NERDESİN
GÜNÜN ŞİİRİ

-- . -- -- /-- . -- -- /-- . -- -- /-- . --
 
GAZEL  (NERDESİN)
 
Hasretin kor vuslatın zor cân-ı cânân nerdesin
Her günüm zulmette ey yâr nâr-ı sûzân nerdesin
 
Ben ki dert meyhânesinden aşk şarâbın içmişim
Şimdi gönlüm âhüzârdır derde dermân nerdesin
 
Zilletin bâbındayım ben izzet ikrâm istemem
Bir yanım nâr bir yanım yar çeşm-i giryân nerdesin
 
Bir muammâdır şu âlem kimsesiz bî-çâreyim
Şems'te rûşen mâh'da rahşan gülde reyhân nerdesin
 
Gâhi gaflet gâhi kasvet gâhi minnet haldeyim
Yaktın âteşlerde gönlüm âli sultân nerdesin
 
fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün
 
NECİBE TAŞKIN ÇETİNKAYA

Necibe ÇetinkayaGold Üye / Kadın / 3/19/2017