Elvedâ sana Ey Şehr-i Ramazan!..(akrostiş)💐
GÜNÜN ŞİİRİ

 

Ömürden bir yıl,ömürden bir gün,ömürden bir Ramazan daha geçiyor. 
Rabbim tekrar kavuşmayı nasip eylesin 🙏

Âlem-i İslâm'a ve ESA ailesine sağlık, mutluluk ve huzur içinde hayırlı bayramlar diliyorum.

 

ELVEDÂ SANA EY ŞEHR-İ RAMAZAN!..💐

 

E lvedâ sana Ey Şehr-i Ramazan!..
L âyık olamadık bizdedir noksan
V edâlar sanadır ey Şehr-i Kur’ân
E y gönüllerdeki özlenen sultân
D uâ ve niyazlar dertlere derman
A şkınla, sevginle bahşettin ihsân


S enin özleminle duyulur hicrân
A hirete doğru yol alır kervan
N âsipse yine gel duyalım şükrân
A llah’ım ne olur dinmesin ezân!..


E lvedâ sana Ey Şehr-i Ramazan!..
Y aradan’ın lütfu sendedir her an


Ş ehr-i Rahmet ayı sâime gufrân
E ldeki fırsata şükreder yâran
H ayrı çok yaparsan üzülür şeytan
R ızâsı olana uğramaz hüsrân
İ nmeye başladı o Yüce Kur’ân


R azıyız biz senden hatamız âyan
A çıkça Kur’an’da edilmiş beyân
M evlâ’mız isterse cennet âşiyân
A ffedilmiş olan ne güzel insan
Z ulmetme nefsine edip de isyân
A kıllar unutur özürdür nisyân
N efse uyan olur sonunda pişman!..

 

Şükrü Atay (Türkmenoğlu)

TÜRKMENOĞLU (ŞÜKRÜ ATAY)Üye / Erkek / 2/14/2022