AŞKIN CÜBBESİ

Her düş sana çıkar ve de her gülüş.

Zembereği kayıptır oysa mevsimin

Zifafı özlemle meşakkatli bir heceden

Firar eden aşk gibi

Bazen ölümle benzeşen yokluk

Oysaki aşkın cübbesi ilk günden beri kayıp ve soluk.

 

Bir öğreti ise aşk hizaya getiren

Bir sunumsa özlem

İnsanı diri diri gömen.

Bir seda belki de yalnızlığın busesi

Diken dolu gülün savruk güncesi

Mentollü bir efkâr elbet

Aşkın kayrasına yapılan yolculuğun iç burkan sesi.

 

Sinense insan

Sinesinde saklı aşka dair her lisan

Sindirense acılar

Siması gül gibi coşkulu ve pembe

Aslında önce kendine sonra Rabbine koşan.

 

Muhafazalı bir ayrıcalık aşkın cübbesi

Yıldız yolu göğün şaşkınlığı kat çıkan hidayete

Her mevsimde yeniden doğup

Ölümü çağrıştıran bir yalnızlıksa muhatabı

Mizacın

Sevgiden yanadır saklı durduğu nizam.

 

Renkler ki hulasası evreni

Rakımı ulaşılmaz elbet mutluluğun peçesi

Derdest edilmiş heceler mi?

Küredikçe geceyi

İçin için ç/ağlayan bir şiir mi?

Anlatmaya ve sevmeye doymayan şairin haznesi.

 

Kimsesizliğin rabıtası

Meşk eden kalemde saklı madem hüküm.

Varlığa dokunan rahmet mi?

Göğe baktıkça çözülen o kör düğüm.

Saklı tutulası derinde

Şiarı bazen hüzün bazen ölüm

Yazılan şiirin dilinde.

Şahikası imgelerin payidar kılan umudu

Semazenlerin yolculuğu

Elbet aşka varan tininde coşkunun bazen nutkunun tutulduğu.

 

Şimdi mevsimler bahşetsin Mevla

Bahara sunulan hürmet ve inancın uğruna

Bir mevsim daha bir ay belki de

Uzansın baharın ömrü sevip de

Dokunmaksa en uzakta saklı ışığa.

 

Karanlığın gölgesi düştükçe geceye

Her aşk ve sevgi döküldükçe avuç avuç sefil benliğe

Kırıntıları özlemle harmanlanmış

Kuru candan ötesi aşkla donanmış

Elbet bir ç/ağrı ise yazılmayan her şiir

Bir ukde içte kalan dokunmaksa bilinmeze

Şerh düşülen her hecenin bozguna uğrattığı

Savruk duyguların rütbesinde saklı belki de

Ölümün muhtırası.

 

Lakin mizacıdır insanın

Miadı dolmadıkça ömrün ve umudun

Hala yaşıyor olabilmek bile mucize

Yarınlara hükmeden elbet kaderin rengidir

Bazen siyah bazen beyaz

Bandıkça hayalleri gök kuşağının her huzmesi

Yağar da yağar benliğe.

 

Gülüm ÇamlısoyGold Üye / Kadın / 2.06.2017