BIRAK
HAFTANIN ŞİİRİ

BIRAK (MURABBA)
 
Yanıyor nârına gönlüm sarıyor sinsi firâk
Firkatin mâtemi sarmış ama vuslat çok ırak
Rûhum aşkınla perîşan söküyor senle şafak
Ya gel de gülşeni şâd et ya da vîrâne bırak
 
Geceler hep benim olsun düşümün sâhibi ol
Âfitabdan daha bâkir özümün kâtibi ol
Bâde sun aşk ile cânân lebimin nâsibi ol
Ya talân eyle mekânım ya da kâşâne bırak
 
Külü yok âteşimin yâr sana meftûn yüreğim
Yine gamhâne şu kalbim çile çekmek dileğim
İştiyâkınla harâbat dönüyorken feleğim
Ya murâdım ver a cânım ya da dîvâne bırak
 
NECİBE TAŞKIN ÇETİNKAYA
 
feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün

Necibe ÇetinkayaGold Üye / Kadın / 3/19/2017