MASUMİYETTİR AŞKIN SİMGESİ

Düş mevsimleri kanat çırpan…

Arpacı kumrusu misali beyitlerde çarpan

Yüreğin ikbali

Ah, savurduğu kıvılcım

Mavidendi teni umudun

Şakıyan sesinde bülbülün

Gülün kırgın yaprakları

Dikenleri ile sönen şafak

Kardığı aşk illa ki

Kandığına nazmet sabırsız bir bekleyiş

Asla vuku bulmayan bir ihtiras

Ne de olsa masumiyettir s/imgesi aşkın

Hem patavatsız bir şecere

Süt liman olmak ne ki?

 

Aşkın dermanı iken hicran

Ve işte irileşen göz bebeklerinde şarkıların

Bir nida ise esintisi mavinin

Tebessümler ektiği toprağın mizacı

Miadı dolsa olacak iş mi aşkın?

Takındığı tavırda saklı o yalnızlığın

Pejmürde kimi zaman

Kini ve kiri akan zalim

İçinde kalan nice ukde

Rüküş bir sezi değil neyse mahrem olan.

 

Gizinde saklı mevsimin

Tokuşan hüzün ve kerametin

Ah, beynamaz nameler

Süklüm püklüm olmaz asla şairin

Esir düştüğü sefil iklim

Nesir bildiği yazmaya durduğu hikâyenin

Ön sözünde kopan bir fırtına.

 

Hüzünse geçit vermeyen…

Ah, ne gam ne gam?

Yalandan sever gibi yapan sefil yaban ve yırtıcı

Kuşlar.

Kursağında kalsa kalsa

Olası mutluluğun hicret bildiği elemi

Devşiren düş bezgini

Sefil şiirlerin terbiyecisi

Şair olmak ne ki?

Sefasını sürmekse aşkın

İlla ki yalnızlığın

Radarına takılan.

 

Bir rivayetse özlem

Kinayesi dinmeyen zebani ve zalim

Nüktedandır aşkın kanatlarına

Konan sureler

Meleklerin rücu ettiği bir enlem

Boylamında saklı rüzgâr

Yürekte meşakkatli bir ömür

Nazenin olsa ne ki nefsine illa ki hâkim bir renk

Beyazın akı

Masumiyetin pembe ve utangaç çehresi.

 

Elem kuşları kırdı kıralı kafesi

Kaçar da kovalanır aşk ve şair

Endamlı bir masalda saklıdır

Aşkın nazı ve hüviyeti

Ah, beylik söylenceler

Ah, rakımı huzur olan bir tasvir

Betimlemelerin aşkla seviştiği dengi var mı sahi renklerin?

 

Gönül gözünde satırlar

Nazında saklı bir yatır meziyeti belki de

Ulaşılmazlığın coşkusu

Saf tuttukça ömre katık

Yâd ettikçe dünü

Sür git bir o rastık

Adeta sözcüklermişçesine boyalı boydan boya

Aşk ne ki şairin nezdinde

Yakalandığı dalgalar elbet adam boyu

Bir çocuğun daha rüştünü ispatlayamadığı

O fıtratı hasretin

Ç/engelli bir düşün basireti bağlanmışken

Elbet şerh düşecektir evren

Onay almaksa mutluluğa

Allah nelere nelere kadir…





Gülüm ÇamlısoyGold Üye / Kadın / 2.06.2017