GÜLBÜN VE GÜLBİN NEDİR

 

 GÜLBÜN VE GÜLBİN NEDİR


Osmanlıca yazılışı  gülbün :  گلبن

Osmanlıca yazılışı  gülbin : گلبین

Gülbün  - گلبن - sözcüğü Farsça kökenlidir.  Sözlüklerdeki anlamları: Gül yetişen yer, gül köşkü. Gül ağacı hatta güllük, gül bahçesi anlamlarına gelir. Gülbin – گلبین- ise aşağı yukarı aynı anlamları taşımakla da beraber gülfidanı anlamında farsça bir sözcüktür.

 

Edebiyatta Gülbün ve Gülbin


Gülbün veya gülbîn kelimesi bir isim veya benzetme olarak divan şiirinde karşımıza sık sık çıkar.  Kelime anlamı olarak Gülbün:  Gülfidanı, Gül yetişen yer anlamındadır.  Gerçek anlamı ile de karşımıza çıkan bu sözcük, mecaz, benzetme ve sıfat olarak da kullanılmıştır.  Bu kelime genç kız veya genç delikanlı anlamına gelecek sembol manalarda   ve benzetme amaçlı olarak  sık sık   karşımıza çıkar.

Gül, Gülbün, gülbin ve Gülgün sözcükleri renk ve sıfat olarak da karşımıza çıkarlar. Bu durumda sevgilinin yanağı, elbisenin rengi, şarabın rengi gibi renk ve ton belirten bir özellikte kullanılmış olur.  

Gül âteş, gülbün âteş, gülşen âteş, cûybâr âteş
Semender-tıynetân-ı aşka besdir lâlezâr âteş   Şeyh Galip Şiirleri

Hansı gülşen gülbün-ü serv-i hırâmânunca var
Hansı gülbün üzre gonca la'l-i handânunca var         Fuzuli

 Fi'l-hâl berk u şâh salup gülbün-i kalem.              Nedim


Nola olsa o arak-rîz-i izar-ı rengîn 
Gülbün-efrûz-i harîm-i çemen-i illiyyîn          XVII. asır şairlerinden Yarî - "Na't-ı şerîf",


Gülzar-ı letafete o nev gülbün-ü nazın
Sular gibi akdı kad-i dilcûsuna gönlüm        Fıtnat Hanım

Düm-i tâvûsdur gül-bün gerek kim
Ahıda bülbüle hûn-ı kebûter

 

İLGİLİ BAŞLIKLAR VE LİNKLERİMİZ

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016