HANGİSİ VAHŞET

DALDAN DALA 

 

İspanyollar, boğaları mızraklayıp öldürünce spor oluyor,

Çinliler binlerce köpek öldürünce festival oluyor,

Japonlar makyaj malzemesi için balinaları katledince ticaret oluyor,

Yahudiler günahlarını yükledikleri tavukları duvara vura, vura öldürünce gelenek oluyor..

Müslümanlar Yüce Yardanın rızası için kurban kesince vahşet oluyor…   

     Bu nasıl bir düşünce şekli… demiyoruz.. Şeytani bir düşünce olduğunu biliyoruz. Yaşadığımız dünyadan ahiret alemine iki yol gider. Biri İlahi emirlere uyarak Yüce Yaradanımızın rızasını kazanmak için sadakatle gidilen İlahi yol…Cennet yolu..

Diğeri İblisin tuzaklarına aldanarak, sorumsuz, sözde özgür, bağlılık yok… Her şey serbest, Zevki- Sefa, Paylaşmak yok, Ben, ben kindarlık.. Şeytani yol… Cehennem yolu…

İnsanlar iki yoldan birini seçmekte serbest, Hesap günü hesap vermek mecburi..  İblis hep pis işleri sevdiğinden, İblise aldananlarda hep pis işler yaparlar..  Hayvanları öldürürken kanını akıtmak helal iken, onlar bunun tersini yapar. Kan akıtmadan öldürüp öyle, yerler..  Sırf islama muhalefet olsun… Şeytan sevinsin.. İslam neye doğru derse,  Şeytaniler ona yanlış der.. İmkanları olsa yemeği başka yerlerinden yerler..

        Kurban kesmeye vahşet diyenler ya hiç et yemiyor ot yiyorlar, yada etin tarlaya ekilip biçilen bir şey olduğunu sanıyorlar..  Okuyup bir sürü diplomalı olupta, böyle düşünmek  ne kadar.. Akıllıca.. Biraz okuyun araştırın demeye gerek yok..  Sorsanız herkes çok kültürlü..  Ancak çoğunluk şeytani kültüre bağlanmış. Dünyaya Şeytan gibi tek gözle bakarlar..  Kolaycı, yağmacı, yalancı, hileci olurlar.. 

 İlahi yolda sadakate yürüyenlere selam olsun…

Şeytaniler bildiklerini tekrar eder. Dururlar.. Bilgileri kıttır kısır döngü içinde debelenip dururlar, putlar yapar taparlar.  Medeniyet çalmak değil, çalışarak hak ederek elde edilir…

    İMAM ile PAPAZ'IN BAŞLAMADAN BİTEN MÜNAZARASI..

İmamın, ehli kitap ile münazara için patrik ve papazların olduğu tartışma ortamında ilk cümlesi şöyle olmuş:

- “Papaz efendi, çoluk-çocuk nasıl?”
Papaz, kibirle yüzünü ekşitmiş;

- "Hıristiyan din adamlarına münâzaraya geliyorsun da, daha papazların, papanın çoluk-çocuk edinmek gibi süflî (aşağılık) işlerle meşgul olmadığını bilmiyorsun öyle mi! Bu ne cehâlet?!” ...

İmam gülmüş;
- “Bilmediğimden değil... Fakat;
Kendinize bile yakıştıramadığınız, süflî iğrenç bulduğunuz, eş ve evlât edinme vasfını Yüce Allâh isnat edişinizdeki tutarsızlığı size söyleteyim dedim.

 

Üye / Erkek / 6/7/2021