Ehl-i iman işlerini şol demde inkâr ettiler

 

Ehl-i iman işlerini şol demde inkâr ettiler

Çün Nesimî’yi Halep şehrinde berdâr ettiler

 

Öyle kim cevr eyleyüp zulm ile hakkı bastılar

Ahsen-i takvimi gör kim nice inkâr ettiler

 

Müftüler fetva verüben hakkı batıl ettiler

Küfr edüp imana gelmez, gelmeğe ar ettiler

 

Hak bana emreyledi söyle deyüben söyledim

Sözlerimi destan edüp âlemde destan ettiler

 

Bileyüben bıçakların çünkü canıma kıydılar

Sag iken ben aşkı gör nice bimâr ettiler

 

Soydular çıkardılar tenimden çün derimi

Yas edüp gökte melekler cümlesi zâr ettiler

 

Ey Nesimî vasıl oldun Hakk-ı Rahmana sen

Cennet-ül me’vayı buldun,yerin gürzâr ettiler

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016