimi kılıbık kadın korkusundan, kimi karı-kız tavlamak için sokaklarda. Büyük şehirlerde yaşayanların vay haline, bizim buralarda bile, bu aralarda köpek pislikleri arttı. Köpek gezdiriyorsun, sözde medenisin, köpeğinin pisliğini temizlesene. Fransanın, Hollandanın, Almanyanın, Belçikanın gününe düşmemiz, yakındır. Evlenmiyorlar, köpek besliyorlar. Evlenenler çocuk istemiyorlar. Köpek besliyorlar.. Peki neden? İşte orası sakat! Kişinin inancına ve karakterine göre çok şeyler söylenir. Ancak bizim işimiz değil. Avrupa Ülkelerine gidenler araştırsınlar, sorsunlar. Köpekler artık Fabrikatör olmuş, sahipleri miraslarını onlara bırakıyor. Köpekler insanlardan daha değerli olmuş. İnsanlar köpekleri beşlerde, insanlar olmayınca o hazıra alışmış köpeklerin hali ne olur. İleriyi düşünen yok.
Hele Müslümanım diyen insanların evlerinde köpek beslemeleri, ya cahillikten, ya da gösteriş sevdasından. Çünkü köpeğin girdiği eve melekler girmez. Şeytanların ve Müslüman olmayan cinlerin oyun alanı olur. Bu evin bereketi olmaz, bu evde namaz kılınmaz. Cahil kalmaya kararlı olanlara lafımız yok. Bir şey yaparken biriz faydalarını, zararlarını, geleceği düşünün.. Köpekler sadık hayvanlardır. Ancak sonuçta hayvandırlar. Nerede ne yapacakları belli olmuyor. Köpek beslemeyi sevdiğini söyleyenler, köpeği alıyor biraz ilgileniyor, sonra bıkıyorlar, bakmak, zor geliyor. Ondan sonra sal sokağa. Yanlış, yanlış, Böyle yapınca kimse veballerden kurtulmuyor. İnsanlar her yaptıklarının veya yapmadıklarının hesabını verecekler. İsteseler de istemeseler de. 
“Kişiler sevdikleriyle olacaklardır”. Bilmeyenimiz yoktur, her halde Sevdiklerimizi özenle, seçelim. Her seçimin bir bedeli var. Bedelini ödeye bileceğiniz şeyler isteyelim sevmeyelim. İstemek sevmek sorumluluk ister, sorumsuzluk değil, Hayvanlar yaptıklarından sorumlu tutulmazlar.. İnsanlar değil. Gerçek manada özgürlük hayvanlara var gibi. Onun bile sınırları var. İnsanlar sorumluluklarından asla kaçamazlar. Kaçarım diyenler. Özgürdür.. Ama nereye kadar… Son durak olsa iyi, kiminin narı cehennem, kiminin sonsuz cennet.. 
Sözde medeni olmak dışarıdan bakılınca çok sırıtıyor inanın. Cahil cahilliğini hep belli eder. Ne kadar okursan oku bazı cahillikler diplomalarla aşılamıyor. Cahillik kalacaksa bunca emek, İsraf! Yapılmaması gerekenler israf, israf. Çöplerdeki artıkları bile yemez oldu, sokak hayvanları, onlarda mama yiyor.. Şişiyorlar sonra yürüyemiyorlar, Kedileri köpekler parçalıyor koşamayınca, kuşlar uçamayınca, kediye yem oluyor. Araştırın, okuyun, düşünün geçmişimizi ve gelecek de neler olabileceğini.. Sonra keşkelerle, pişmanlıklarla.. Sadece İnsanlar ve cinler ektiklerini biçerler. İster, iyilik olsun, ister kötülük. Güzellikleri düşünen, yapan güzelliklere kavuşmak için verilen emekleriniz bereketli olsun. İNŞAALLAH.

 

Dinimizde Ev İçinde Köpek Beslemek Caiz midir?

Dinimize göre evin içinde köpek beslemek caizmidir sorusunu Dr. Murat Kaya anlatıyor...

Ebû Hüreyre (r.a) şöyle buyurmuştur: Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdular:

İçinizden birinin kabından köpek (ağzını sokup bir şey) içerse o kabı yedi kere yıkasın! (Buhârî, Vudû’, 33)

BU HADİSTEN NE ANLAMALIYIZ?

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz diğer hadislerinde şöyle buyurmuşlardır:

Köpek birinizin kabından diliyle su içerse, onu döksün ve kabı yedi defa yıkasın! (Müslim, Tahâre, 89)

Köpek dilini sokarak bir şey yiyip içtiği zaman, sizden herhangi birinizin kabının temizliği, birincisi toprak ile olmak üzere, o kabı yedi defa yıkamasıdır. (Müslim, Tahâre, 91)

Toprak temizleyicidir. Mikrop öldürücü ilâçların çoğu da toprak mikroplarından elde edilir. Öyle anlaşılıyor ki bu hadîs-i şerîf de Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in mûcizevî beyanlarından biridir.

Bu hadîs-i şerîfler, Şâfiîler’in delillerindendir. Hanefîler’e göre ise bu hüküm, üç defa yıkama emriyle neshedilmiş, kaldırılmıştır.

CEBRAİLİN PEYGAMBERİMİZİN EVNE GİRMEMESİNİN NEDENİ...

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyururlar:

İçinde köpek ve canlı resmi bulunan eve melekler girmez! (Buhârî, Bed’ü’l-Halk, 7)

Hz. Âişe (r.a) şöyle anlatır:

Cebrâîl (a.s)Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’e belli bir saatte geleceğini vaad etmişti. Vakit gelmiş, fakat Cebrâîl (a.s) gelmemişti. Allah Rasûlü (s.a.v) elinde bulunan sopayı yere attılar ve:

Allâh da rasûlleri de vaadlerinden caymazlar! buyurdular.

Sonra etrâfa bakınmaya başladılar. Bir de ne görsünler; sedirin altında bir köpek yavrusu! Bunun üzerine:

“−Ey Âişe! Bu yavru buraya ne zaman girdi? diye seslendiler.

Ben de:

“−Allâh’a yemîn ederim ki bilmiyorum.” dedim.

Emir verdiler, köpek yavrusu evden çıkarıldı. Cebrâîl (a.s) da hemen geldi.

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v):

“–Bana söz verdin, ben de bekledim ama gelmedin. dediler.

Cebrâîl (a.s):

“–Gelmemi, evinizdeki köpek engelledi. Biz melekler, içinde köpek ve sûret bulunan eve girmeyiz.” cevabını verdi. (Müslim, Libâs 81, 82. Ayrıca bkz. Buhârî, Bed’ü’l-halk 7, Libâs 94; İbn-i Mâce, Libâs 44)

Bu rivayetlerden evin içinde köpek beslemenin doğru olmadığı anlaşılıyor. Zira köpeğin nefesi ve salyası necistir. Nitekim köpeklerin salyalarından, tüylerinden ve hattâ nefeslerinden çeşitli bulaşıcı hastalıkların husûle geldiği, artık günümüzde şüphe götürmez bir ilmî gerçektir. Üstelik bunlar, ilmin bugünkü ulaştığı noktada tespit edebildiği gerçeklerdir. İslâm’ın bu husustaki ölçülerinin henüz bilinmeyen kim bilir daha nice hikmetleri bulunmaktadır.

Hadîs-i şerîfte buyrulduğu gibi eve tesâdüfen girmiş olan bir köpek yavrusu sebebiyle Cebrâîl (a.s)Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in yanına gelmemiştir. Bir de hiçbir sebep yokken irâdî olarak içinde köpek beslenen evlerin hâlini düşünmek gerekir! Zira Rasûl-i Ekrem Efendimiz’inHz. Âişe’ye:

“–Bu köpek yavrusu buraya ne zaman girdi? diye sorması ve onun da:

“–Vallâhi bilmiyorum.” diye yemin ederek cevap vermesi de gösteriyor ki, bir müslümanın evinde bile bile köpek bulundurması söz konusu olamaz. Bu hâdise de, sebepsiz değil, mü’minler için bir hükmün zâhir olması hikmetine binâen vukû bulmuştur.

Ancak avcılık, çobanlık ve bağ-bahçe bekçiliği gibi vazîfeler için -evin dışında olmak kaydıyla- köpek beslenmesine müsâade edilmiştir. Zira bu, bir ihtiyâcı karşılamaktadır.

Köpeğin eve alınmaması, ona karşı menfî (olumsuz) bir tavır takınmayı da gerektirmez. Yâni köpeklerin aç bırakılması veya onlara kötü muâmele edilmesi söz konusu olamaz. Bilakis İslâm, merhameti bütün mahlûkâta şâmil bir sûrette telkin ettiği için, köpeklerin de hayatlarının korunmasını, diğer mahlûkât gibi onlara da şefkat ve merhametle muâmele edilmesini emretmiştir.

Nitekim bir hadîs-i şerîfte, susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe su veren günahkâr bir kadının Cennetlik olduğu haber verilmiştir. (Buhârî, Enbiyâ 54; Müslim, Selâm 155.)

Târihimizde de mahlûkâta merhamet duygusunun müesseseleşerek çeşitli vakıflar kurulduğu ve bu vakıfların şefkat elinin, himâyeye muhtaç hayvânâta kadar uzandığı, mâlum ve meşhurdur.

Dolayısıyla mühim olan, köpek besleme husûsunda da İslâm’ın belirlemiş olduğu meşrûiyet sınırlarına riâyet etmektir.

Kedi ise evcil bir hayvandır; onun evde bulunmasında mahzur yoktur.

Üye / Erkek / 6/7/2021