ACILARI BAL EYLEDİK ( SEMAÎ )
HAFTANIN ŞİİRİ

Gönlümüzün pazarında,
Papatyayı fal eyledik.
Zalimlerin nazarında,
Dilimizi lal eyledik.

İnsanlığa vurduk kilit,
Köylü iken olduk elit,
Yemeğimiz bile taklit,
Aşımızı yal eyledik.

Zılgıtları hergün yerken,
Veremedik cevab erken,
Yan bakamaz kimse derken,
Yılanları dal eyledik.

Gözümüze inmiş perde,
Şerbetliyiz türlü derde,
Onurumuz sahi nerde?
Dürüstleri sal eyledik.

Koparıldık özümüzden,
Döndürüldük sözümüzden,
Yaş akmıyor gözümüzden,
Acıları bal eyledik.

NECİBE ÇETİNKAYA


SEMAÎ; Halk şiirinde koşma biçiminde yazılan, 4 + 4 = 8 li hece ölçüsüyle yazılan ve özel bir ezgi ile söylenen şiirlerdir.
En az 3 en fazla 5 dörtlükten oluşur. Hece ölçüsünün yanında aruzla yazılan semailerde vardır.

Necibe ÇetinkayaGold Üye / Kadın / 3/19/2017