Sarıkamış'ta Azazil * )(*

 
Sarıkamış'ta Azazil * )(*
 
 Şiir 1 

Yine Kars’ın kışı gelmiş yine don kar savurur
Suretim buz kesi vermiş yüreğim har kavurur.
 
Aralıklar sızılarmış deli poyraz mı kusar
Bana oklar hizalarmış çatılar buz mu pusar
 
Donu tutmuş kuru dallar kara kuşlar düşüyor
Ne olur esme be rüzgâr! Gece Mehmet üşüyor
 
Bana söylen buyacakken içerim nar oluyor
Ya tenim don tutacakken ciğerim kor soluyor
 
Bu vatan buz dona kalmış suya muhtaç diyerek
Yere kıpkırmızı salmış ciğerim sökse gerek
 
Sema kar askeri dökmüş Azazil tırpanı kış
O şehit tenleri nakkaş ki vatan üstü nakış
 
Ya hilal çaktı gözümden ya muhit kanlı kefen
Ya susuz dallı damardan ciğerim söktü söken
 
Azazil tırpanı bıçkın yiğidim can biçiyor
O Naim cennete düşkün şehidim şan açıyor
 
Azazil cennete yüz bin canı almış ki demek
O Naim cennete yüz bin şehidin şavkı gerek
 
Sarı tenler kamış olmuş, kara girmiş bu kızan
Kara, Mehmet de kefendir diye sermiş bu vatan  
 
Ya vatandır kara Mehmet, Kara Mehmet ya vatan
Ya vatandır bu canım bak ya canımdır şu yatan
 
Dağı Mehmet duruyor bak, gülü Mehmet açıyor
Çayı Mehmet akıyor bak,  külü Mehmet saçıyor
 
Ne olur esme be poyraz  gece Mehmet üşüyor
Kara Mehmet düşüyor bak, kara Mehmet düşüyor
 
 
DOSTLAR İLE İLAVELER 
 
Yetişir cennete ruhlar teni canlar saramaz
Tutuşur hâr ile ahlar dünü an'lar soramaz...  Maksud & Maksude
 
O beyaz kar ölüm olmuş çabuk ol varmak için
Huriler kolların açmış sıcacık sarmak için            Seferi (Nurcan Bedir Ören)
 

 
Bu şiir aruz, Hece  ve Özleşim ölçülerinin üçü ile birlikte yazılmıştır.
 
Aruz Ölçüsü :
Med, imale, kasr, ulama  ve  zihafı olmayan  
V  V _   _   /  V  V   _   _   / V  V   _   _  /  V  V  _
Fei lâ tün /  Fe  i lâ tün /  Fe  i  lâ tün/ Fe  i  lün
 
Hece  Ölçüsü : 8 +7   = 15 hece ölçüsü
 
Özleşim Ölçüsü:    ( V : sesli ile biten hece  __ sessiz harf ile biten hece )
 
V  V _   _   /  V  V   _   _   / V  V   _   _  /  V  V  _  
Bu şemaya göre yukarıdan aşağıya her mısranın ilk iki hecesi sesli harf, 3 ve 4.  hecelerin de sessiz harf ile bittiğine dikkat ediniz. Bu sistem 4 + 4 + 4 şeklinde ve ilk 12 hecede bu şekilde devam eder 13. 14. heceler sesli 15. Hece ise sessiz ile bitmektedir.  
 Türki aruz da diyebileceğimiz bu sistem görüldüğü gibi aruz veznine de uyarlanabilmektedir.   ( aruz kalıplarını kusursuz kullanmak, uzun sesli ve kısa sesli kaidelerine riayet etmemek kaydıyla ) 

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016