UŞŞAK MAKAMI *)(* (SONE )
GÜNÜN ŞİİRİ

Bir sevda bin ömürle gönüllerde can bulur,


Kalplerde mutlulukla umutlarla tatlanır.


Saygıyla demlenirse muhabbet kanatlanır,


Gülşenlerin içinde öten andelip olur.


 


Dilşad olan cananla hüzünler azat iken,


Bal rengi gözlerinde batar yok olur güneş.


Dertler biter visalle siyahlar beyazla eş,


Canlar dolar huzurla üzülmez sabır eken.


 


Yıldızların dilinde doyumsuz güzelliğin.


Nispet yapar baharla füsunkâr özelliğin.


Ahzan olursa bil ki ne sohbet kalır ne haz.


 


Sözler deniz gibiyse konuştukça çağlayan.


Uşşak çalan kemanla kibirler olur hicaz,

Diller şadan olursa bulunmaz ki ağlayan.


 


     NECİBE ÇETİNKAYA


 


ARUZ:  mef 'ûlü /fâilâtü / mefâîlü / fâilün


ÖZLEŞİM : V V . V . V . . V V . V . V


HECE : 7 + 7 = 14


 


SONE: İki dörtlük ve iki üçlükten oluşan bir nazım şeklidir.Sone nazım şeklini türk edebiyatında ilk olarak Servet -i Fünun şairleri kullanmıştır. İtalyan edebiyatından diğer batı edebiyatına yayılmıştır.


Uyak örgüsü: abba abba ccd ede.Şairler kimi zaman uyakların örgüsünde bazı değişiklikler yapmışlardır.


 


 

Necibe ÇetinkayaGold Üye / Kadın / 3/19/2017