BİTİMSİZ OLSAYDI KEŞKE ŞİİR

Eskimiş masallar saklı içimde, yoldan çıkmış düşlerin peşinde azat edilmeyi bekleyen yırtık bir yamayım belki de ve içimin asası mavi kanatlı düşlerim askıntı olmuş mevsime…

 

 

 

 

Yaralı olduğumu fısıldadı kuşlar,

Kırık kafesin kapalı peçesinde

İçinde katlanmış bir zemin

Mavi balyaların yüzü suyu hürmetine

Kırışık doğasında vedası sönmüş zümrelerin

Aşkın nakşına düşkün özlemi

Şimdi feri söndü sönecek güneşin.

 

Salkım saçak bulutlar

Düş irisi gözlerinde gecenin

Yankısı duyulmayan bir esneme

Zılgıt yemiş küfünde ömrün

Devasa bir izlek ki

Muradı dillenmeyen bir ferman

Azımsanmaz da cüssesi cübbemin

Kör kütük âşık bir sefil.

 

Kürediğim hecelerde doldu rahmet

Çukurlarına gözlerimin:

Özlediğim kadar yüklü olduğum nice yeis

Aşkla devinen bin bir hece

Kayrasında dünün

Güne zimmetli bir yemin.

Düştü düşecek gün gözümden

Aşkın lal ekseninde

Bir zemheri ki üşüdüğümün de yedi emini

Bir cüsse

Şatafatlı yetim hücrelerimde

Yerle yeksan olmuş bir zümre

Kefil olduğum aşk ve şehir

Yedi tepesine tünediğim

Tecrübe ile sabit.

 

Hele ki edimlerde yanıp sönen bir kor

Varlığa delalet hiçliğin de zaferi

Nelere sirayet eder hani

Güme giden mutluluğa son bir buse savurduğum

Gölbaşında dalgalanan perçemi özlemin

Sevdanın da na’şında saklı bir terennüm

Gök ile tokuşan zaferi yerkürenin.

 

Hulasası varlıkta kayıtlı

Bir cürüm ki yürekte saklı bir nedamet

Sonsuzluğun hutbesi de elbet mevcut

Allah katında:

Solmaya ne hacet

Yandığım kadar aşkın ateşiyle

Rabbime dönük yüzümle

Kefilim de ben hiçliğime

Bir ayraç saklı iklimde

İkilem yüklü nefesi rüzgârın

Nasıl da nüfuz eder tenime.

 

Bir semazen dönenen fecrine sadık

Bir mizansen kayrasında zeminin

Huzura sevk eden hicvi de matemin

Sonsuzluk kadar bitimsiz olsaydı keşke şiir.

 

Aşka selam veren bir tebessüm

Maşukun küllerinde saklı ne çok hüzün

Zaferidir aldatıların

Sancağıdır da algıların

Yanıp tutuşan ferine özlemi neferi aşkın

İlahi Ateşin sıcağında eriyen huzmesi bulutların

Ereceğim hidayet nasıl makbuldür acının tükenmez nefesinde

Ölü bir nefis ki doğduğum güne delalet

Aç susuz geçen ömre feda olsun

İçimde saklı binlerce ukde.

 

 

 

Gülüm ÇamlısoyGold Üye / Kadın / 2.06.2017