İÇİNE SAKLANDIĞIM

Düş malikleri…

Sahi, hangi satırın gazabına uğramıştım?

Yazılmayan bir satır mı?

Yoksa kan görmemiş bir acı mı?

Sözcüklerdi muhtıram

Günbegün büyüyen bir mevsim ki…

 

Göğe kat çıktım önce

Arpacı kumrusu gibi düşündüm de bir ömür

Hazan mahsulüydü mısralarım

Ket vurulmuş bir şafak belki de

En çok da şafağı atan mevsimin

Hala düşmeyen yaprağı

Ne de olsa bağlıydım köküme

Kimine göre kabir azabı

Gel gör ki ütülüydü ruhum

Donuk bir taş değildim

Dolu dolu umut

Unutmaksa dünü

Rahlemde saklıydı mabedin gücü

Bir mısra idim öncemde

Günyüzü görmemiş bir mısra

Hasretim neydi sahi?

 

En çok da yenemediğim neferi acının?

Andıkça aşkı ve kıblemi

Dona kaldım bir kış vakti…

Demem elbet demem, azizim

Donsaydım eğer erir miydi buz kitleleri?

Hem, durun daha bu gördüğünüz ne ki?

 

Bir ayraçtım

Bir ahraz

Bir avazda doğan gün ve gece

Firar ettiğimce kendimden yine kendime

Bir kuşluk vakti secde etti kuşlar

Verdiğim ekmek kırıntıları

Yasta değildim asla

Tasta saklı su ve yüreğim ihlasla

Bakarken gök kubbeye

Gördüğüme kani idim Rabbimi

Işığım da büyüdü

Seferi yüreğim de.

 

Mutluluk ne miydi?

Değişir elbet gününe göre insan

İnsan olmanın ta kendisi

Kâh içimde kalan ukde

Kâh demlenen bir dizede baş veren umut gibi

Savsakladığım nicesi

Dermanı saklıydı Rabbimde en derinde.

Bir Tanrı misafiriydi mutluluk

Bir kehanet belki

Muradım yok ki dillensin

Sefasını sürmek mi ömrün?

Neden gizlensin ki bunca neşe?

 

Bir vardım bir yok

Bir sınandım ki:

Kıtlık neydi azizim?

Kıt kanaat sevenlerden olmadım hem

İçimde kalan son kurşun

Kanadına dokunmaya kıyamadığım o yavru kuşun.

Bir hüzne serildim ki

Neşem ayyuka çıktı gece vakti

Şiir idi tebessüm eden

Şiir gibi soluduğum hayat ve evren

Uymadım gitti hem düzene

Düzen ki düzensizliğin ta kendisi.

 

Aşka uydum ama aşk bana değil

Ben bana ters düştüm

Yürek ki sessizliğe zimmetli

Tav olmadım ters düştüm

Yan çizmedim gözümü diktim

Bir surede saklıydı huzurum

Sükûn dilediğim bir şiir

Nihayetinde sundu Rabbim

Ne istedimse yürekten diledim.

 

Yürek dediğin ne ki?

Varlık dolunayda saklı

Dolmayan hüzün bohçamsa Allah katında

Olsun yeter ki kabul

Riya nedir bilmedim ezelden

Riayet ettiğim kader

Başım gözüm üstüne neyse sunumu

Taşımayacağım yükü hem vermedi Rabbim

Bir huşuya kilitlendiğim

Meşrebi neydi sahi özlemin?

En çok için saklandığım gizli öznemin…

Gülüm ÇamlısoyGold Üye / Kadın / 2.06.2017