*)(* Ömre Sitem

 
Şu çorak gönlüme artık baharın faydası yok
Yamulan saz gibi burkuk nefesin gaydası yok
Bu bahar çok daha müşkül nice bülbül sesi var.
Ne çıkar gamlı gönül çok diye gülşen hası yok
 
Şu hüzün merheme muhtaç,  ne yazık dost da ırak
Ne bahar derdime hallaç … Ve yararsız ki ilaç
Akıyor iç seli burgaç, atacak bir tası yok
 
Nice herkül yeniversin, nice hülyam ve rüyam
Ne komiktir iki kürdan, kıracak bir kası yok
 
Bana mücrim nazarımdan, neşe ummak da haram
Niye şadlık dilerim ben,  cesedim var yası yok.  
 
Camekân bir kayığım hay... taşa çarpar ki lodos  
Gamı hırcın denizim say velakin dalgası yok
 
Dışı oynar içi ölmüş sanasın canlı ceset
Bu ne hortlak toyu olmuş sazı çok salsası yok
 
Ve sönen ömre bitâp ben ya figân faydası yok. 
 
 
Bu şiir,  ilk dizedeki hecelerin sesli ve sessiz harf ile bitişlerini ölçü alarak her dizede aynı dizilişi esas alan özleşim ölçüsü mantığını Feilâtün/ Feilâtün/ Feilâtün/ Fei lün kalıbına uygulayarak yazılmıştır.
 
V   V    _   _   /  V   V  _  _  /  V   V    _   _   /  V V _
 
Şiir 8+ 7 hece ölçüsüne de uyar. 

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016