Gül Çürür Ben Çürürüm

                               
Kanlı Gül

                        )(*Gül Çürür Ben Çürürüm*)(*
Beni zehreylediler; gam çöker, ben sürürüm.
Ağu gark eylediler; kan kurur, ben kururum.
Mezârım üstü ekin, ot biter ummayasın.
Zehirim oldu kabir; gül çürür, ben çürürüm.Belâlar saf dizilir, yan durur, arka tutar.
Kılıçın kırdı sular, ay gider ben kalırım.
Hayalet gölge kusar,
..........................Cin yağar, dert kürürüm.Dönerek gökle dolan ah eder yankılarım...
Çiseler dökse bilin, gök yağar, ben bürürüm.

Talihin fendi kadim ustadır, ilmi bilir .
Kobayın etti kader; test çözer, ders görürüm.

O hazin nağme düşer, gam okur şarkıların.
Bu yolun gölgesi çok, gün yürür, ben yürürüm.

Mezarım üstü ekip, gül biter ummayasın.
Zehirim oldu hayat; gül çürür, ben çürürüm.

Zehirim oldu kabir;
....................... gül çürür, ben çürürüm.
Bu bir Özleşim Şiiridir.


gark eylemek: dolmak
fendi: hilesi , oyunu,tuzağı
kobay: deney , laboratuar faresi
Kadim: evvelden beri, çok eski

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016