ÖLÜ KUŞLAR

Yalıtılmışlığın hesabını veriyordu kuşlar
Revnak bir kitlede doğurgan metinler gibi
Emin adımlarla yürüyen ve büyüyen acılardan
Alıp da hırsını
Bir içimlik aşklarda ebediyeti sorgulanan
Dualardan fazlası da yoktu ruhlarında ölü kuşların.
 
Bir albeniye atıfta bulunan sihir gibi
Ya da meskeni olmayan bir düşün
Prangalara vurulduğu gerçek hayat ve özlem gibi.
İkircikli yollardan geçen meftun ruhlar
Köhne bir unutulmuşlukta
Haykırıyordu
Ne de olsa doğasında vardı hırçınlık
Bıçkın gölgelere de şerh düşen sevgisiz yüreklerin.
Kırağı çalan mevsim düşen gözlerinden elemin…
 
Büyüyen bir bulut belki de
Yamalı yeminlerde sırıtan
Haris bedellerin.
Surelerdi kurtarıcısı oysa meleklerin
Kırptıkça gözlerini yaşlar doğuran bir ana
Aşkın b/atağında yüzmeyi unutan bir kurbağa
Sevip de sevilmeyi dahi dilemeyen saf bir rüya.
 
Mahzur kalınan her delikte
Bir de didiklenen bir hayal gibi
Hazan mahsulü yüklerinde
Omuzladıkları ne varsa
Sadece Allah katında kabul gören;
İhya edilesi ruhlarına katık yaptıkları nice özlem
Varsın ayrı düşülesi mutluluktan
Hayatta asla da taviz vermedikleri bir ferman
Elbet karşılığı öbür dünyada.
 
Bir hurafeden doğan yalancı güneş;
Sevdiğini iddia edip elinde bıçak
Sevdiklerine ihanet eden haris ruhlar bilemezken de
Kendi elleriyle inşa ettikleri o metruk tuzak.
 
Latif bir esinti rehaveti dağıtırken
Rivayetlerle kucak kucağa melekler
Korudukları güzelliklere de nazar değmesin diye.
Kanaviçe desenler ölümlü bir şiirden yola çıkan
Kayrası mevsimin doğurgan bir hazan
Ne de olsa şairdi yüreği yaftalanan.
 
Bir bakraç;
Belki bir saçak altı
Elbet kimsesizliğin rücu ettiği bir fısıltı ki
Doyumsuz egoların ayyuka çıkardığı fazlasıyla acı
Bir de zulüm kimse güçlerinin yettiği
Oysaki sevginin de merhametin de olmazdı ırkı.
 
Şimdi fazlaca elleşmeden maziyle
Rabbine sığınan biz mazlum sevdalılar
Aşkın sancağında biten bir umutta
Taşkın yürekleri ile daha çok sevebilecekleri
Bir rüyada buluşurken neşreden
Elbet İlahi Adalet.
 
Göğün siperinde seven nice yürek
Azığa aldıkları ömürden de esirgemedikleri
Nice dua nasıl ki ruhlarına pelesenk
Varsın erken addedilsin ölümü düşlerin
Hatta hayat denen meşrebin de vadesi dolduysa
Şimdiden
Yeter ki heybemizde müzmin bir hasret Rabbine;
Aşkın da bekası diledikleri rahmet
Tok gözlü kullarına kucak açan sonsuz merhamet
Vakıf olunası bir hidayette
Buluşmak üzere yola düşmüşken ruhlar
Çoktan azat edildikleri nefis denen küfürden
Nasıl da uzak
Düşmeden iblisin tuzağına
İhlaslı ve müstesna nice mümin yürek…
 
 

Gülüm ÇamlısoyGold Üye / Kadın / 2.06.2017