NE Kİ

Fedaisiyim bir masalın ki en fevri gezegeniyim içimde tabi olduğum uydunun…

 

 

 

Uyamadığım doğrudur, azizim

Uyduramadığım ne ise

Varlığa ket vuran ucuz hazine.

Sözcükler lanetin izinde

Yalnızlığın isinde saklıdır sesim

Neşeme vakıf yalana riayet etmediği

Hüzne biat bir yarım küre ki

İçinde salındığım dehliz

Mıntıkamda ayrılmadım işte

Mademki matemin emir eriyim.

 

Coşkum ve ruhum

Tabularım en çok da yırttığım tapum

Riayet etmekse düzene

Şükür ki aykırı ve çılgınım.

Ne esiriyim tutkunun

Ne de eseri birilerinin olmayan ufkunun.

Hem çoğulum tem tekil

Hem dengedeyim hem de düşmüşken

Kefesinden yılların

Bazen kuyruğuma basan kimse

Yıldız yıldız gözlerim

İfşa ettiğim yıldız titrimle.

 

Dolunay ne ki?

Dolup dolup taştığım şiirin nezdinde?

Ne ruhum ne bıçkın ketum varlığım

Ne de tutulur nutkum

Varsa yoksa solmaya niyeti olmayan

Çılgın bir çiçeğin dikeni olmakla övünen

En çok da kendime batırdığım çuvaldızdır

İçimdeki renkli balonları patlattığım.

 

Bir hücre hapsi ne ki?

Hücrelerim ölüp de yeniden doğduğum

Bir yangının yeknesak olmayan kıvılcımıyım

Hem asi hem asil

Hem fevri hem müzmin hüznümle

Bıçakla deştiğim günün fedaisi bir geceye

Hükmederim şiirlerimle

Evrene

Görünse de tutsaklığım birilerinin nezdinde

Görünmeye meylettim illa ki

Coşkuma ket vuran mevsim ne ki?

Mevsimleri b/ölen bir cehennemi

İçimde taşıdığım

Dokunmasın da hani kimseler

İçimdeki masumiyeti taşıyacağım ben bir ömür.

 

Bensiz bir zümre

Kendime düşkünlüğüm

Bazen firar ettiğim bir hece ki

Bir gül ne ki?

Bahçeye ektiğim bunca tohum

Elbet bir çağ yangını elimde olmadan

Başlattığım.

Menşeim ve nihayetim

Benzersiz bir kimlik benimki

Bencil olmayan kimse sevsin birbirini

Ne talep ederim ne arz

Denge noktası olmayan bir çizelge

Öykünmekse birilerine ne haddime?

Gülüm ÇamlısoyGold Üye / Kadın / 2.06.2017