HÜKÜMRANLIĞINDA RABBİMİN

Her düş’ün yalnızlığı kendine, hafız…

Kurak iklimlerde saklı bir çöl tozuyum

İfşası yüreğin…

Ah, biçareyim hafız ve rengim solgun

İçimde t/aşkın bir şarkı

İmha edemediğim kötülük

Yoksunluğumun tek ilacı sadece Rabbim

Huzura aş erdiğimde bilmeden güttüğüm

O yalnızlık:

Sobelendiğim derin bir teselli

Elbet kendime rast geldiğim bir masalda

Külkedisi olmanın pervasızlığıyla

Münasip bir dille sevdiğim cihandan yana derdim.

 

Sunumu hasretin sevgiye

İllegal gölgelerle dip dibe

Sarmalında gizemin

Devindiğim matemin:

Ne hoştur edası sessizliğin

İşte şerh düştüğüm mahrem bir mekân

Baş başayım Rabbimle.

Denenlere inat sevebildiğim sefil kimliğimle

Maruzatımı sundum sunalı evrene

Daha bir sakinim bu aralar, hafız.

 

Selası verilmiş bir kez geçmişin

Anda saklı bir kelam

Nidası yanık bir selam

İzinde Allah dostlarının

Şükür ki rast geldim en güzeline.

Manen dinginim, hafız

İçimde saklı o kubbe

Elbet sadece O’nun izniyle yaşamın mealidir

Dirlik birlik umduğum yıldızların ışıltısı ne ki?

İçimde yanan ateşin ferinde sunumu benliğin

Kaybolmak ne ki hem?

Bulduktan sonra Rabbimi ve kendimi

Ve işte devindiğim koca ömrün tevafuk bildiği sırları

Yoksa nasıl nail olurdum sonsuzluğun vuku bulduğu

Bir gök cismi gibi içimde devinen manevi hazza.

 

Sefasını sürmek sevginin

Nazenin yüreğin teamülü derin ve şefkatli

Sınandığıma binaen attığım her adıma kefil olan

Ruhumda saklı sükûn

Varsın sonlanmasın bunca zulüm

Dış sesin takındığı tavır ne ki?

Rabbimde bulduğum teselliden düşen payıma

Sunumu İlahi Aşkın

Beşeri sevda ne ki gök kubbenin her huzmesi

Yaratılmış canlıların en yücesi

Gel gör ki vakıfım o tek ve sefil zerreme

Ancak anarak Rabbimi

Daha çok sevebilmenin meali

Bir de Allah dostları ile verdim mi el ele…

 

Minyondur yüreğim

Cüssem ne ki?

Kadir olan bir ılıman iklim

Aşkın ve Rabbin indinde

Daha çok sevebildiğim kendimi

Varsın zehir saçsın kâfirlerin dili

Rabbim bildikten sonra içimden geçeni.

 

Geçip giden bir rüzgâr ve sağanağı

Rahmetin

Arındığım kirin tecellisi

Alnımdaki yazıya razı gelmenin hikmeti

Solsam da günbegün

Açan içimde bin bir gül

Bir renksem coşkuyla saran evreni

Bir duyguyum madem İlahi Aşkın izinde

Yandığıma kefilim, hafız

Sevebildiğim en yüce makam

Saklanmak ne ki insanların nezdinde?

Sakındım mı gözümden tüm sevdiklerimi

Ve işte hükümranlığında Rabbimin

Korunduğuma vakıf hangi canlıysa

Şükür uzağındayım şerrinden her birinin.

 

Gülüm ÇamlısoyGold Üye / Kadın / 2.06.2017