Ya Hazret-i Mevlânâ 🌾

 

Hz. Mevlâna'nın 748. Vuslat Yıldönümü'ne
(Şeb-i Arus) ithâfen yazılmıştır.


YA HAZRET-İ MEVLÂNÂ 🌾


Şeb-i Arus vuslattı, Sevgili'ye kavuştun
Sen ne güzel insansın, Ya Hazret-i Mevlânâ
Düğün Gecesi bitti, sen Rabb'ine ulaştın
Sen ne güzel ihsansın, Ya Hazret-i Mevlânâ


Yazdıkların okunur, sen hep gönüllerdesin
Bülbüllerin sesiyle açılan güllerdesin
Sözün kalbe dokunur, her zaman dillerdesin
Sen ne güzel lisansın, Ya Hazret-i Mevlânâ


Hamdın, piştin de yandın başararak hünerle
Mesnevî, Fihi Mafih daha nice eserle
Tanıştırdın bizleri işlediğin cevherle
Sen bize armağansın, Ya Hazret-i Mevlânâ


Şems'i ona demişti,âlemlerin sarrafı
Ledün âleme doğru yola çıktı evsâfı
Sırlar dolu âlemde artmıştı inkişâfı
Sen Mevlâ'ya canansın, Ya Hazret-i Mevlânâ


Hoşgörülü  olmakta sen deniz misâliydin
Kusurları örtmede gecenin emsâliydin
Işık saçarak yanan bir mumun timsâliydin
Sen can içinde cansın, Ya Hazret-i Mevlânâ


Asıl ismiydi onun Celaleddin Muhammed
Mevlânâ'nın babası pir Bahaeddin Veled
“Alimlerin Sultanı” nâmıyla meşhur namzed
Sen bir şîr-i cihânsın, Ya Hazret-i Mevlânâ


Mümine Hatun idi Mevlânâ'nın annesi
İlim irfanla meşgul dolup taştı hanesi
Her sözü yakut, mercan gerçek inci tanesi
Sen yüreği sarsansın, Ya Hazret-i Mevlânâ


Susmalar dostu oldu hep susarak konuştu
Ledün ilmi yolunda bir gün Şems'le tanıştı
Marifetullah sırdı, ilâhî uyanıştı  
Sen sarsılmaz imansın, Ya Hazret-i Mevlânâ


Nice sultanlar geçti, unutuldu halleri
Her zaman gönüllerde Hakk'ın velî kulları
Sevgiyle döşediler, O'na giden yolları
Sen gönüller açansın, Ya Hazret-i Mevlânâ


Üşüyenler var diye asla ısınamazdı
Susayanları bilir su içip kanamazdı
Aç olanı görünce  kalbi dayanamazdı
Sen takdire şâyansın, Ya Hazret-i Mevlânâ


Gönül gözüyle bakan görür dedi özünü
Kimi zaman susarak söylemişti sözünü
Gönülün sevmediği neylesin der gözünü
Sığınacak limansın, Ya Hazret-i Mevlânâ


Bir sevgi köprüsüsün gönüllerden gönüle 
Türkmenoğlu der güller âşık olur bülbüle
Mürşid-i kâmil velî her zaman gelir dile
Hak yolunda kervansın, Ya Hazret-i Mevlânâ

 

Şükrü Atay (Türkmenoğlu) 

17 Aralık 2021 - İzmit

 

şîr : (Farsça) Aslan

Ledün ilmi :  

Allah'ın dilemiş olduğu kullara vermiş olduğu, olayların arkasında yer alan sırları ve bunula birlikte gayb bilgilerini de bilme yeteneği şeklinde tabir edilir. Kehf Suresi içerisinde 65. Ayet kapsamında, Hz. Hızır'a Allah katından rahmet şeklinde ledün ilminin verilmesinden söz edilir.

TÜRKMENOĞLU (ŞÜKRÜ ATAY)Üye / Erkek / 2/14/2022