KASITSIZ BİR SEVGİNİN MEALİ

Ölümü erteleyebiliyorum;

İçimdeki izdiham koşusunda

Yarım ağız bir mutluluk dileniyorum

Ve direniyorum:

Azımsanmayacak bir coşkudan yana derdim

Yokken,

Bazen bir bahçede açıp soluyorum

Ve işte yapraklarımdaki gizem

Çünkü ben bir çiçeğim.

 

Sevdalı bir dalım var şerefli bir şecere

Ki ne iklimler gördüm ben ve dökülmedim

Belki de dökülen ruhun poleni idi

Elbette taşmak ve coşmak;

Aşkın ırmağında büyütüp de saklı tuttuğum

Acılarımla hemhal.

 

Sözcükler dikiyorum bahçeye sonra…

Azat edilesi yürekte kopan kıyamet;

Söz verdim anneme:

Senden önce ölmeyeceğim, diye

Oysaki yalandan bir itiraftı

Ölümsüzlük değildi geçmeyen hükmüm

Tarafsız acılardı sökün eden

Yarım yamalak sevmekle iştigal bir güdümleme

Göğün broşu olsa olsa bunca hüzün

Elbet kapıştığım iblis ve şarlatan gölgeler

Yangın nezdinde kalemimden sıçrayan kıvılcım

Bir şiire delalet kimliksiz gönlüm.

 

Hurra güne

Mabedin salkımları

Neşriyatı yangının

Her hecede saklı ömür

Kifayetsizlik zinciri oysa

Elbet sökülen kalbim

Ait olduğu zeminden

Bir manifesto kimi zaman

Beylik acılar zulmeden.

 

Yandaş aşka özlem

Çözümü gelecekte bir dava

İnsanlığın hicvi

Bazen tüten duman

Bacasız yalanlardan uzak kaldığım

Bacak kadar boyu ile şiirlerin

Tekdüze bir acıdan bile büyük benim sevdam.

 

Böğründe günün

Umudun sökün ettiği bukalemun bir coşku

Aniden devrilebilirim de boydan boya

Kırıklarımdan ibaret bir ömrü

Safiyet yüklenip de bozguna uğradığım

Günbegün ardışık kelam

Sırnaşık aşkın gölgesinde

Büyüyen sefil yüreğim

Tanıklığında Rabbin

Uğurladığım her gün aslında yarına bir hediye

Kasıtsız bir sevginin de meali

Kayda aldığım son bakiye.





Gülüm ÇamlısoyGold Üye / Kadın / 2.06.2017