DARGIN GİBİSİN SANKİ (MURABBA)

DARGIN GİBİSİN SANKİ ( MURABBA) 

Dargın gibisin sanki benim çeşm-i siyâhım  
Dîvâneyim aşkınla nedir söyle   günâhım
Gülşendeki güllerde kanar şimdi nigâhım
Efsûnlu hayâlinde doğar  şems-i sabâhım

Firkâtle yanar rûhum avutmaz beni zârım
Cevrinle harâb oldu perîşân gülizârım
Arzûlara sam vurdu hüzünlendi bahârım
Efsûnlu hayâlinde doğar şemsi sabâhım

Yoksun diye akşamlar olurken  yine erken
Kayboldu ümitler de,  güneş ufka inerken
Kalbim nice hicrânla sükûn  bulmadı derken
Efsûnlu hayâlinde doğar şemsi sabâhım

mefûlü/mefâîlü/mefâîlü/feûlün

NECİBE  TAŞKIN  ÇETİNKAYA

Necibe ÇetinkayaGold Üye / Kadın / 3/19/2017