Lebine Kan Dolam Yâr





Türkü türkü ağlarım, gözdeki yaş sunam yâr! 
Oy benim efil efil, zülfü siyah balam yâr! 
Ay yüzün yaşın  olam, gönlüne ben elem yâr! 
Koy sunam, terin silem,
Sol yanın taraf düşem,
Ah, için için yakıp,  gönlüne gam salam yar



Gir de bahçeler gezin gül aça, et  sitem yâr! 
Bülbülün dilin kesip, tek sana ben  kelam  yâr! 
Bin gülün dalın kırıp, bir sana dal kalam yâr! 
Ah, diken batan benim,
Hay dilim kanar benim,
Çiy benim, böcek benim,
Koy adak kuzun olam, alnına sür kınam  yâr! 



Tüm çilen, karan olam; sür kaşa ben kalem yâr! 
Bak senin kölen benim, bahtına taç  kalam yâr! 
Ben senin dudak sırın, gönlüne ben sitem yâr! 
Ah senin çalan sazın,
Bak senin keman telin,
Hay senin yürek yakan, türküne ses kalam yâr.



Ay yüzün kâkül kapar, gök göze perde ey yâr! 
Kim senin yarin olur , sen bari söyle ey yâr! 
Öpmeyim kıyar isen, sen bana kıyma ey yâr! 
Bin yemin edip öper, dur nere, gitme ey yâr! 
Koy, gözün için ölem
Dur, bağır sazın  kalam,
Hay  kucak dolun yanıp,
Ah, senin bu kolların tek isi ben olam yâr! 


Gel dudak bâden içem, mey daha çok haram  yâr! 
Gel belin sarıp saram, omzuna şal olam yâr! 


Oy, yürek yarım benim, ömrüme tek çilem  yâr! 
.............................................................canım yâr! 
.............................................................canım yâr! ...



Durak ve cüzlerle ölçüsünü sürdüren  Özleşim  tarzı Müstezat. Uzun dizeler kendileriyle  Kısa dizeler uzun dizelerin durakları ve cüzleriyle ölçülüdür.








Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016