BİL MUKABİL HAYAT

Bir yenilginin baş şehri
Duman tüten bacalarından aşkı ikram eden
Sefil bir tebessüm
Başakların mevcudiyeti ve ılımlı bir zümre
Kopup gelen dünden
Aşkın ve sabrın asaleti
Her iklimde ama her iklimde saklı
Renklerin prensesi mavi.
 
Görmeden, bilmeden sevip de
Yanan yerkürede saklı
İndinden yüreğin
Kopan bir inilti
Bağdaş kurulası iklimden taşan
Rüzgârın aşkla matemi
İkram edilen her acı ve sancı
Kanaviçe sözcükler
Ruhun ilacı en devasa hikmet
Şerh düşülen ömre
Kepçe kulaklarında Sağır Sultanın
Davası inançla eren hidayete
Gözleri kırpık bir vaveyla
Umut edilen
Tefekküre binaen.
 
Kancanın zaferi
Her yürekte ayrı ayrı açan sevgi
Ve işte mağdur düşlerin kürediği
Gerçeklere umut eken
Katıksız rüzgâr
Nefsini alt eden nice tevafuk yüklü
Kaynaşan beyitlerde
Şairin tutulmadan nutku
Şiar edinen güne de eşlik eden.
 
Kor yetilerde
Kör hecelerde
Şafağa asılan bir ışık
Top yekûn mevcudiyet
Issızlığa mahkûm edilen her sevda masalı
Kınında mazi külünde asi bir yaprak
Dalına hasreti
Günü birlik bir sağanak
Gönül nasıl ki kavuşur ritmine
Ahmakıslatan bir mahcubiyet
Zuhur eder fıtratına.
 
Gönül torba değil ki büzesin
Aşkın muradı heybesinde takılı bir gülümseme
Aşkın raksı özleme sirayet eden
Kanlı ve ölü bir vecize
Elbet göğün tanıklığında
O yürek ki koşan ve coşan,
Aşk diye diye
Sarmalında umudun
Bandığı güven nezdinde ömrün
Sükûn dilenen bir bedevi
Israrla inanıp severken.
 
Başat bir duygu ki umuda serili bohça
Anıp aşkı ar bildiği namını
Süzgeçten geçen ömre de son hediye
Sevdiği sonsuzluk hükmeden zifire
Aydın ve masum bir ç/ağrı
Saklı şairin bendinde
Sınırları aşan hulasası yüreğin
Kanıp her söze
Bandıkça aşkı hüznün tesellisi bile
Safi duygu açan gönce gonca
Bil mukabil hayat, dercesine.
 
 

Gülüm ÇamlısoyGold Üye / Kadın / 2.06.2017