Ne Demişler Bana Söylen…

 
 
 
Yine güller başı eğmiş  cana gelmez mi  demişler
Niye dal dal akışır gül yari gelmez mi demişler
Bana söylen bu kadehten niye hep  yâr  gözükürmüş
Kadehin öpmeye durmuş   cini bilmez mi demişler.
 
Ne demişler  ne demişler ne demişler bana söylen…
Yari eller  sarıvermiş  ona  salmaz mı demişler.
 
Şu bulutlar göğe çizmiş  kaçışan sen  koşuşan ben
Boşadır atsa da değmez avı  olmaz mı  demişler.
 
İki  zülfün  havalanmış iki kol düş  bana gel  der.
Bu vehim içre düşen kul  deva bulmaz mı  demişler
 
Ne demişler  ne demişler ne demişler bana söylen…
Daha iflah olamazmış  yaza  kalmaz mı demişler….
 
Keremin aslı  da yoktur  çare olmaz mı  demişler ……
 
 
AÇIKLAMALAR :
 
Bu şiir Özleşim ölçü ve şiir sistemi  ile  özleşim, aruz ve hece  ölçülerinn hepsine uyacak şekilde  yazılmıştır.
Şiirdeki Vezinler
Özleşim  Veznİ  (  İlk dizedeki   tüm hecelerin sesli ve  sessiz ile bitiş  sırasını yukardan aşağıya doğru her hecede eşleştirmekle sağlanır. Örneğin  bu şiirin her dizesinin ilk iki hecesi  sesli ile bitmekte 3. V4. Dizeleri ise  sessiz ile bitmektedir.   ( v : sesli ile biten hece, - sessiz ile biten hece)
vv—vv--/  vv—vv –
 
Aruz Vezni: Fe i lâ tün/ fei lâtün / fe i lâ tün / fe i lâ tün
Hece   4+4 / 4+4 : 16 hece
 
Maksut Bey'in aynı ölçüdeki naziresi. Bu defa mükemmel olmuş gönülden tebrikler 
06 Haziran 2016 Pazar 02:29:47

 
Niye gülmez yüzü yarin güne doğmaz mı demişler
Kıyı bilmez sızı derin buna değmez mi demişler
Hoşa gitmez acı haber kime lazım demeyin hiç
Boşa akmaz yaşı gözün başı eğmez mi demişler
 
Ne demişler ne demişler ne demişler bana söylen
Güne doğmaz yari solsun iyileşmez mi demişler
 
 

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016