ÇANAKKALE'DE
GÜNÜN ŞİİRİ

ÇANAKKALE'DE .
 
. -- -- / . . -- -- / . . -- -- / .. --
 
On sekiz mart, filolar çarpışıyor Marmara'da
Yaşı on beş ,yaşı altmış ,yaşı kırklar burada
 
O ne hengâme, nasıl koyu cehennem ki sular
Yanıyor bak beşeriyyet ,batı takmış da yular
 
Önce sarsıldı deniz ,can çekişir uygarlık
İnsafın zerresi yok, şahlanıyor barbarlık
 
Ocean zırhlısı şaşkın ,şu küçük Nusrete bak
İki muhrip batırırken, coşuyor satvete bak
 
Sonra başlar karadan orduların cenkleri âh !
Arz da mahşer kurulur, arşları kaplar eyvâh
 
Saldırırken tepelerden ,sanki dağlar uluyor
Mermiler çarpışıyorken ,ne civanlar ölüyor
 
Kiminin mavzeri bomboş, kiminin bombası yok
Elde tırpan, ayak üryân, kiminin urbası yok
 
Coştu îmanlı gönüller kuru dillerde niyâz
Her taraf âteş-i sûzân, yakıyor arşı ayâz
 
Analar koçları sürmüş kına yakmış ebede
Dualardan sabır örmüş, boyun eğmiş Samed'e
 
Âh, ne cân var ne de cânân, yücedir kalpte yatan
Tek yürek sanki yiğitler, koşuyor aşk-ı vatan
 
Yağıyor düşlere kurşun ,bu ne vahşet, bu ne kan
Siz münevver geçinenler, medeniyyet mi akan
 
Savaşın zulmeti yıkmış, çöküyor arza melâl
Mağrurîyet boğulurken ,haçı sindirdi hilâl
 
Nice aslan yatıyor gözleri gökte kalmış
Toprağın mâtemi var, kurşuna kurşun dalmış.
 
Geceler kor ,geceler zor, ışıtır yüzleri mâh 
Çehrelerden dökülür nûr, süzülür göklere âh
 
Bir ulus kurtuluyorken ediyor cânı fedâ
Ulu göklerde şölen var ,bu senin çün şühedâ
 
Bastığın toprağa dön bak, egemenlik akıyor
Dağların sırtına düşmüş ala güller kokuyor
 
Dualar yükseliyorken ebedin mâbedine
Şehidin makberi gülşen, gülüyor Mehmed'ine
 
Sönüyor şavkı ayın kırmızının üstünde
Coşuyor ruhları şen ,cenneti var destinde
 
NECİBE TAŞKIN ÇETİNKAYA
 
feilâtün / feilâtün / feilâtün/ feilün
 

Necibe ÇetinkayaGold Üye / Kadın / 3/19/2017