BAŞIM GÖZÜM ÜSTÜNE

İmha etmekti günü

Sözlere serilme amacı şairin

Kılı kırk yaran hüzne binaen

Kırk bir kere Maşallah insanlığa ve

Yürekten akan coşku seline.

 

Kimi zaman kapıştığım ivedilikle

Kapı dışarı etmek acı silsilesini

Bazen hıçkıran bir yemin gibi

Öpüp da başıma koyduğum kalemi

Elbet sözcüklerin ruhuna okuduğum her dua

Çıkmasa da şiir sabaha

Geceden derledim ben hasreti.

 

Hengâme yüklü küfemde

Saldığım gönül tezgâhına

Söylemekten bıkmadığım sevgi denen mevsim.

Ne yazda kalan sıcak bir esinti

Ne göğün katlarına diktiğim bir engel

Koymaksa ayağımın dibine

Severek ermeyecek miyiz hidayete?

Belki erken belki geç

Derleyip toparladığım her duygu olsun yeter ki

Cennetlik.

 

Hüznün karameli

Aşkın dağları, buzları delip geçtiği

Ne gülde saklı hüzün

Ne durduk yere açmayan kardelen

Şifası da şiarı elbet şiir

Noktaların tebessüm ettiği

Ünlemde saklı merakla

Yürekleri deşen bir cesaretle.

 

Bir menkıbe belki de hıçkıran

Bir tufan elbet sona binaen

Bir de şarkı tutturduk mu yüreklere iyi gelen.

Her hece yansız

Her acı tecelli eden

Her yalan doğrudan korkan

Hele ki yaşarken inançla, azimle.

 

Bir şiir olmayabilirdim de öncemde

Saklı tuttuğum reçine sevdalara

Ne denirdi ki halk dilinde?

Eşrafım, meşrebim, sadık olduğum

Her insan en başta Rabbim

Tüten ocakta

Uzak tutan tuzaktan

Tüneyen yüreğe hoşluk yüklü bir terennüm

Cafcaflı yollardan da geçmedim ezelden.

 

Ruhum katıksız

Kimi zaman alabildiğine sabırsız

Hizaya geldim elbet inancın şiarı iken

Her hecede nakşeden coşku ve özlem.

Raptiyesi yüreğin

Kimi zaman sökük vidaları düzenin

Kimi zamansa savruk doğam ve saçlarım

Elemin de gölgesi düşerken perçemime

Sabıkalıyım işte daha doğduğum günden

Sevmeyi öğreten Rabbim ve mealim.

 

Andıkça hoş görüyü yaşarken

Tutuklu kaldığım her şiir

Meğer nasıl da taşarmış yürekten günbegün

Sefasını sürmekse ömrün

Cefasına da razı gelmeli dünün

Yarına varmaksa en derinden gelen bir utku

Zaferi yüreğin elbet umuda tutkulu.

Hicvi bazen bilinmezin

Kaldı mı sahi yaza yaza tek bilinmeyen?

 

Başım gözüm üstüne, şair

Dilediğince sırala heceleri

Öğrenmek, aşkın da yüreğin de nutku

Hele ki emsalsiz bir aşka kanat açan

Yüreklerde saklı binlerce duygu.

 

Gülüm ÇamlısoyGold Üye / Kadın / 2.06.2017