GÜLÜMSEMEK ADINA

Vakitsiz bir ölüm öncesi

Yüklenilesi o tebessüm

Mağdur çiçeklerin solan neşesi

Pekişen ve içimi ömre yayılan hicvi

Belki de kimsesizliğin metruk gölgesi.

 

Gül yüzlü bir şiir

Bir de seyyah yürek

Taşınması ne mi mümkün bir ömür?

İyi de gıdam değil miydi sevmek illa ki?

 

Hicabın doz aşımı

Katlanan kırık kanatlarım ve kaygılarım

Mübalağa etmeden sevdimse de

Ah, ben, kimseleri inandıramadım.

 

Baltalanan hayat

Kibirsiz yürekte saklı saltanat

Feri mi rüzgârın?

Fendi mi yoksa aşkın yenen?

Felsefe yapmadan söylüyorum işte:

Ben ki metruk bir hece

Varsa yoksa aşka tabi ve köle.

 

İmlerin tehditkâr rüzgârı

İmlecin şaşkınlığı

Beti benzi atan gecede ölümü soluduğum

Ve tek yakarışım Rabbime

Kabrim hazır ama ben hazır değilken

Hala da saklı tutabildiğim umut ve neşe.

 

Aşkın efkârı dolarken aya

Ay yüzlü şafaktan arda kalan şu sefil ruha

Debdebelidir hem benim duyguların

Pervasız yüreğimle

Saklı tuttuğum çocuk coşkum ve heyecanım.

 

Bir heyelan sonrası çıktım enkazdan

Endamlı bir sayaç yürekte saklı telaş

Elemden arda kalan niyaz

Her dem yüklendiğim maneviyat

Rabbime gördüğüm her vakit

Ah, altına hala imzamı atmadığım akit.

 

Sonlanmadan yazmalı

Yazmadan geçmez hem zaman

Zaman dediğin ne ki, azizim?

Boyumu aşar da gider bunca zalim ve yalan.

 

Aşkın meddücezri

Ve İlahi bir ateş içine düşülesi

Bazen solduğum mezarın başı

Bazen uçuşan kanatlarım

Rengârenk bir çiçek olmaktır tek maruzatım.

 

Babam koymuş ismimi:

Gülmemi dilemiş bir ömür

Yetmemiş vakti hem

Sahi benimki kâfi gelir mi?

Ne çok izdiham yaralayan

Yamalarım ki dikiş tutmayan

Bir seyyah mevsimde saklı nesrim

Esiriyim ben hayallerin.

 

Umduğuma sadık bulduğumu da katık

Ettim edeli

Efkârın yitimi ile gölgelenmeden

Mevsimin titri

Hem bir çiçeğim hem kayan bir yıldız

Afi tap gölgelere asla paye vermedim hani.

 

Ruhun nutku tutulmaz

Aşkın ruhuna binaen

Hüzne tutunup esen meltem

Umut ekip geceye sabaha çıkmak ne elzem.

Varlığın katlarından uçtuğum

Aşkın kanatlarına konduğum

Sevgiyle buluşup huzur bulduğum:

Ah, ben

Nazenin bir yürek sesinden

Kovulduğum

Her kapıdan tutunup da Rabbime

Sonunda buluştuğum

Elbet dilediğim ve dillenen

Hayatı layığı ile yaşamak adına neyse elimden gelen.

Gülüm ÇamlısoyGold Üye / Kadın / 2.06.2017