Hoş ve sefâ geldin Şehr-i Ramazan💐 (akrostiş)
HAFTANIN ŞİİRİ

Bütün İslam alemine ve değerli ESA üyelerine hayırlı ramazanlar diliyorum..


HOŞ VE SEFÂ GELDİN ŞEHR-İ RAMAZAN 💐
(AKROSTİŞ)


H oş ve sefâ geldin şehr-i Ramazan
O ruç ile şifâ bulur her insan
Ş ükret Yaradan'a ne güzel ihsan


V ecde gelip coşar zikirle lisan
E y şehr-i Ramazan gönüle sultân


S evaplar çoğalır oruçla şer'an
E n hoş sedâlarla okunur ezân
F âni olanların derdine dermân
A rınır gönüller şifâ bulur can


G önül köşkündedir okunan Kur'an
E liyle duâya, secdeye varan
L âhzası değerli kalplerde iman
D ökülür günahlar yer ile yeksân
İ nerler Kâdir'de melekler her an
N uruyla yanarken ağarmakta tan


Ş ükürler olsun ki gönüller şâdan
E lindedir fırsat bilmez ki nâdân
H ayırla süsle de kalmasın noksan
R ızâsını kazan sevinsin yâran
İ nkârcı olanın sonudur hüsrân


R âm olur zincire vurulur şeytan
A kıl değil gönül sırlara âyan
M evlâ'mız Kur'an'da eylemiş beyân
A ffına karşılık cennet âşiyân
Z ulümdür nefsine edersen isyân
A klını kullanan istemez nisyân
N âsiptir Ramazan duymalı şükrân


Şükrü Atay (Türkmenoğlu)
01 Nisan 2022 - İzmit

LUGATÇE :

şer'an : Dinen, İslâmî açıdan
Yer ile yeksân etmek : Yok etmek,
yerle bir etmek.
şâdan : Sevinçli, mesrur
nâdân : Câhil, bilgisiz
yâran : Dostlar
Ram olmak:
boyun eğmek
âyan   : Açık, âşikâr
âşiyân : Mesken, yuva.
nisyân : Gaflet, unutma

 

 

 

TÜRKMENOĞLU (ŞÜKRÜ ATAY)Üye / Erkek / 2/14/2022