İLİKLE ACILARI

İlikle acıları, haydi koş durma

Sözcükleri de sök dizelerden

Heybetli bir yürek saklı madem mateminde

Diri bir ölü olmayı dile

Direndiğin kadar hayata

Muhtırası evrenin

Dikildiğin kadar ayakta

Dinmek bilmez esinti.

 

Ah, mavim benim!

Ah, matemimde saklı g/izim

Rengim, solgun ruhum ve atim

Ömrü heba ettim ben değerler uğruna.

 

Köstekli saatim baba yadigârı

Bir ufuksa sarıldığım Hakkın armağanı

Göğe konuşlu simsar

Sinen yaşımda saklı mezar.

 

Müstakbel kalem

Muteber yeminlerim

Müstesna yüreğimde saklı ferim

Fendi mi ömrün yendi acıyı?

Ferdi olmadığım cihan mı tuttu taşa?

 

Zikrim, fikrim, Rabbim:

Ne dervişim ne insan

Ne imla hatasıydım ne de imha edemediğim tasam

Sancılı manifestom

Söylediklerim ne ki?

Sehven ölü fikren debdebeli bir na’şım

Sandukam dolu ile yaşımda saklı sihir ile

Yasım da makul ölçüde

Debelendiğim yalan üstelik.

 

Silik bir resim

Maşuku renklerin

Dolgun göğün revnak bulutları

Delişmen ruhun sevdalı umutları.

 

Gizimde saklı hicvim

Hicvettiğim sadece kendim

Kendime uzak ve tutsak

Yakınlaştığım şu iklimde mi saklı tuzak?

 

Farları sönük günün bu gün

Feryadı tek duyansa Rabbim

Fiilim, öznem, emir kipim

Hala yasa bildiğim yasım

Yanlışımla sarmalında doğruların

Bir metruk evde

Bir de mahzun gülüşünde saklıyım ölümün.

 

Gülüm ÇamlısoyGold Üye / Kadın / 2.06.2017