SEN
HAFTANIN ŞİİRİ

SEN ( MURABBA )
Şîvekârım nûr-u aynım gönlümün sultânısın
Leblerin meydir a cânım derd-i aşkın hânısın
Hasretinden pârelenmiş sînemin peykânısın
Sen lütufsun mihr ü mâhsın çeşm-i yârın tânısın
 
Kalmamış şevkî bahârın bak sararmış lâlezâr
Ol füsûnkâr hoş nigâhın bekliyorken bergüzâr
Bî-nevâyım berhevâyım şimdi sermest dil-i zâr
Sen hezârsın aşka meftûn gülşenin elhânısın
 
Gonca femden bûse aldım mey süzülsün kûzeden
Gül-i ruhsârın gülerken gül dökülsün gamzeden
Merhabâ sun bal lebinden cezbelensin gâmzeden
Sen hayâtsın tende cânsın Taşkın'ın destânısın
NECİBE TAŞKIN ÇETİNKAYA fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

Necibe ÇetinkayaGold Üye / Kadın / 3/19/2017