ANTALYA ANTİK KENTLERİ

 


ANTALYA ANTİK KENTLERİ


   

Akalissos ( Kumluca Asar Önü) Antalya Körfezi Kumluca’ya 23 km. uzaklıkta Idebessos antik kentine 2 km. güney-doğusu İncir ağacı köyündedir. Kentin Hellenistik dönem öncesinden beri var olduğu sanılmaktadır. Kent, Roma döneminde İdebessos (Yenikışla-Bademağacı) ve Kormos (Karabük) ile üç kent birliğini (Sympoliteia) kurmuşlardır. İmparator III. Gordianus döneminde (M.S.238-244) sikke bastırmıştır. Bu sikkelerin üzerinde kentin ismi yazılıdır. Bizans devrinde ise Myra metropolitliğine bağlı bir piskoposluk merkezi olmuştur. Akalissos’da, sur parçaları, Bizans devrine ait iki kilise kalıntısı, İmparator Commodos’un (M.S.180-192) heykelinin kaidesi ve otuza yakın lahit görünür durumdadır. Lahitler klasik Likya lâhitlerinden biraz farklı olarak sade üçgen alınlıklara ve cephe girişlerine sahiptir.     

ALANYA (Coracesium, Alaiye, Kolonoros)
ALANYA’nın ilk kez ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu henüz bilinmemektedir. Kentin bilinen en eski adı Korakesium dur. Bizans döneminde ise Kalanoros ismi verilmiştir. 13, YY da Anadolu Selçuklu Hükümdarlarından 1, Allaaddin Keykubat’ın (1200-1237) kaleyi alması ile şehrin ismini Alaiye olarak değiştirmiştir. 1935 yılında Kenti ziyaret eden Atatürk ise Alanya adını vermiştir. (Korekesium’dan İlk kez bahseden M.Ö.4, Yüzyıl antik coğrafyacılarından Scylax’dır Bu dönemde bölge Anadolu’nun önemli bir bölümünü istila eden Perslerin egemenliği altındadır. Daha sonra ünlü antik çağ yazarı Strabon, Piri Reis, Seyyep, İbn-i Batuta ve Evliya çelebi bölgeyi gezen seyyahlar olup eserlerinde kentten bahsetmektedirler…. 
Yazının Devamı için tıkla: ALANYA


ANTİPELOS  
( Kaş) Antiphellos kenti Likya'nın kentlerinden birisidir. Bu antik kent Likya'nın Orta Likya denilen bölgesinde yer alır. Likya veya Lisiya,Teke Yarımadası'nı kapsayan antik bir bölgedir ve bu bölgedeki antik kentlerin oluşturduğu bir federasyonun bölgesel adıdıır. Likya Roma döneminde Roma İmparatorluğu’nun bir eyaleti haline gelmiştir. Likya "Işık Ülkesi" anlamına gelmektedir….    
Yazının devamı için Tıkla ANTİPELOS

Aperlai  (Aprilla) Sıçak Yarımadası
 Aperlai kenti Sıçak Yarımadası'ndaki, Sıçak İskelesi'nin olduğu yerde bulunan bir antik kenttir.  Aperlai Kaş ile Kekova arasında bulunan Sıçak Yarımadasında uzun ve dar bir koyun başlangıcında yer alır. Bu antik kente  Kaş 'tan tekne ya da Üçağız'dan kayıkla gitmek ulaşım yönünden en kolay yolculuk şeklidir. Karadan ise Kılıçlı'da bulunan Apollonia' antik kentinden buraya uzanan 7 km lik bir antik yoldan  yürüyerek gitmek gerekecektir.  Kent adının orijinali Luwi dilinde “Aprillai” olup “Akarsu Boğazı” anlamına gelmektedir.(1)……. Yazının Devamı için tıkla: Aperlai    

Apollonia
( Kaş)

Kaş'ın etrafında Istlada, Apollonia, İsinda, Kyaenai gibi antik kentler yanında ismi bilinmeyen birçok harabe yeri vardır.Bunlar irili ufaklı antik yerleşimlerdir. Örneğin Tüse Köyü'nün yakınındaki alçak bir tepe üzerinde Tysse adında küçük bir yerleşme bulunur.

Bu antik kent Likya'nın Orta Likya denilen bölgesinde yer alır
...Yazının devamı için tıkla Apollonia


ARIASSOS  ( 
ANTALYA - BURDUR – Bucak ) Ariassos (veya Ariasos) Toros dağları üzerinde 900 – 1100 metre yükseklikte yer alan  taşlık bir vadide kurulmuş Psidya yerleşim yerlerinden birisi olan bir antk kentimizdir. Ariassos, Antalya’nın 50 km. kuzeyinde, bugünkü Antalya -Burdur - Bucak karayolunun Çubuk boğazından sonra 1 km. batısında  Akkoç köyüne l km. mesafede yer almaktadır. Bu yolun  üzerindeki Akkoç köyü sapağından  dönerek antik kente ulaşılmaktadır. Kente ulaşan antik yol da bazı bölümleriyle günümüze kadar ulaşmıştır…  Yazının devamı için tıkla: ARIASSOS  (

Arykanda : (Arycanda) Elmalı Finike Elmalı- Finike Karayolunun tam yarısında, Arif Köyü yakınında, Aykırıçay'ın (antik Arykandos Nehri) batı yamacında yer alır. Teraslar halinde bir yerleşim gösteren şehrin, en üst terasında stadyum yer almaktadır. Tek uzun kenarlarında oturma sıraları yer almakta, diğer uzun kenar yamaca açılmaktadır. Bu alttaki terasta, bölgenin ufak fakat en iyi korunmuş tiyatrosu, en alttaki terasta ise agora ve meclis binası yer alır...Yazının devamı için tıkla: Arykanda

Aspendos  (Belkıs) Aspendos veya Belkıs Antalya ili Serik ilçesinde bulunan Belkıs köyünde yer alan anfi tiyatrosuyla meşhur Pamphylia bölgesinin  (1)  önemli kentlerindendir. Antalya'nın 48 km. doğusunda ,Antalya -Alanya karayolundan, Serik geçildikten sonra kuzeye dönülerek 4 km.'lik Aspendos yolundan ulaşılmaktadır. Serik ilçesinin 8 kilometre doğusunda Köprüçayı'nın dağlık bölgesinden düzlüğe ulaştığı yerde M.Ö. 10. yüzyılda Akalar tarafından kurulmuş olduğu sanılan ve antik tiyatrosu ile dünyaca meşhur bir ören yeri ve antik kentidir…     Devamı: Aspendos  


Attaleia
( Antalya )
Antalya'nın Tarihöncesi çağlarda  Pam-filya (Pamphylia) diye anılırdı. M.Ö. 159-138 yılları arasında BERGAMA kralı Attalos II kendi adını taşıyacak olan Antalya şehrini kurdu. BERGAMAKrallığı’nın sona ermesiyle (M.Ö. 133) bir süre bağımsız kalan kent, daha sonra korsanların eline geçmiştir. M.Ö. 77’de Komutan Servilius Isauricus tarafından Roma topraklarına katılmıştır. Roma lılar döneminde Antonius şehri sevgilisi Kleopatra'ya armağan etmişti….  Devamı: Antalya     


 Didyma, Didim
Didyma, Aydın’a 103 km uzaklıkta, Söke ilçesinin Yenihisar köyü yakınlarında Didim ilçesinde Miletos'un 18 km. güneyindedir.  Kentin adlarından birisi Didiyma diğeri ise Brankos tur.  Ddiyma adı eski Yunanca da İki ikiz kardeş anlamına gelirken, Brankhos kelimesi ise  “ Biliciler, kahinler”  anlamına gelmektedir. Didiyma İkiz kardeş anlamı Efes şehri ile kardeş şehir olduğunu ifade ederken “ Kâhinler “ anlamı ise kentin kurucusu sayılan Brankos’un kâhin olması ile ilgilidir..... 
Yazının devamı: Didyma, Didim

Demre   tarihi geçmişi ve coğrafi konumu itibari ile Antalya ilinin turistik ilçelerinden birisidir.  İlçe, Noel Baba Kilisesi, Myra Antik Kenti ve Tiyatrosu, Andreake Antik Kenti, Kaya Mezarları, Simena Antik Kenti ile turizm açısından ülkemizin ve Antalya'nın başlıca cazibe merkezlerinden birisidir.  Kekova adaları, tertemiz denizi, iklimi, coğrafik güzellikleri açısından şanslı bir yerleşim yeridir… Yazının Devamı: Demre    Gagai-
Antalya- Kumluca- Kumluca,  Mavikent'e (Yeniceköy) yaklaşık 1.5 km uzaklıkta 180 m. yüksekliğinde bir tepe üzerindedir. Günümüzde 750 m genişliğinde kum bir düzlükle deniz kıyısından ayrılmaktadır. Şehir; yukarı ve aşağı akropolis ve aşağı kent olarak üç kısımdan oluşur. Şehrin kuruluşu ile ilgili iki değişik hikâye anlatılmaktadır. İlk öyküye göre Likya'da yerleşecek toprak arayan bazı Rodoslular, söz konusu isteklerini buranın yerli halkına 'ga , 'ga ( toprak, toprak ) diye seslenerek anlatmışlardır. Diğer hikâyeye göre ise Rodos'lu bir komutan Likya ve Klikya'lı korsanlara karşı bir savaş kazandıktan sonra bir fırtınanın içine dalar ve gemisi de tehlikeye düşer; geminin tayfası karayı görünce 'ga, 'ga diye bağırır ve kıyıya çıkarak kurtulurlar. Günümüzde şehirden kalanlar yok denecek kadar azdır. Su kemeri kalıntıları, kilise kalıntıları, tiyatroya ait bir çukurluk ve birkaç işlenmiş taş blok geriye kalabilenlerdir. (https://finike.8m.com/gagai.htm )        Hamaxia Abtik Kenti

ALANYA’nın6 km. kuzey batısındaki Elikesik Köy yolu üzerindedir.   Yol bir çiftlikte biter Bundan sonraki 1 kilometrelik mesafeyi yürümeniz gerekir. Hamaxia yaklaşık olarak 450 metre yükseklikte bir yükselti üzerindedir. Kent’in, İsa’dan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda Korakesion’a (ALANYA) bağlı olarak varlığını sürdüren küçük yerleşim yeri olarak kurulduğu Roma ve Bizans dönemlerine kadar varlığını sürdürdüğü sanılmaktadır.Devamı Hamaxia Antik Kenti

  Isında ( Kaş)
İsinda, Antalya ili Kaş ilçesi yakınlarında bulunan antik Likya kenti. İsinda (Belenli) Kaş'a 13 km mesafede Belenli köyünün hemen yakınındaki tepe üzerinde kurulmuştur. Isında küçük bir Lykia şehridir ve etrafı surlarla çevrilidir. Kentte yer alan akropolün ortasında Lykia yazıtlı iki ev tipi mezar ilgi çekicidir. Ayrıca birçok kaya mezarı ile Roma devrine ait Lykia tipi lahitler günümüze kadar varlığını sürdürmüştür....      

Istlada  (Kaş ve Kekova ) Lykia Bölgesi,  antik kentidir. Finike - Kaş  karayolu üzerindeki Davazlar Köyü'nden Doğuya ayrılan 4 km'yoldan Kapaklı Köyü'nün Hoyran mevki ve  MÖ 4. yüzyıla ait Hoyran Anıtına ulaşılır.   Hoyran Mezar Anıtı bir kayadan kesilen ev tipi mezardır. Anıtının alınlığında üç kişi ayakta durmaktadır. Alttaki geniş frizde ise ortada bir sedir üzerine uzanmış erkek figürü ve bu figürün önünde bir masa ile dört silahlı adam figürü yer alır. Akropolün doğu ve kuzey yönünde kaya mezarları, lahitler ve stel şeklindeki mezarlar ile sarnıçlar görülür. Mezarların tümü Roma Devri'ne aittir. Bu lahitlerin arkasında kayaya oyulmuş Lykia ev tipi mezarlardan biri Güvercinli mezar olarak anılır. Mezarın üzerinde horoz, sfenks ve güvercin tasvirleri bugün de görülebilir. Mezarın kuzey yönünde ise mezar sahibinin ve yakınlarının tasvir edildiği bir friz yer almıştır. Mezar MÖ 4. yüzyıla aittir. (https://tr.wikipedia.org/wiki/Istlada)      

İotape (
Antalya- Gazipaşa)   İotape, ALANYA 'nın 33 kilometre doğusu, Gazipaşa yolu üzerindedır. Bir Kilikya kıyı şehri olan İotape'nin adı M.S. 38-72 yılları arasında yaşamış Kommagene Kralı IV. Antiochus'un karısı Iotape'den gelmektedir. Denize doğru uzanan yüksek bir burun, kentin akropolüdür. Sular, bu bölüme bir kale görüntüsü vermektedir. Kentin yapıları büyük ölçüde tahrip olmuştur. Akropolün Liman Caddesinde üç basamaktan oluşan krepis, bunların arasında heykellerin olduğu kaidelerden anlaşılmaktadır. Heykellerin yazıtları, kentin başarılı sporcularından ve hayırsever insanlarından söz etmektedir. Kentin ayakta kalabilen en belirgin yapısı hamamdır. Hamama ait kanalizasyon sistemi günümüze kadar korunmuştur. Antalya -Mersin karayolunun güneyinde bir tapınak kalıntısı vardır. Kentin doğu ve kuzey tepelerindeki nekropolde anıt mezarların yanı sıra tonoz örtülü küçük mezar yapıları da yer almaktadır. ( Geniş Bilgi için https://tr.wikipedia.org/wiki/Iotape)      

Kandyba- ( Kaş Çataloluk Köyü)
 
Antalya ilinin Kaş  ilçesine bağlı Çataloluk Köyü'nde yer alır. Kandyba’nın antik Likya kentlerinden biri olduğu sanılmaktadır. 

 
Kekova  (Dolichiste) Batık Şehir Kekova tarihle iç içe inanılmaz güzellikler sergileyen güzel bir yurt köşemizdir. Doğal güzelliklerinin yanı sıra çok sayıda antik kente sahip olan Kekova'nın her yerinden bir tarih fışkırmaktadır. Kekova, Mavi yolculuk yapanların ve yatların uğrak yeridir. Kekova'ya denizden ulaşım Kale Çayağzı'ndan kiralanan kayıklarla da yapılabilir. Kekova 'nın etrafında çok sayıda antik kent bulunur. Aperlaikenti 'de bu antik kentler içinde sadece bir tanesidir. Sıcak İskelesindeki Aperlai, Batık Kent, Kaleköy'deki Simena, Üçağız'da bulunan Theimussa, Gökkaya koyu üzerindeki Istlada birbirine çok yakın olan antik kentlerin bazılarıdır. ( Bkz.ANTİPELOS VE NİSA ANTİK KENTLERİ ( Kaş) _)        
  
Khoma
(
Antalya - Elmalı- Hacı Musalar Köyü ) Antalya - Elmalı’ya 13 km. uzaklıkta Hacı Musalar ve Sarılar köyleri yakınındadır. Khoma Hellencede “tepe, yığın, tümsek” anlamına gelir.  Kent, Beyler Höyük olarak da bilinmektedir. Tepe, 350 x 300 metre boyutlarında olup 13 metre yüksekliktedir. Kazılarda saptanan tabakalar Erken Tunç Çağı, Roma ve Bizans Demir Çağı'dır.  Khoma, Lykia birliğinden gelişmiş olan Koinon’un (eyalet birliği) yer aldığı otuz altı kent ve kentçikten biri olduğu sanılmaktadır. Bu kesimde yapılan kazılarda kırmızı ve siyah açkılı çanak çömlek parçaları ile pişmiş toprak figürler, bir mühür, ağırşaklar, tezgah ağırlıkları ve tunç iğneler ele geçmiştir.[ https://tr.wikipedia.org/wiki/Hacımusalar]      

Korydalla—Kumluca_
Kumluca ilçe merkezinin 1 km batısında, Myra’nın 29 km kuzeydoğusundadır. Yunanca “Korydos” (tarlakuşu) kelimesinden türetilmiştir. İ. Ö. 500 yılında Miletli Hekataios tarafından Rhodos Kenti olarak belirtilmiştir. kent, iki tepe üzerinde ve eteklerinde kurulmuştur. Antik kentte bugün göze çarpan belli başlı eserler hamam, su yolu, ile Büyük ve Küçük Asar Tepeler üzerinde bulunan sarnıçlar, kaya mezarları ve özenle yapılmış bir duvar işçiliği gösteren büyük mozaikli bir yapıdır. Suyolu Kumluca ilçesinin, Şeyhköy’e giden toprak yolun kenarında ve yol boyunca yaklaşık 500 m. kadar devam etmektedir. Küçük Asar tepesinin batı yamacında 6 adet kaya mezarına rastlanır. Kentte tiyatro bulunmakta ise de bugün toprak üzerinde hiçbir iz kalmamıştır. Tepeye ulaşan kayaya oyulmuş merdivenlerden çok az bir kısmı ünümüze kadar korunabilmiştir. Tepede sarnıçlar ulunmaktadır. Sarnıçların bir kısmı kayaya oyularak e kayaların şekline uydurularak yapılmış olup sıvalıdır. (  Geniş Bilgi : antalya.batiakdeniz.com/genelbilgi.php?)

Kyaneai Cyaneae- ( Kaş, Yavi veya Yuva Köyü)  Kaş 'a 23 km uzaklıktaki Yavı Köyü'ndeki sarp kayalıklar üzerinde bir kenttir. Araba ile tiyatronun yanına kadar çıkılabilir. Tiyatro Tepenin güney eteğinde ise tabii meyile oturtulmuş ve günümüze kadar sağlam gelebilmiştir. Kyaenai 240 m kadar yükseklikteki sarp kayalıkların üzerine kurulmuştur. Şehrin etrafını 450 m uzunlukta bir sur çevirir. Surların Bizans döneminde de kullanıldığı sanılmaktadır.. Surların un batı ve kuzey kısımlarında üç kapı görülür.  Kyaenai ismi koyu mavi anlamına gelmekte, ayrıca "Çınlayan Kayalar" adıyla da anılmaktadır. Bunun nedeni rüzgârın buradaki kayalara çarparak çınlaması olsa gerektir.
Tiyatro ile akropol arasında nekropol sahası yer alır. Ağaçlar arasında Roma Devri'ne ait irili ufaklı birçok lahit bulunmaktadır. Kyaenai, Lykia Bölgesi'nde en çok lahit görülen şehir niteliğinde olduğundan buraya lahitler kenti de denir. Batı taraftakiler sade, doğu yamaçtakiler daha değişik ve bazıları kabartmalıdır. Bu kabartmalı lahitler M.Ö. 350'ye tarihlenir. Diğer lahitlerin hepsi Roma dönemine aittir. (http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44856/cyaneae---kyaneae-yavi-veya-yuva-koyu.html)
   


 Laertes Antik Kenti  (
ALANYA ) ALANYA'nın 25 kilometre doğusunda Toroslar'da bir vadi ağzında yükselen yamacın eteğinde kuruludur. Kent, Antik Çağ'da Dağlık Kilikya olarak bilinen bölgenin içindedir. İç kesimde olmasına karşın kentin limanı da vardır. Laertes'te bulunan MÖ 7. yüzyıla ait ve üç yanı Fenike dilindeki yazıt, ALANYA Müzesi'nde sergilenmektedir. Kentten günümüze kalan ve Roma dönemine ait kalıntılar arasında gözetleme kuleleri, halkın agorada sohbet için kullandığı yarım daire biçiminde oturma birimi, İmparatorlar caddesi, odeon veya tiyatro; Zeus, Apollon ve Sezar adına yapılmış tapınaklar, agora, hamam ve nekropol sayılabilir.      


Limyra (Zemuri ,Turunçova, Zengerler) Fenike
Finike İlçesi, Turunçova Beldesi, Yuvalılar Köyü sınırları içinde yer alır. Limyra,1970 yılından beri Avusturyalı arkeologlarca kazılmaktadır. Değişik dönemlere ait buluntular, hem bölge tarihini aydınlatmış hem de Antalya Müzesine çok önemli buluntular kazandırmıştır. Limyra, Likya Bölgesinin en çok kaya mezarına sahip kentlerinden biridir. Özellikle şehrin kuzeyindeki Toçak Dağında gün ışığına çıkarılan İ.Ö. 4. yy.a ait Kral Perikles'in anıt mezarı mimarisinin Xanthos'taki Nereidler Anıtına benzemesi ve önemli parçalarının Antalya Müzesinde sergilenmesi ile ayrı bir önem arz eder. Günümüz köy yerleşimi ve kalıntılara ulaşan asfaltın hemen kenarında, İ.S. 141 yılında büyük bir onarım geçiren tiyatro binası yer alır.    

 Lissa (Lissai) - Karia
Lissa, Lykia ile Karia bölgeleri arasında, Kapıkargın koyunun 3 km. güney-doğusunda, Kargın gölü ucundadır. Lissa ,Luwi dilinde “kayalık” anlamına gelen bir sözcüktür. Günümüze yalnızca Akropol tepesindeki şehir surundan kalan duvar parçaları ve bunların üzerinde Hellence yazılı birkaç yazıt ve çevreye dağılmış haldeki mimari parçalar gelebilmiştir. Sur duvarının üzerindeki onurlandırma yazıtları M.Ö. III. yüzyıla aittir ve Ptolemaios II ve Ptolemaios III’ün idaresinde olduğu yıllara tarihlenmektedir. Kentin bulunduğu yer ile deniz arasında basit, sarnıç tipi birkaç mezar görülmektedir.      

Lyrbe (Seleukeia):
    Üç tarafı derin yarlarla çevrili olduğu için kentin sadece güney yönünde surlar vardır. Duvarları kesme taştan yapılmış surun ortalara rastlayan bir bölümünde giriş çıkışı sağlayan bugün yıkık durumdaki Anıtsal Kapısı vardır. Sadece güneyden ulaşabilen bir tepe üzerine kurulmuş olan kent merkezinin doğu yamacındadır. Çeşitli yapı kalıntılarıyla çevrili olan Agora, ören yerinin en sağlam kalmış kısmını oluşturur. Plan bakımından Hellenistik devirde gelişen İon tarzındaki agoralara benzer.6 kapılı Agora'nın doğu ve batısında galeri ve dükkânlar yer alır. Batı